The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Djuro Tošić, Ph. D.

Senior Research Fellow

 

e-mail: djuro.tosic@iib.ac.rs

 

 

Biography

 

Born in 1946.  

Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Sarajevo with the work Medieval Judiciary according to the Statute of Trogir in 1970. 

M. A. thesis: Bosnian State during the reign of King Dabiša at the Faculty of Philosophy in Belgrade, 1976.

Ph. D. thesis: The Market Town of Drijeva in the Middle Ages  at the Faculty of Philosophy in Belgrade, 1982.

Worked as teaching assistant (1971), assistant  professor (1982) and associate professor (1987) of medieval history of the Yugoslav Peoples at the Faculty of Philosophy in Sarajevo.

Full professor of Serbian and Yugoslav medieval history with auxilliary historical sciences (by invitation) at the Faculty of Philosophy in Banja Luka since 1993 and Eastern Sarajevo since 1998.

Corresponding member of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska (2008) and full member (2012).

Member of the SASA Board for History of Bosnia and Herzegovina.

Working in the Institute of History since 1992. 

 

Field of Research: History of the Serbs in Middle Ages, history of Medieval Bosnia; historical sources in Latin and Old Slavonic.

 

Languages: Italian, German

.

 

Bibliography:

 

Monographs:

 

Трг Дријева у средњем вијеку. - Сарајево : Веселин Маслеша, 1987, pp. 324.

Требињска област у средњем вијеку. - Београд : Историјски институт САНУ, 1998, pp. 301. – Summary.

Средњовјековна хумска жупа Дабар. - Београд : Историјски институт, 2005, pp. 141. - Summary.

Средњовјековна туробна свакодневница.  Београд : Историјски институт, 2012, pp. 135. - Summary.

 

 

 Articles and essays:

 

Tripe Buća, dubrovački trgovac i protovestijar bosanskog kraljaTvrtka I Kotromanića, Godišnjak Društva istoričara BiH 20 (1972-1973) 1974, 25-39.

Брштаник у средњем вијеку, Годишњак Друштва историчара БиХ 21-27 (1976) 37-50.

Dubrovčanin prezbiter Ratko, stonski kancelar, kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup, Godišnjak Društva istoričara BiH 30 (1977-1979) 39-58.

О дријевској царини, Прилози. Институт за историју Сарајево 15, 16 (1979) 189-196.

Доњи ток Неретве у средњем вијеку, с посебним освртом на трг Дријева, Херцеговина 2 (1982) 45-80.

Становништво средњовјековног трга Дријева, Прилози. Институт за историју Сарајево 18,  19 (1982) 75-104.

О понашању дубровачких цариника у руднику Дежевице, Годишњак Друштва историчара БиХ 34 (1983) 148-154.

Уређење средњовјековног трга Дријева, Годишњак Друштва историчара БиХ 34 (1983) 123-137.

O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku, Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo 19, 20 (1984) 109-118.

O krijumčarenju soli na Neretvi, Tribunia 7 (1985) 25-30.

Petar Primović - duvrovački trgovac i zakupac carina u Bosni, Godišnjak Društva istoričara BiH 37 (1986) 75-89.

Dubrovačka porodica Hranković, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU 26 (1988) 87-101.

Rana prošlost Travunije, Godišnjak Društva istoričara BiH 39 (1988) 42-49.

Земљорадња у средњовјековној жупи Требиње, Годишњак Друштва историчара БиХ 40-41 (1989-1990) 311-316.

Косовска битка у историографији о средњовјековној Босни, Округли сто Косовска битка у историографији. - Београд : Историјски институт, 1990, 101-107.

Средњовјековна жупа Требиње (историјско-географско-топографски осврт), Прилози. Историјски институт Сарајево 24, 25/26 (1990) 65-101.

Требињски крај у склопу немањићке Србије, Календар Просвјета за 1992. годину. - Сарајево, 1992, 110-127.

Двије повеље босанског краља Стјепана, Историјски часопис 39 (1992) 1994, 5-23.

Босна и Турци од Косовске до Ангорске битке, Зборник за историју БиХ 1 (1995) 85-97.

Двије босанске повеље из XV вијека, Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 19-42.

Средњовјековни живот у требињској области : феудална средина на примјеру једне регије, Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времен : међународни научни скуп  13-15. децембар 1994. - Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1995, 77-85.

