free web maker

јавне набавке

текуће јавне набавке:

претходне јавне набавке:

* ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА - ЈНМВ 4/18

* КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈНМВ БРОЈ 4/18

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈНМВ 4/18

* ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ 4/18

Mobirise