The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Dejan Bulić, Ph.D.

Research Associate

e-mail: dejan.bulic@iib.ac.rs

 

Biography

 

Born in 1972.

Graduated from the Department of Medieval Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Results of archaeological research of the Monastery of Davidovica in 2002.

M. A. thesis: Župa Brvenik – Medieval Archaeological Sites, 2007.

Ph. D. thesis: The Land of Moravice. Settlements and Population (14th-early 16th Centuries) in 2014.

Worked in the Institute for Protection of monuments in Kraljevo during 2002.

Working in the Institute of History since December 2002.

 

Field of Research: Medieval archaeology.

 

Languages: English.

 

Bibliography:

 

Articles and essays:

 

Прилог проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић, ГласникДруштва конзерватора Србије 27 (2003) 74-76.

Трагови средњoвековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици, Историјски часопис (Historical Review) 50 (2003) 2004, 153-204. – Summary: Traces of Medieval Material Culture at the Gradina Site on Jelica Mountain.

Манастир Илиње код Овчар бање рановизантијско и средњовековно утврђење, Историјски часопис (Historical Review) 53 (2006) 53-92. - Summary: Monastery Ilinje near Ovčar Banja: Early Byzantine and Medieval Fortress.

Нови прилози проучавању манастира Дренча / Г. Тошић, Д. Булић, Александровачки зборник 1 (2006) 45-64.

Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине код Ивањице,Археолошки преглед (Archaeological Reports) 1 (2003) 2007, 55-57. - Summary: Archaeological Research of Hadži-Prodan's Cave in Ivanjica. At www.areports.com

Градина Казновиће, резултати археолошких истраживања, Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 45-62. – Summary: Gradina-Kazanoviće, Results of archeological Research.

Једина могућа остава из предграђа града Брвеника, Наша прошлост (Our Past) 8 (Краљево 2007) 17-28. - Summary: The Only Possible Storeroom from the Suburbium of the Fortress of Brvenk.

Рановизантијско утврђење Градина – Лисина на Западном Копаонику,Историјски часопис (Historical Review) 54 (2007) 43-62. - Summary: The Early Byzantine Fortification Gradina-Lisina, on the West Kopaonik. 

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања  Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић, В. Петровић, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 1 (2003) 2007, 47-49. - Summary: Report on the Trench Type Excavations at Velika Gradina Site in the Village of Zamčanja. Atwww.areports.com        

Заштитно ископавање у улици 29. новембра у Новом Пазару / Д. Булић, Александар Матовић, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 4 (2006) 2008, 194-195.

Извештај са археолошких истраживања града Брвеника, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 101-103. - Summary: Archaeological Excavation of Brvenik.

Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 106-107. - Summary: Report on the Archaeological Excavations of the Ilinje Monastery.

Извештај са истраживања локалитета Градина у селу Кончулић, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 78-79. - Summary: Report on the Reserch of the Site of Gradina in Village Končulić.

Извештај са сондажних археолошких истраживања локалитета Градина - Лисина, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 80-81. - Summary: Report on the Archaeological Research of the Site Gradina - Lisina.

Извештај са сондажних истраживања Богут града, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 72-73. - Summary: Excavation Report from the Site of Bogut Grad.

Извештај са сондажног истраживања локалитета Градина - Казновићи, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 108-110. - Summary: Report on the Archaeological Research of the Site Gradina - Kaznovići.

Истраживање манастира Дренча 2005. године / Гордана Тошић, Д. Булић, Археолошки преглед (Archaeological Reports) 2/3 (2004/5) 2008, 104-105.

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке, Историјски часопис (Historical Review) 57 (2008) 29-58- Summary: The Fortress of Gradina-Končulić, near Raška.

Проблем убикације средњовековног Рудника / Владета Петровић, Д. Булић, Историјски часопис (Historical Review) 58 (2009) 43-62. - Summary: Ubication Issues concerning Rudnik in the Middle Ages.

Звук и грађење: примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица/ Д. Булић, Дејан Црнчевић, Историјски часопис (Historical Review) 59 (2010)103-130. - Summary: Sound and Construction: Example of Acoustic Resonators in the Church of the Davidovica Monastery.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Д. Булић, Владета Петровић, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1 (2010) 105-110. - Summary:Location of the Medieval Fortress Nevade.

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања, Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 57-96. - Summary: Supplement to the Research of the Town of Brvenik from an Archaeological Perspective.

Надгробни епитаф из манастира Грачаница код Ваљева / Д. Булић, Милоје Николић, Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 37-56. – Summary: Sepulchral Epitaf of Gracanica Monastery near Valjevo.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице, Д. Булић, Дејан Црнчевић, Историјски часопис (Historical Review) 61 (2012) 67-103. - Summary: Medieval Fortification in Gradina Site in Radaljevo near Ivanjica.

Градина старијег гвозденог доба Вито из Брезовице код Ваљева / Д. Булић, Р. Арсић, В. Пецикоза, Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама. - Београд : Српско археолошко друштво, 2013, 125-131. 

Културно наслеђе северозападне Србије: локалитети типа "обровац" четрдесет година касније / Д. Булић, Б. Трипковић, М. Церовић, Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама. - Београд : Српско археолошко друштво, 2013, 45-56. 

The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine Period on the Later Territory of the South-Slavic Principalities, and their re-occupation, The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas andArcheological Evidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 345-368.

Црква у Шумнику : нови поглед на датовање, Историјски часопис (Historical Review) 62 (2013) 47-78. - Summary: The Church in Šumnik, a New Viepoint od Dating.

Прилог проучавању властеоске сахране у Моравској Србији / Дејан Радичевић, Д. Булић, Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године = Authority and Power : Nobility of Moravian Serbia from 1365 to 1402 : Thematic Collection of Papers / уредник(editor) Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 113-135. – Summary: Addendum to the Research of the Feudal Landowners' Funeral in the Moravian Serbia.

Неки примери средњовековне импортоване керамике са запада Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 99-107. - Summary.

Црква у Радошићима, Историјски часопис (Historical Review) 64 (2015) 85-133. – Summary: Church in Radošić. 

Градина Ерчеге, средњовековни град на Јавору / Д. Булић, Срђан Катић, Споменица др Тибора Живковића = Homage to Tibor Živković. – Београд : Историјски институт, 2016, 243-271.  Summary: Gradina – Erčege, Medieval Town in Javor.

.