Сточарство у средњовјековној требињској области, Историјски гласник 1-2 (1995) 37-50.

Управа и судство у средњовјековној жупи Требиње, Историјски гласник 1-2 (1996) 7-17.

Босанска краљица Катарина (1425-1478), Зборник за историју БиХ 2 (1997) 93-112.

О влашкој скупини Вранеши у нахији Љубовиђа, Милешевски записи 2 (1996) 1997, 101-113.

Средњовјековни живот у требињској области : феудална средина на примјеру једне регије, Настава историје 3, 6 (1997) 34-39.

Понашање босанске краљице Маре (Јелене) у избјеглиштву, Зборник радова X конгреса Савеза историчара Југославије. - Београд : Савез историчара Југославије, 1998, 393-398.

Породица Милорадовић-Стјепановић из влашког рода Храбрена, Историјски записи 3-4 (1998) 93-106.

Континуитет насељености пљеваљског краја од праисторије до успостављања турске власти, Гласник Завичајног музеја. Пљевља 1 (1999) 39-53.

Прилог идентификовању и датовању влашких стећака у источној Херцеговини, Историјски записи 1-3 (1999) 105-129.

Ослобађање Јајца од Турака крајем 1463. године, Радови Филозофског факултета. Српско Сарајево 2 (2000) 127-138.

Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne početkom XV vijeka, Jugoslovenski istorijski časopis 1-2 (2001) 35-46.

Земљорадња пљеваљског краја у првим годинама турске владе, Гласник Завичајног музеја. Пљевља 2 (2001) 91-102.

Српски војвода Влатко Вуковић, Васељена 7, 11 (2001) 49-56.

Дио Сандаљевог депозита за побочну грану племена Косача, Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи, Научни скуп историчара у Гацку ; [приређивач Радослав Братић]. - Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд "Светозар и Владимир Ћоровић", 2002, 261-268.

Доњовлашки родови Влаховић и Мириловић у источној Херцеговини, Радови. Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 5 (2002) 195-212.

Посљедња босанска краљица Мара (Јелена), Зборник за историју БиХ 3 (2002) 29-60.

Родоначелник племена Косача – војвода Влатко Вуковић, Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи. Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. - Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд “Светозар и Владимир Ћоровић”, 2002, 243-260.

Српске приморске земље (Зета и Травунија) у XIII вијеку, Васељена 7, 12 (2002) 107-110.

Споредна грана племена Косача, Зборник за историју Босне и Херцеговине 3 (2002) 61-77.

Учешће Косача у ослобађању Јајца од Турака 1463. године, Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи, Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. - Билећа: Просвјета; Гацко: Просвјета; Београд: Фонд "Светозар и Владимир Ћоровић", 2002, 464-475.

Гласинац у земљи Павловића, Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 77 – 90.

Живот у средњовјековном селу требињског краја, Српско село : могућности и даљи правци истраживања. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 19-30.

Павловића дио дријевске царине, Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 235 – 245.

Писмо дубровачког посланика Ивана Гундулића о смрти кнеза Павла Раденовића, Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 357 - 366.

Српске приморске земље (Зета и Травунија) у XIII веку, Краљ Владислав и Србија XIII века : научни скуп 15-16. новембар 2000. - Београд : Историјски институт, 2003, 63-72

Изводи из благајничке књиге которске општине у XV веку, Meшовита грађа (Miscellanea) 22 (2004) 129-140.

Прилог проучавању Доњих влаха у источној Херцеговини, Зборник за историју БиХ 4 (2004) 81-132.

Примјер брачне бигамије ''more bosignanorum et parinorum'', Мешовита грађа (Miscellanea) 22 (2004) 123-127.

Сандаљева удовица Јелена Хранић, Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 423-440.

Уговор о закупу рударских постројења у мјесту Жеравице, Мешовита грађа (Miscellanea) 22 (2004) 141-149.

Херцеговачка породица Милорадовић, Српска проза данас. Културна и духовна историја Херцеговине. Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи и научни скуп историчара у Гацку. - Гацко, 2004, 277-300.

Историјско-географско-топографски приказ средњовјековне хумске жупе Дабар, Изворник 1 (Гајдобра 2005) 5-23.

Привредни развој средњовјековне хумске жупе Дабар, Споменица Милана Васића / приредио Раде Михаљчић. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2005, 99-134.

Требињци и Захумљани у средњовјековном Котору, Истраживања 16 (2005) 221-227.

