посебна издањаРедакцију Посебних издања чине:


академик Десанка Ковачевић-Којић,
проф. др Мира Радојевић,
др Петар Крестић, 
др Недељко В. Радосављевић, 
др Александар Растовић, 
др Невен Исаиловић, 
др Ирена Цвијановић, 
и др Срђан Рудић, главни и одговорни уредник

free web maker
Mobirise

Биљана Стојић

ФРАНЦУСКА И БАЛКАНСКИ РАТОВИ (1912-1913)

2017,
isbn 978-86-7743-127-3, 
ћир, 498 стр.

више о књизи...

Mobirise

Владимир Јовановић
Александра Вулетић
Момир Самарџић

НАЛИЧЈА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
српска држава и друштво у време стицања независности


2017,
isbn 978-86-7743-126-6,
ћир, 505 стр.

више о књизи...

Mobirise

Биљана Вучетић

БОГДАН РАДЕНКОВИЋ
судбина једног српског националисте

2018,
isbn 978-86-7743-123-5, 
ћир, 355 стр.

више о књизи...

Mobirise

Драгана Амедоски
Владета Петровић

ГРАДСКА НАСЕЉА КРУШЕВАЧКОГ САНЏАКА (XV-XVI ВЕК)

2018,
isbn 978-86-7743-133-4,
ћир, 325 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

DE CONVERSIONE CROATORUM
ET SERBORUM 
A Lost Source

2012,
isbn 978-86-7743-096-2,
лат/енгл, 240 стр.

више о књизи...

Mobirise

Славенко Терзић

СТАРА СРБИЈА (19-20. век)
Драма једне цивилизације

2012,
isbn 978-86-7743-101-3,
ћир, 185 стр.

више о књизи...

Mobirise

Владимир Јовановић

ТАЈНА ПОЛИЦИЈА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ
(Политичко насиље и управљачке стратегије у Србији 19. века) 
 

2012,
isbn 978-86-7743-101-3,
ћир, 185 стр.

више о књизи...

Mobirise

Tibor Živković
Dejan Crnčević,
Dejan Bulić,
Vladeta Petrović,
Irena Cvijanović,
Bojana Radovanović

THE WORLD OF THE SLAVS 
Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD)

2014,
isbn 978-86-7743-104-4,
лат/енгл, 468 стр.

више о књизи...

Mobirise

Бојана Миљковић Катић

ПОЉОПРИВРЕДА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ (1834-1867)

2014,
isbn 978-86-7743-106-8,
ћир, 383 стр.

више о књизи...

Mobirise

Ивана Коматина

ЦРКВА И ДРЖАВА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА ОД XI ДО XIII ВЕКА

2016,
isbn 978-86-7743-113-6,
ћир, 466 стр.

више о књизи...

Mobirise

Михаило Војводић

ПЕТРОГРАДСКЕ ГОДИНЕ СТОЈАНА НОВАКОВИЋА
(1900-1905)

2009,
isbn 978-86-7743-076-4,
ћир, 188 стр.

више о књизи...

Mobirise

Недељко Радосављевић

ШЕСТ ПОРТРЕТА ПРАВОСЛАВНИХ МИТРОПОЛИТА 1766-1891

2009,
isbn 978-86-7743-078-8,
ћир, 188 стр.

више о књизи...

Mobirise

Татјана Катић

ОПШИРНИ ПОПИС ПРИЗРЕНСКОГ САНЏАКА ИЗ 1571. ГОДИНЕ

2010,
isbn 978-86-7743-081-8,
ћир, 640 стр.

више о књизи...

Mobirise

Есад Куртовић

ИЗ ХИСТОРИЈЕ БАНКАРСТВА БОСНЕ И ДУБРОВНИКА У СРЕДЊЕМ ВИЈЕКУ

2010,
isbn 978-86-7743-083-2,
ћир, 173 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александар Растовић

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ
1903-1908. ГОДИНЕ

2010,
isbn 978-86-7743-088-7,
ћир, 247 стр.

више о књизи...

Mobirise

БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА СИМЕ ЋИРКОВИЋА

Приредили:
Славица Мереник,
Невен Исаиловић,
Властимир Ђокић

2011,
isbn 978-86-7743-092-4,
ћир, 156 стр.

више о књизи...

Mobirise

Срђан Рудић

ВЛАСТЕЛА ИЛИРСКОГ ГРБОВНИКА

2006,
isbn 86-7743-055-5,
ћир, 387 стр.

више о књизи...

Mobirise

Недељко Радосављевић

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
У БЕОГРАДСКОМ ПАШАЛУКУ 1766-1831

2007,
isbn 978-86-7743-065-8,
ћир, 509 стр.

