easy website maker

др Милић Ј. Милићевић

виши научни сарадник
e-mail: milic.milicevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1964) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1991. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1997. одбранио магистарску тезу Реформа српске војске 1897–1900. године. Докторску дисертацију Албанска операција 1912–1913. године одбранио је 2006. на Филозофском факултету у Бањалуци.
Радио је у више београдских основних и средњих школа (1991/92). У Историјском институту ради од 1993. године.
Председавао је Научним већем Историјског института од 2011. до 2013.
Године 2003, са колегом Љубодрагом Поповићем, за књигу Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије добио је награду Архива Србије из „Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленићˮ.

Област истраживања: војска Србије у периоду од 1804. до 1918. године.

Монографије:

Грб Србије: развој кроз историју. – Београд : Службени гласник, 1995. – 112. стр.

Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. – Београд : Војноиздавачки завод, 1997. – 196. стр.

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Београд : Српски генеалошки центар : Етнографски музеј Србије, 2002. – 92 стр. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Реформа војске Србије 1897–1900. – Београд : Војноиздавачки завод, 2002. – 188 стр.

Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. – Београд : Војноиздавачки завод, 2003. – 268 стр.

Моје успомене из Првог светског рата / Стеван Б. Скокнић ; прир. М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 117 стр.

Пруга ка Јадрану : кратка историја железничке кампање Србије за продор на Јадранско море. – Лепосавић : Српски културни центар, 2007. – 169. стр.

Балкански рат у слици и реч 1912–1913 / приређивач, уредник и писац уводне студије М. Ј. Милићевић. – Београд : Српски генeалошки центар, 2008. – 509 стр.

Балкански ратови / фото-запис Самсон Чернов ; прир. Мирослав Перишић, М. Милићевић, Бранко Богдановић. – Београд : Архив Београда 2011. – 61 + 490 стр. – (Серија Визуелна историја ; 1)

Илустрована ратна кроника 1877–1878 / приређивач, уредник и писац уводне студије М. Ј. Милићевић. – Београд : Српски генеаолошки центар : Историјски институт, 2011. – 492 стр.

Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године) / М. Милићевић, Здравко Петровић. – Београд : Службени гласник, 2011. – 146 стр.

Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на приморју од 23. октобра 1912. до априла 1913. – Београд : Медија центар Одбрана, 2011. – 304 стр. – Summary.

Питомци Војне академије : списак свршених питомаца 1–46 класе 1855–1914. године / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2012. – 87 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 11. Историја XIX и XX века ; 6)

Балкански ратови. – Београд : Завод за уџбенике, 2014. – 126 стр. + геогр. карта. – (Библиотека Херодотове заврзламе)

На погрешној обали : пораз трупа Тимочке дивизије у бици код Чевртније (на Легету) 6. септембра 1914. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 136 стр.

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Друго допуњено издање. – Београд : Српски генеалошки центар, 2017. – 136 стр. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Војнички буквар / саставио Коста Јокић ; приредио [и аутор предговора] М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 114 стр.

Српска војска : огледи о биткама. – Београд : Српски генеалошки центар, 2018. – 248 стр. - (Етнолошка библиотека ; 91) 


Расправе, чланци и прилози:

Витални чиниоци развоја српске војске током 19. века, у: Војно-историјски гласник 1-2 (1993) 46-56.

Нови чинови у српској војсци 1897-1900, у: Даница 3 (1996) 136-141.

Социјално порекло официрског кадра школованог у Србији 1850-1900. године, у: Годишњак за друштвену историју 2 (1995) 194-202.

Исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века, у: Годишњак за друштвену историју 3 (1996) 161-181.

Увођење нових чинова у време реформе српске војске 1897-1900, у: Даница 3 (1996) 136-141.

Бројно стање и губици српске и турске војске на Мишару, у: Даница 4 (1997) 400-405.

Делиградска линија – европско утврђење у: Од Делиграда до Делиграда 1806-1876 : зборник радова у част великих годишњица. – Алексинац : Скупштина општине ; Београд : Завичајни клуб Алексинчана, 1997, 63-71.

Снабдевање и исплата оружја и војне опреме током Првог српског устанка у: Гласник. Историјски архив Ваљево 31 (1997) 61-77.

Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20. века, у: Гласник. Историјски архива. Ваљево 32 (1998) 99-109.

Генерација 1903-1918, у: Српске политичке генерације : чланци са Округлог столa 28-29. мај 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 113-120.

Имена српских пукова, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 33 (1999) 115-121.

Аутомобил у Србији почетком 20. века, у: Годишњак за друштвену историју 2 (1999) 139-155.

Српски официри у мемоарским делима, у: Перо и повест : српско друштво у сећањима. - Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 183-189.

Војна академија почетком 20. века, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 103-115.

Наоружавање војске Србије крајем 19. века, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 35 (2001) 57-71.

Обука првих српских ваздухопловаца, у: Годишњак за друштвену историју 3 (2001) 233-246.

Генерали војске Србије, у: Даница 9 (2002) 136-145.

История на автомобилизма в Србия в началото на 20. век, у: Балканистичен форум 12, 1-3 (2003) 22-40.

Подофицирске школе у Краљевини Србији, у: Образовање код Срба кроз векове. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 181-198.

Официрска задруга Краљевине Србије, у: Војно-историјски гласник 1-2 (2003) 106-120.

"Сгм" радови Живојина Мишића, у: Гласник. Историјски архив Ваљево 39 (2005) 106-131.

Знаменити Пожаревљани у војсци Кнежевине и Краљевине Србије, у: Браничево кроз војну и културну иторију Србије. 1, 1. - Пожаревац : Историјски архив, 2006, 203-212.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. - Београд : Clio, 2006. - Поглавље: Официри, 737-758.

Војска Краљевине Србије у опсади Скадра, у: Баштина 22 (Приштина 2007) 137-160.

Јеромонах Јосиф Цвијовић у ратовима 1912-1918. године, у: Мудри орач њиве господње : споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског. - Лепосавић : Центар за српску културу ; Цетиње : Светигора, 2007, 35-42.

Српска управа у северној Албанији и на приморју током Првог балканског рата, у: Баштина 23 (Приштина 2007) 255-278.

"Летећи одред за Сан Ђовани ди Медуа" и битка код Љеша, у: Весник. Војни музеј 54, 35 (Београд 2008) 53-63.

Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године, у: Весник. Војни музеј 55, 36 (Београд 2009) 39-51.

Два документа о раду и питомцима Војне академије, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 209-214.

Историографија о Србима 19. века (1), у: Домети српске и европске историографије последње две деценије (1990-2009) : зборник радова са Семинара одржаног 23. и 24. јануара 2010. на Филозофском факултету у Београду. - Београд : Удружење настваника "Доситеј Обрадовић", 2010, 155-179.

Неверна Цаја или развод једног официрског брака, у: Историјски часопис 59 (2010) 341-363.

Официрска задруга у Краљевини Србији и СХС/Југославији и проблеми њене дистрибутивне мреже, у: Војно-историјски гласник 2 (2010) 79-87.

"BEOGRADSKE NOVINE" - оглед о паралелним друштвима у Србији 1915-1918. / Божица Младеновић / М. Милићевић, у: Историјски часопис 60 (2011) 541-554.

Казивања Радоша Николића о Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Милићевић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 553-560.

О боравку српске војске на Крфу 1916. године / Божица Младеновић, М. Милићевић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 543-552.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / М. Милићевић, Јована Шаљић, у: Војно-историјски гласник 1 (2011) 169-179.

Балкански ратови у српској илустрованој периодици / М. Милићевић, Божица Младеновић, у: Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења. - Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 425-448.

Четничка акција непосредно пре објаве и током првих дана Српско-турског рата 1912. године, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 221-234.

Почеци и прве акције ваздухопловства Краљевине Србије (до 1914), у: Сто година српског ваздухопловства : зборник радова. Књ. 1, Историјски развој. – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2014, 13-26.

Илустровани часописи као наративни извори о Балканским ратовима, у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 333–347.

Старешински кадар Војске Србије у бици на Чеврнтији (Легету) септембра 1914. године, у: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 291-301.

Битка код Чокешине // Гласник. Историјски архив Ваљево 50 (2016) 11–24. - Summary.