Неколико примјера покатоличавања становништва из средњовјековне Босне, Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 131-147.

Примјер брачне бигамије "contra sacramentum matrimonii", Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 157-162.

Босанске теме у научном опусу Илариона Руварца, с посебним освртом на почетке српске критичке историографије, Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури : зборник радова са научног скупа (Пале, 20-21. маја 2006). - Пале : Филозофски факултет, 2007, 265-278.

По други пут о Твртковом протовестијару Трипи Бући, Историјски часопис 55 (2007) 83-98.

Судски процес против двојице мартолоса 1477.  године, Историјски часопис 54 (2007) 119-129.

Професор Анто Бабић, доајен босанско-херцеговачке медиевистике, Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини : филозофске и природно математичке науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007). - Пале : Филозофски факултет, 2008, 7-17.

Процес о херцеговачким мартолосима у Котору : (Прилог проучавању правне историје у средњем вијеку), Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 171-193.

Средњовјековна Босна у научном дјелу професора Марка Шуњића, Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини : филозофске и природно математичке науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007). - Пале : Филозофски факултет, 2008, 117-123.

Судска парница због наводног убиства двојице фрањеваца у Дубровнику, Грађа о прошлости Босне 1 (2008) 137-146.

Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, Зборник за историју Босне и Херцеговине 5 (2008) 75-87.

Фрагменти из живота херцега Влатка Косаче, Историјски часопис 56 (2008) 153-172.

Босански "лутајући витезови" Паштровићи, Историјски часопис 58 (2009) 147-172.

О пословним људима из средњовјековне Босне у Котору, Зборник за историју БиХ 5 (2008) 2009, 61-73.

Остоја Паштровић (трагом једног контроверзног дипломате), Истраживања 20 (2009) 265-275.

Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, Зборник за историју Босне и Херцеговине 5 (2008) 2009, 75-88.

S H O D - судбени сто Хумског кнежевства, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009, 251-260.

Упутство дубровачком посланику код херцеговачког санџак-бега у Пљевљима, Грађа о прошлости Босне 2 (2009) 169-178.

Учешће Требињаца у неуспјелој завјери против Дубровника, Зборник за историју Босне и Херцеговине 5 (2008) 2009, 75-88.

Црквено поништење једног брачног уговора, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 1, 1 (Бањалука 2009) 435-441.  

Ispolica na Neretvi, Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 91-102.

Јефтимије Милорадовић између предања и историје, Култура и образовање – детерминанте друштвеног процеса : (достигнућа, домети, перспективе) : зборник радова са научног скупа (Бањалука, 03-04. децембат 2010). – Бањалука : Филозофски факултет, 2010, 91-101.

Никола Бокшић (на странпутици пословне каријере), Историјски часаопис 59 (2010) 155-175.

Средњовјековна Босна у научном дјелу професора Марка Шуњића, Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 17-23. [Прештампано из: Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини].

Богоје Радинчић из Гацка. Домазетство између службе (servitium) и посињења (affiliatio) / Ђ. Тошић, Невен Исаиловић, Мешовита грађа 32 (2011) 75–85.

Босанска назови "кривица" за пад српске Деспотовине, Пад српске Деспотовине 1459. године : зборник радова са научног скупа одржаног 12-14. новембра 2009. године. - Београд : САНУ, 2011, 185-193. 

И још један брачни бродолом "contra omnem sanctionem sacrosanctem romane ecclesir", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске III, 3 (2011) 365-370. 

Јефтимије Милорадовић између предања и историје, Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе) : зборник радова са научног скупа (Бањалука, 03–04. децембар 2010.). – Бањалука : Филозофски факултет, 2010 [2011] 91-101. 

Слaвонска грана породице Милорадовић, Споменица академика Симе Ћирковића. – Београд : Историјски институт, 2011, 367-380. 

Социјалне диференцијације у требињској области у првим годинама турске владавине, Историјски часопис 60 (2011) 179-191. 

Требињски кнез Куђелица (мит или истина), Живот и дело академика Богумила Храбака : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Универзитет у Приштини. Филозофски факултет, 2011, 501-510. 

Андрија (фра Августин) Влатковић (не)свакидашњи примјер хумског великаша, Наука и идентитет. Филозофске и природно-математичке науке. Зборник радова са научног скупа (Пале, 2122. мај 2011). – Пале 2012, 61-67. 