више о књизи...

Mobirise

Исидора Точанац

СРПСКИ НАРОДНО-ЦРКВЕНИ САБОРИ (1718-1735)

2008,
isbn 978-86-7743-068-9,
ћир, 304 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

FORGING UNITY
The South Slavs Between East and West 550-1150

2008,
isbn 978-86-7558-573-2,
енлг, 350 стр.

више о књизи...

Mobirise

Јелена Мргић

СЕВЕРНА БОСНА У 13. И 16. ВЕКУ

2008,
isbn 978-86-7743-071-9,
ћир, 469 стр.

више о књизи...

Mobirise

БАРАЊА (1918-1923)
Петар Глибоњски - сећања

приредили:
Петар В. Крестић,
Василије Ђ. Крестић

2009,
isbn 978-86-7743-077-1,
ћир, 138 стр.

више о књизи...

Mobirise

Милош Јагодић

НАСЕЉАВАЊЕ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ 1861-1880

2004,
isbn 86-7743-046-6,
ћир, 204 стр.

више о књизи...

Mobirise

Ема Миљковић Бојанић

СМЕДЕРЕВСКИ САНЏАК
1476-1560 
земља - насеља - становништво

2004,
isbn 86-7743-045-8,
ћир, 355 стр.

више о књизи...

Mobirise

Арсен Ђуровић

MОДЕРНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ
1905-1914

2004,
isbn 86-7743-047-4,
ћир, 808 стр.

више о књизи...

Mobirise

Станоје Бојанин

ЗАБАВЕ И СВЕТКОВИНЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ 
од краја XII до краја XV века

2005,
isbn 86-7743-048-2,
ћир, 435 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александар Растовић

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРБИЈА 1903-1914

2005,
isbn 86-7743-052-0,
ћир, 557 стр.

више о књизи...

Mobirise

Божица Младеновић

ПОРОДИЦА У СРБИЈИ У ПРВОМ СВЕТКОМ РАТУ

2006,
isbn 86-7743-056-3,
ћир, 220 стр.

више о књизи...

Mobirise

Ана Столић

ЂОРЂЕ СИМИЋ, ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ ДИПЛОМАТА 19. ВЕКА

2003,
isbn 86-7743-032-6,
ћир, 318 стр.

више о књизи...

Mobirise

Душко М. Ковачевић

СРБИЈА И РУСИЈА 1878-1889

2003,
isbn 86-7743-036-9,
ћир, 393 стр.

више о књизи...

Mobirise

Василије Ђ. Крестић

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ШТАМПЕ
У УГAРСКОЈ (1791 - 1914)

2003,
isbn 86-7743-038-5,
ћир, 611 стр.

више о књизи...

Mobirise

Љубинка Трговчевић

ПЛАНИРАНА ЕЛИТА
О студентима из Србије на европским универзитетима у 19. веку

2003,
isbn 86-7743-040-7,
ћир, 316 стр.

више о књизи...

Mobirise

Радомир Ј. Поповић

ТОМА ВУЧИЋ ПЕРИШИЋ

2003,
isbn 987-86-7743-039-3,
ћир, 349 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА
(РАНИ СРЕДЊИ ВЕК)

2004,
isbn 86-7743-044-Х,
ћир, 238 стр.

више о књизи...

Mobirise

Петар В. Крестић

СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ПРИВРЕДНИК" (1897-1918) 

2002,
isbn 86-7743-024-5,
ћир, 238 стр.

више о књизи...

Mobirise

Александра Вулетић


ПОРОДИЦА У СРБИЈИ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

2002,
isbn 86-7743-025-3,
ћир, 221 стр.

више о књизи...

Mobirise

Бојана Миљковић-Катић

СТРУКТУРА ГРАДСКОГ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ СРЕДИНОМ 19. ВЕКА

2002,
isbn 86-7743-028-8,
ћир, 221 стр.

више о књизи...

Mobirise

Владимир Јовановић

СРБИЈА И БУГАРСКА 1886-1896


2002,
isbn 86-7743-026-1,
ћир, 180 стр.

више о књизи...

Mobirise

Тибор Живковић

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ ПОД ВИЗАНТИЈСКОМ ВЛАШЋУ
(600-1025)

2002,
isbn 86-7743-027-Х,
ћир, 512 стр.

више о књизи...

Mobirise


Милош Антоновић

ГРАД И ЖУПА У ЗЕТСКОМ ПРИМОРЈУ И СЕВЕРНОЈ АЛБАНИЈИ У 14. И 15. ВЕКУ


2003,
isbn 86-7743-031-8,
ћир, 373 стр.

више о књизи...

Mobirise