make your own site for free

Информације за ауторе


Историјски часопис, званично гласило Историјског института, излази од 1948. године. Објављује оригиналне научне радове на српском и другим језицима. Примењује систем „слепих“ рецензија два рецензента. Тематски оквир часописа обухвата економску, друштвену, политичку и културну историју српског народа, као и његове везе са јужнословенским и осталим балканским народима, и истовремено унапређује све гране историјске науке. Хронолошки оквир је омеђен на период од средњег века до почетка 20. века, односно до 1918. године и стварања Краљевине СХС.                      

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР ИСТОРИЈСКОГ ЧАСОПИСА


проф. др Александар Растовић, главни и одговорни уредник

академик Михаило Војводић (Српска академија наука и уметности),

др Ивана Коматина (Историјски институт Београд),

др Александар Крстић (Историјски институт Београд),

академик Јованка Калић (Српска академија наука и уметности),

др Бојана Миљковић Катић (Историјски институт Београд),

проф. др Ангелики Константакопополу (Универзитет у Јањини, Грчка)

проф. др Тамаш Керменди (Универзитет Лоранда Етвеша, Институт за историју, Будимпешта, Мађарска)

др Ђузепе Мота (Сапиенца Универзитет, Рим, Италија)

др Константин Никифоров (Институт за словенске студије, Руска академија наука, Москва, Русија)

проф. др Хатиџе Оруч (Факултет за језик, историју и географију, Универзитет у Анкари, Турска)

др Срђан Рудић (Историјски институт Београд)

проф. д.и.н. Илија Тодев (Историјски институт Бугарске академије наука)

проф. др Љубомира Хавликова (Институт за славистичке студије, Праг, Чешка)

др Јована Шаљић (Историјски институт Београд),