Брачна превара на теразијама правде (Убијени властелин Франческо Димитрија Рањина "dedit causam mortis sue"), Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 4 (2012) 349-356. 

Иван Миошић из Дабра – домазет у улози будућег кућног домаћина, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 4 (2012) 341-347.

На размеђу народног предања и историје (требињски кнез Куђељица), Споменица академику Здравку Антонићу. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2012 [2013], 91-102.

О играма на срећу (ludus zardorum): од страсти до кајања, Радови. Филозофски факултет 16 (Бања Лука  2012 [2013]) 11-48.

Bosanska vlastela u oslobađanju Jajca od Turaka 1463. godine, Stjepan Tomašević (1461.-1463.) - slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenoga 2011. godine u Jajcu. - Zagreb : Sarajevo, 2013, 99-108.

"Ђаволске чини" шибенске вјештице Мрне, Наука и традиција : филозофске науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 18-19. мај 2012). - Пале : Филозофски факултет. Универзитет у Источном Сарајеву, 2013, 53-60.

Подметање коња господару у невољи: општа мјеста или стварне историјске чињенице?, Гласник Удружења архивских раника Републике Српске 5 (2013) 117-126

 

 

Encyclopedic entries:

 

Dvorske službe (Bosna i Hercegovina), Enciklopedija Jugoslavije. 3.  - Zagreb :Jugoslavenski leksikografski zavod, 1984, 710-711. 

Gruba (pravo ime Jelena), bosanska kraljica, Enciklopedija Jugoslavije. 4. -  Zagreb :Jugoslavenski leksikografski zavod, 1986, 618. 

Kancelarije, dvorske. Bosna i Hercegovina, SR, Enciklopedija Jugoslavije 6. -  Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1990, 659-660. 

Енциклопедија српске историографије. – Београд : Knowledge, 1997. – Entries:Бесаровић Ристо, 278; Бешлагић Шефик, 278-279; Босанска вила, 62; Воје Игнациј, 310-311; Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине, 70-72;Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеговине, 75; Екмечић Милорад, 377; Историјски зборник, Бања Лука, Карановић Милан. 427; Косановић Сава, 446-447; Мартић Грга, 489; Наше старине, 95; Пејановић, Ђорђе, 562-563;Петровић Раде, 578-579; Радонић Јован, 610-611; Скарић Владислав, 637-638;Сућеска Авдо, 666-667; Тадић Јорјо, 667-668; Трибуниа. Прилози за историју, археологију и културу. Требиње, 104-105; Херцеговина. Часопис за културно и историјско насљеђе. Мостар, 106. 

Лексикон српског средњег века. – Београд : Knowledge, 1999. – Entries: Датирање, 138-139; Добитак, 199; Зимовиште, 241-242; Исполица, 290;Канцеларија, 277-278; Капетан, 281-282; Караван, 279-280; Клетвеник, 298;Папир, 491; Пергамент, 505-506; Пилот, 525; Фалсификати, 767. 

Босна и Херцеговина у средњем веку, Енциклопедија православља 2. - Београд : Савремена администрација, 2002, 266-269. 

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Влађ Бијелић, 252; Вукић Храбрен, 423. 

Дабижив Чихорић, Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007, 30. 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Београд, 2009. – Entries: Иван Вуковић-Косача, 34; Катарина, босанска краљица, 895-896. 

Бабић Анто, Српска енциклопедија. I/1. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ, Завод за уџбенике, 2011, 402.

Српска енциклопедија. I/2. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ, Завод за уџбенике, 2011. – Entries: Блаж Матаранго, властелин, 218; Бобани, катун, 232;Божидар, дијак херцегов, 291; Брлићи, властеоска породица, 559; Брштаник, трг и град, 586; Бурмази, катун, 679; Бусовача, средњовековни рудник и насеље, 681; Буторац Павао, бискуп, историчар, 683

. 

 

Other:

 

Регистар збирке "Старе српске повеље и писма" Љубомира Стојановића / Ђ. Тошић и др., [из збирке део књ. 2, 412-458]. - Београд : Историјски институт САНУ, 1992, pp. 66.

Биографија и списак радова Томислава Краљачића, Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 311-316.

Био-библиографија Томислава Краљачића, Калајев режим у Босни и Херцеговини / Томислав Краљачић. - Бања Лука ; Српско Сарајево, 2001, 565-569.