Битка на Легету (код Чеврнтије) као подстицај визуелног уобличавања једног места сећања у међуратном периоду / Игор Борозан, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис 66 (2017) 453-475. - Summary.

Дневник Тошка Влаховића као историјски извор / Божица Б. Младеновић, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис 67 (2018) 357-370. – Summary.

Добровољци у Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић // Добровољци у Великом рату 1914–1918 / ур. Срђан Рудић, Далибор Денда, Ђорђе Ђурић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 185-192. - Summary.

Извештај о пуковима Дринске дивизијске области из новембра 1898. године // Гласник. Историјски архив Ваљево 51-52 (2018) 173-181. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Атанасијев, у: Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004, 295.

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Гојковић, Илија М., 733-734; Грубановић, Тодор, 824; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852-853.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивановић, Атанасије, 50-51; Исајев, Иван Иванович, 192; Јанковић, Божидар М., 268-269; Јовановић, Антоније, капетан, устаник, 452; Јовановић, Станко, капетан Iкласе, 633-634; Капарис, Димитрије, 815; Катић, Сима Прекодринац, 902.

Српска енциклопедија. 1/1. - Нови Сад : Матица српска, 2010. - Одреднице: Аганлија, 45; Алексић, Анђелко, 156; Алимпић, Ранко, 168; Аничић, Гаврило, 241-241; Апостоловић, Узун-Мирко, 277-278; Aрсенијевић, Ђорђе Емануел, 319; Аџић, Вуле, 422-423; Бабић, Ђорђе, 434; Барјакраревић, Илија, 604-605; Белички споразум (1815), 690.

Српска енциклопедија. 1/2. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Бинички, Стеван, 165; Бирчанин, Илија,185; Бирчанин, Маријан, 185; Божидаревић, Васа, 292; Бојиновић, Тодор, 314; Бошковић, Новак, 465.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Ванлић, Јован, 90; Ванлић, Михаило, 91; Варваринска битка, 99; Варешанин, Маријан, 104; Варјачић, Јован, 107-108; Васиљевац, 124; Веља Глава, 246-247; Војиновић, Ђорђе, 246-247; Војиновић, Емил, 702; Војска Србије, 714-717; Врангел, 744-745; Вранешевић, Адам, 746; Врбица, Блажо, 763; Вујић, Димитрије, 831; Вулићевић, Ђуша, 934.

Лексикон Првог светског рата у Србији. – Београд : Институт за савремену историју : Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2015. – Одреднице: Битка код Чеврнтије (Легет), 61; Српско повлачење преко Албаније (Албанска Голгота), 193–195; Живојин Мишић, Радомир Путник, Степа Степановић, Петар Бојовић, 259–267; Министарство војно, 268–269; Врховна команда – историјат, 270.

Остало:

Карта Првог српског устанка, у: Војно-историјски гласник 3 (1994) без пагинације

Milić J. Milićević, Ph. D.
Senior Research Associate 
e-mail: milic.milicevic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1964.
Graduated from the Department of History of the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbian Coat of Arms – development and history in 1991.
M. A. thesis: The Reform of the Serbian Army 1897-1900, 1997.
Ph. D. thesis: The Albanian operation 1912-1913, the Faculty of Philosophy in Banja Luka, 2006.
Working in the Institute of History since 1993.
Field of Research: Serbian military history in the 19th and 20th centuries.
Languages: English, German, Bulgarian.


Monographs:

Грб Србије : развој кроз историју. - Београд : Службени гласник, 1995. – 112 p.

Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. - Београд : Војноиздавачки завод, 1997. – 196 p.

Реформа српске војске 1897-1900. - Београд : Војноиздавачки завод, 2002. –188 p.

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем XIX и почетком XX века. – Београд : Српски генеалошки центар ; Етнографски музеј Србије, 2002. – 92 p.

Моје успомене из Првог светског рата = My Memories from the First World War/ Stevan B. Skoknić ; приредио М. Милићевић. – Београд Историјски институт ; Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 118 p.

Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије / М. Милићевић, Љубодраг Поповић. – Београд : Војноиздавачки завод, 2003. - 268 p.

