online site builder

мешовита грађа (miscellanea)

Редакцијa Mешовитe грађe (miscellanea):

Др Радомир J. Поповић (Одговорни уредник),
Др Биљана Стојић,
Др Дејан Булић,
Др Милош Ивановић,
Др Урош Татић,
др Гордана Гарић Петровић,
проф. др Људмила Кузмичева (Историјски факултет Универзитета Ломоносов, Москва)
проф. др Gabriella Schubert (Институт за славистику Универзитета у Јени)
проф. д.и.н. Лилиана Симеонова (Балканолошки институт БАН)

Преглед садржаја:
» Библиографија Мешовите грађе (Miscellanea) I–XXXVIII (1956–2017)


Мешовита грађа (Miscellanea) у бази CEEOL - Link ceeol

Упутство за ауторе (.pdf) можете преузети ОВДЕ «««

Уређивачка и етичка политика - Мешовита грађа (Miscellanea)

Ауторска изјава - Мешовита грађа (Miscellanea)

Уговор о преносу ауторских права - Мешовита грађа (Miscellanea) 

Mobirise
Mobirise
Mobirise