The Institute of History Belgrade

na srpskom

           

history ٠ management ٠ projects ٠ publications ٠ academic events ٠ library ٠ researchers

 

 

 

Marica Malović Đukić, Ph. D.

Research Fellow

 

 

 

    Biography

 

Born in 1949.

Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Dlugoš’s List of Serbian Towns in 1973, for which she was awarded the October Prize of the city of Belgrade. 

M. A. thesis: Stefan Dečanski, 1977.

Ph. D. thesis: Kotor in the XIII and XIV century, 1988.

Worked in the Institute of History of the Socialist Republic of Montenegro 1975-1988.

Working in the Institute of History since 1988.

 

Field of Research: Economic and social history of the coastal communities in the Middle Ages, especially Kotor and Dubrovnik.

 

Languages: Italian, English, Latin, Old Slavonic.

 

Bibliography:

 

Articles and essays:

 

Стефан Дечански и Зета, Историјски записи  4 (1979) 5-69.

Константин, син краља Милутина, Историјски записи 3-4 (1985) 69-75.

Обрада средњовековне историје на страницама “Записа” - “Историјских записа”, Историјски записи 2 (1985) 164-169.

Ispaša na kotorskoj teritoriji u XIII i XIV vijeku, Acta historico-oeconomica Jugoslaviae 14 (1987) 65-68.

Комарница - жупа и нахија у средњем вијеку, Дурмиторски зборник 1 : На извору Вукова језика. – Титоград : Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 185-189.

Пива у средњем веку, Четиристо година Манастира Пива. – Титоград : Историјски институт Црне Горе, 1991, 43-50.

Пилот у средњем вијеку, Становништво словенског поријекла у Албанији. – Титоград : Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 207-220.

Средњовековна историја на страницама Годишњака Поморског музеја у Котору, Историјски записи 1-2 (1991) 205-209.

Привредне везе Улциња и Дубровника крајем XIV и почетком XV века, Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 57-70.

Српски приморски градови и Медитеран у средњем веку, Европа и Срби : међународни научни скуп 13-15. децембра 1995. - Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1996, 135-142.

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља, Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 517-518.

Дробњаци у караванској трговини Полимља у средњем веку, Милешевски записи 2 (1996) 1997, 25-33.

Посебни приходи цркве Светог Луке у Котору у средњем веку, Научни скуп Црква Светог Луке кроз векове : научни скуп поводом 800-годишњице цркве Светог Луке у Котору. – Котор : Српска православна општина Котор, 1997, 139-147.

Територије Црнојевића између Венеције и Турске, Ислам, Балкан и велике силе (XIV-XX век) : међународни научни скуп 11-13. децембар 1996. – Београд : Историјски институт САНУ, 1997, 175-189.

Делатност Стефана Маринова у другој половини 14. века, Историјски часопис 44 (1997) 1998, 103-111.

Комуне у Зетском приморју, Средњовековна историја Црне Горе као поље истраживања : зборник радова са округлог стола Историјског института. – Подгорица : Историјски институт Републике Црне Горе, 1999, 141-151.

Прилог историји Дробњака у средњем веку, Гласник Завичајног музеја. Пљевља 1 (1999) 145-155.

Црна Гора у време Црнојевића у делу Јована Томића, Историјски записи 1-2 (1999) 83-93.

Дробњаци под турском влашћу у 15. веку, Гласник Завичајног музеја 2 (Пљевља  2001) 117-127.

Дробњаци у време Косача, Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи. Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. – Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд “Светозар и Владимир Ћоровић”, 2002, 452-463.

Которски властелин Тома Павла Тома, Историјски часопис 48 (2001) 2002, 59-72

Кнез Павле Раденовић и Котор, Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 203-210. 

Поклад жупана Десе, Краљ Владислав и Србија XIII века : научни скуп 15-16. новембар 2000. – Београд : Историјски институт, 2003, 31-39.

Почеци исламизације у нахији Комарници у XV веку, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2003) 47-53.

Село - град у Зетском приморју у средњем веку, Српско село : могућности и даљи правци истраживања. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 31-39.

Прилог о додељивању которског грађанства у средњем веку, Историјски часопис 50 (2003) 2004, 53-66.

Додељивање которског грађанства Николи Квистићу, Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2004) 117– 122.

Которски кумерак солски у средњем веку, Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 453-468.

Павле Томе Драго, Истраживања 16 (Нови Сад 2005) 171-178.

Прилог настанку нахије Пива, Историјски часопис 53 (2006) 165-172.

Тестамент Симона Миха Мекше, Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 101-104.

Улога Дробњака у привредном животу пљеваљског краја у позном средњем веку, Гласник Завичајног музеја 5 (Пљевља 2006) 25-28.

Biste de Primutis, которски властелин, Историјски часопис 55 (2007) 73-82.

Которска породица Мекша у средњем веку, Историјски часопис 56 (2008) 211-239.

Петар Катена, которски трговац (14. век), Историјски часопис 58 (2009) 79-91. 

Прилог историји збора у средњем веку, Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. - Београд : САНУ, 2009, 233-250.

Прилог историји мираза у Котору у првој половини 15. века, Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 34-43.

Још једном о настанку нахије Пива, Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове : зборник радова са научног скупа (Плужине, 24-25. септембар 2006). - Беране : Свевиђе - манастир Заграђе, 2010, 151-158.

Писма карловачког митрополита Вићентија Поповића из Беча (1719-1720), Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 137-148.

Porodica Zagurović u Kotoru (XIV-XV vek), Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 243-256.

Брата, удовица Пашка Бугонова (Бугона), Историјски часопис 60 (2011) 113-122.

Deforis (de goris) у Котору у средњем веку (15. век), Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 87-100.

Још једном о породици Загуровић у средњем веку, Историјски записи 1-2 (2011) 7-15.

Котор и подела Грбља у средњем веку, Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 285-304.

Породица Кимо-Климо из Улциња у средњем веку (14-15. век), Споменица академика Симе Ћирковића. - Београд : Историјски институт, 2011, 399-407.

Прилог титули "dominus" у Котору (14-15. век), Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 9-20.

Делатност улцињског трговца Ника Рога у Котору у тридесетим годинама 15. века, Историјски часопис 61 (2012) 105-114.

 

  

Encyclopedic entries:

 

Енциклопедија српске историографије. -  Београд : Knowledge, 1997. - Entries: Драгићевић Ристо, 357; Записи, 79-80; Историјски записи, 87; Јовановић Јагош, 411; Ковијанић Ристо, 443; Миковић Дионисије, 500; Накићеновић Сава, 526-527; Пејовић Ђорђије - Ђоко, 564; Радичевић Филип, 603; Црногорчевић Младен, 709.

Лексикон српског средњег века. – Београд : Knowledge, 1999. - Entries: Комора, 311-312; Коморник, 312; Кораб, 316; Кумерк, 344-346; Маслине, 384-385; Нотар, 450-451; Опатија, 470-471; Патрицијат, 502-503; Поклад, 537-538; Пук, 604; Пургари, 604-605; Сиротиште, 671; Солила, 682-683; Стратиот, 716-717.

Енциклопедија православља 3. - Београд : Савремена администрација, 2002. – Entry: Црнојевићи, 2080-2084.

Српски биографски речник 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Entry: Драго Тома, 372-373.

 

 

Other:

 

Регистар збирке “Старе српске повеље и писма” Љубомира Стојановића / М. Маловић [и члан редакционог одбора] и др., [из збирке део књ. 2, 458-493]. – Београд : Историјски институт САНУ, 1992, pp. 66.