Пруга ка Јадрану : кратка историја железничке кампање Србије за продор на Јадранско море. - Приштина ; Лепосавић : Институт за српску културу, 2007. –172 p.

Балкански рат у слици и речи / приредио М. Ј. Милићевић. - Београд : Репринт, 2008. – 640 p.

Балкански ратови (Balkan Wars) / фото-запис Самсон Чернов (photo-record by Samson Chernov) ; приредили (produced by) Мирослав Перишић, М. Милићевић, Бранко Богдановић. - Београд : Архив Београда, 2011. - LXXVIII, 492 p. - (Series Visual History ; 1)

Илустрована ратна кроника 1877-1878 / [приређивач, уредник, и писац уводне студије М. Ј. Милићевић]. - Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2011. – 492 p.

Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године) / М. Милићевић, Здравко Петровић. - Београд : Службени гласник : Историјски институт, 2011. – 146 p. - Conclusion.

Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011. – 304 p. - Summary.

Питомци Војне академије : списак свршених питомаца 1-46 класе 1855-1914.године = Cadets of Military Academy: List of graduated cadets Classes 1-46 of years 1855-1914 / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић. - Београд : Историјски институт, 2012. – 87 p. - Summary.

Балкански ратови. – Београд : Завод за уџбенике, 2014. – 127 p.

На погрешној обали : пораз трупа Тимочке дивизије у бици код Чеврнтије (на Легету) 6. септембра 1914. године. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. - 138 p

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века. – Друго допуњено издање. – Београд : Српски генеалошки центар, 2017. – 136 p. – (Етнолошка библиотека ; 11)

Војнички буквар / саставио Коста Јокић ; приредио [и аутор предговора] М. Ј. Милићевић. – Београд : Историјски институт, 2017. – 114 p.

Српска војска : огледи о биткама. – Београд : Српски генеалошки центар, 2018. – 248 p. - (Етнолошка библиотека ; 91)


Articles and essays: 

Витални чиниоци развоја српске војске током 19. века, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1-2 (1993) 46-56.

Нови чинови у српској војсци 1897-1900, Даница 3 (1996) 136-141.

Социјално порекло официрског кадра школованог у Србији 1850-1900. године, Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 2 (1995) 194-202. - Summary: Social background of officer cadre educated in Serbia from 1850 to 1901.

Исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века, Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 3 (1996) 161-181. - Summary: Nutrition of the Serbian Army at the end of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Centuries.

Увођење нових чинова у време реформе српске војске 1897-1900, Даница 3(1996) 136-141.

Бројно стање и губици српске и турске војске на Мишару, Даница 4 (1997) 400-405.

Делиградска линија – европско утврђење, Од Делиграда до Делиграда 1806-1876 : зборник радова у част великих годишњица. – Алексинац : Скупштина општине ; Београд : Завичајни клуб Алексинчана, 1997, 63-71.

Снабдевање и исплата оружја и војне опреме током Првог српског устанка,Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 31 (1997) 61-77. - Summary: Supply and Payments for Arms and Military Equipment during the First Serbian Uprising.

Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20. века, Гласник Историјски архив Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 32 (1998) 99-109. - Summary: Marriage of the women in Valjevo to the officers at the end of the 19th and the beginning of the 20th century.

Генерација 1903-1918, Српске политичке генерације : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. = Serbian Political Generations (1788-1918) : Round Table May 28-29, 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 113-121. - Summary: Generation of Unifiers.

Имена српских пукова, Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 33 (1999) 115-120. - Summary: Names of Serbian regiments.

Аутомобил у Србији почетком 20. века, Годишњак за друштвену историју (Annual of Social History) 2 (1999) 139-155. - Summary: Automobile in Serbia at the Beginning of the 20th Century.

Српски официри у мемоарским делима, Перо и повест српско друштво у сећањима : зборник радова = Pen and Past : Serbian Society im Memories : Collection of Works. - Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 183-189. - Summary: Serbian Officers in Memoirs.

Војна академија почетком 20. века, Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 34 (2000) 103-115.

Наоружавање војске Србије крајем 19. века, Гласник. Историјски архив. Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 35 (2001) 57-71. - Summary: Arming of the Serbian army at the end of the 19 century.

Обука првих српских ваздухопловаца, Годишњак за друштвену историју(Annual of Social History) 3 (2001) 233-246.

Генерали војске Србије, Даница 9 (2002) 136-145.

История на автомобилизма в Србия в началото на 20. век, Балканистичен форум 12, 1-3 (2003) 22-40.

Подофицирске школе у Краљевини Србији, Образовање код Срба кроз векове = Education of the Serbs through the Centuries. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 181-198. - Summary: Schools for Non-Commissioned Officers in the Kingdom of Serbia,

Официрска задруга Краљевине Србије, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1-2 (2003) 106-120.

"Sgm" радови Живојина Мишића, Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 39 (2005) 106-131. - Summary: The "Sgm" works of Živojin Mišić.

Знаменити Пожаревљани у војсци Кнежевине и Краљевине Србије, Браничево кроз војну и културну историју Србије. 1, 1. - Пожаревац : Историјски архив, 2006, 203-212.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. - Београд : Clio, 2006. - Chapter: Официри, 737-758.

Војска Краљевине Србије у опсади Скадра, Баштина 22 (Приштина - Лепосавић 2007) 137-160.

Јеромонах Јосиф Цвијовић у ратовима 1912-1918. године, Мудри орач њиве господње : споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског. - Лепосавић : Центар за српску културу ; Цетиње : Светигора, 2007, 35-42.

Српска управа у северној Албанији и на приморју током Првог балканског рата, Баштина 23 (Приштина - Лепосавић 2007) 255-278. - Summary.

"Летећи одред за Сан Ђовани ди Медуа" и битка код Љеша, Весник. Војни музеј (Military Museum) 54, 35 (Београд 2008) 53-63. - Summary: Flying Detachment for San Giovanni di Medua and the Battle near Leschi.

Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године, Весник. Војни музеј (Military Museum) 55, 36 (Београд 2009) 39-51. - Summary: The Transport of the Coastal Corps Troops and the First Serbian Navy Battle in 1913.

Два документа о раду и питомцима Војне академије, Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 209-214. – Summary: Two Documents on the Work and Cadets of Military Academy.

Историографија о Србима 19. века (1), Домети српске и европске историографије последње две деценије (1990-2009) : зборник радова са Семинара одржаног 23. и 24. јануара 2010. на Филозофском факултету у Београду. - Београд : Удружење настваника "Доситеј Обрадовић", 2010, 155-179.

Неверна Цаја или развод једног официрског брака, Историјски часопис(Historical Review) 59 (2010) 341-363. - Summary: Unfaithfulness or Divorce of an Officer's Marriage.

Oфицирска задруга у Краљевини Србији и СХС/Југославији и проблеми њене дистрибутивне мреже, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 2 (2010) 79-87. - Summary: Officer Cooperative in the Kingdom of Serbia and SHS/Yugoslavia and Problems of its Distributive Network.

"BEOGRADSKE NOVINE" - оглед о паралелним друштвима у Србији 1915-1918. / Божица Младеновић / М. Милићевић, Историјски часопис (Historical Review) 60 (2011) 541-554. - Summary: Belgrade Newspaper: an Essay about parallel Societies in Military-General Government of Serbia 1915-1918.

Казивања Радоша Николића о Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Милићевић, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 553-560. - Summary: Utterance of Rados Nikolic on Toplica Uprising.

О боравку српске војске на Крфу 1916. године / Божица Младеновић, М. Милићевић, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 543-552. - Summary: On serbian Army Sojourn in Corfu in the Year 1916.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / М. Милићевић, Јована Шаљић, Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 1(2011) 169-179. - Summary: Knowledge of Turkish and Albanian Language among Members of Serbian Armed Forces at the End of 19th Century.

Балкански ратови у српској илустрованој периодици / М. Милићевић, Божица Младеновић, Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења = The Balkan Wars 1812/913: New Views and Interpretations. - Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 425-448. - Summary: The Balkans Wars in the Serbian Illustrated Periodicals.

Четничка акција непосредно пре објаве и током првих дана Српско-турског рата 1912. године, Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I = International Thematic Collection The First Balkan War: Social and Cultural Meaning (on the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912). Book 1 / editor Aleksandar Rastović. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 221-234. - Summary: Comitadji (Chetnik) Action on the Eve and During the First Days of War 1912.

Почеци и прве акције ваздухопловства Краљевине Србије (до 1914), Сто година српског ваздухопловства : зборник радова. Књ. 1, Историјски развој. – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2014, 13-26. – Summary.

Илустровани часописи као наративни извори о Балканским ратовима, Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства = The First Balkan War 1912–1913 : Historical Processes and Problems in the Light of the Centennial Experience. – Београд = Belgrade : Српска академија наука и уметности = Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 333–347. – Summary: Illustrated periodicals as narrative reports on the Balkans wars.

Старешински кадар Војске Србије у бици на Чеврнтији (Легету) септембра 1914. године, Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 291-301. – Summary: Serbian Army Commanding Officers during the Čevrtnija (Leget) Battle in September 1914.

Битка код Чокешине // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive - Valjevo) 50 (2016) 11–24. – Summary: The Battle of Čokešina.

Битка на Легету (код Чеврнтије) као подстицај визуелног уобличавања једног места сећања у међуратном периоду / Игор Борозан, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис 66 (2017) 453-475. - Summary: Battle at the Leget Field (Čevrntija) as an Incentive for Visual Shaping of a Place of Remembrance in the Interwar Period.

Дневник Тошка Влаховића као историјски извор / Божица Б. Младеновић, М. Ј. Милићевић // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 357-370. – Summary: Diary of Toško Vlahović as a Historical Source.

Добровољци у Топличком устанку / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић // Добровољци у Великом рату 1914–1918 = The Volunteers in the Great War 1914-1918 / eds. Srđan Rudić, Dalibor Denda, Đorđe Đurić. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 185-192. - Summary: Volunteers in the Toplica Uprising.

Извештај о пуковима Дринске дивизијске области из новембра 1898. године // Гласник. Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 51-52 (2018) 173-181. – Summary.


Encyclopedic entries:

Атанасијев, Ат. // Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004, 295.

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Entries: Гојковић, Илија М., 733-734; Грубановић, Тодор, 824; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852-853.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Ивановић, Атанасије, 50-51; Исајев, Иван Иванович, 192; Јанковић, Божидар М., 268-269; Јовановић, Антоније, капетан, устаник, 452; Јовановић, Станко, капетан I класе, 633-634; Капарис, Димитрије, 815; Катић, Сима Прекодринац, 902.

Српска енциклопедија. 1/1. - Нови Сад, : Матица српска , 2010. - Entries: Аганлија, 45; Алексић, Анђелко, 156; Алимпић, Ранко, 168; Аничић, Гаврило, 241-241; Апостоловић, Узун-Мирко, 277-278; Aрсенијевић, Ђорђе Емануел, 319; Аџић, Вуле, 422-423; Бабић, Ђорђе, 434; Барјакраревић, Илија, 604-605; Белички споразум (1815), 690.

Српска енциклопедија. 1/2. - Нови Сад, : Матица српска , 2011. - Entries: Бинички, Стеван, 165; Бирчанин, Илија,185; Бирчанин, Маријан, 185; Божидаревић, Васа, 292; Бојиновић, Тодор, 314; Бошковић, Новак, 465.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Ванлић, Јован, 90; Ванлић, Михаило, 91; Варваринска битка, 99; Варешанин, Маријан, 104; Варјачић, Јован, 107-108; Васиљевац, 124; Веља Глава, 246-247; Војиновић, Ђорђе, 246-247; Војиновић, Емил, 702; Војска Србије, 714-717; Врангел, 744-745; Вранешевић, Адам, 746; Врбица, Блажо, 763; Вујић, Димитрије, 831; Вулићевић, Ђуша, 934.

Лексикон Првог светског рата у Србији. – Београд : Институт за савремену историју : Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2015. – Entries: Битка код Чеврнтије (Легет), 61; Српско повлачење преко Албаније (Албанска Голгота), 193–195; Живојин Мишић, Радомир Путник, Степа Степановић, Петар Бојовић, 259–267; Министарство војно, 268–269; Врховна команда – историјат, 270.


Other:

Карта Првог српског устанка : [map], Војно-историјски гласник (Military Historical Review) 3 (1994).

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise