online site builder

др Гордана Гарић Петровић

научни сарадник
e-mail: gordana.garic.petrovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1972) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2000. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2009. одбранила магистарску тезу Београдска епископија од 1718. до 1739. године. Докторску дисертацију Пољопривреда Србије од 1878. до 1912. године одбранила је 2016. на Филозофском факултету у Нишу.
Након завршених основних студија радила је у више београдских основних школа.
У Историјском институту је у периоду од 2005. до 2010. радила као библиотекар. Од 2011. ради као истраживач.

Област истраживања: привредна и друштвена историја Срба у новом веку са посебним нагласком на историју пољопривреде и сеоских заједница.  

Монографије:

Земљорадња у Србији (1878–1912). – Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2017. – 235 стр. – (Етнолошка библиотека. Посебна издања ; 12 / Српски генеалошки центар)(Посебна издања ; 67 / Историјски институт)

Расправе, чланци и прилози:

Постављање парохијалних свештеника: обавезе села // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 55–65. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / G. Garić Petrović, Vladeta Petrović // Zbornik radova Istorija rudarstva Srednje Evrope : Prva međunarodna konferencija // ur. Miloš Grujić, Pavol Rybar. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140–145.

Демографске прилике и мрежа парохија у Београдској епархији од 1718. до 1739. године // Историјски часопис 59 (2010) 267–295. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / G. Garić Petrović, Vladeta Petrović // Mining in The Central Europe Through History. – Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31–39.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, Vladeta Petrović, G. Garić Petrović // International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (2011) 1–19.

Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године / Татјана Кaтић, Г. Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 157–190. – Summary.

Прилог историји виноградарства и винарства у Србији // Историјски часопис 60 (2011) 231–245. – Summary.

Власи нахије Петруш у попису Влаха Смедеревског санџака из 1528. године / Драгана Амедоски, Г. Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 113–141. – Summary.

Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године / Татјана Катић, Г. Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 63–112. – Summary.

Митрополитски намесници и придворни служитељи у Сервијској епархији (1718–1739) // Наша прошлост 14 (Краљево 2013) 87–101. – Summary.

Пољопривреда у областима ослобођеним 1912. и 1913. године према писању Тежака и Земљорадничке задруге // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године : друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књ. I. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 429–450. – Summary.

Попис становника Старог Бечеја из 1744. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 103–119. – Summary.

Становништво и насеља нахије Петрус у 16. веку / Г. Гарић Петровић, Драгана Амедоски // Историјски часопис 62 (2013) 117–137. – Summary.

Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center. Case of Kruševac (Alaca Hisâr) / Dragana Amedoski, G. Garić Petrović // Contemporary research in Turkologie and Eurasion studies : a festschrift in honor of proffesor Tasin Gemil on the occasion of 70th birthday / Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană, 2013, 389–402.

Урбаријална регулација Сент Томаша 1771. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 121–129. – Summary.

Атестатација пожаревачких грађана митрополиту Вићентију Јовановићу // Браничевски гласник 9 (2014) 73–80.

Zagrlata: from Serbian Župa to Ottoman Nâhiye / G. Garić Petrović, Dragana Amedoski // Journal of Oriental and African Studies 23 (2014) 101–126.

Извештај Сретена Л. Поповића из 1886. године о Ратарској школи у Краљеву // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 85–121. – Summary.

Развој живинарства у Краљевини Србији // Историјски часопис 65 (2016) 277–305. – Summary.

Дужности особља управе Државног сточарског завода у Добричеву // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 111–127.

Сер Едвард Браун о живинарству у Краљевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 213–226. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Сузбијање филоксере у Краљевини Србији // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић, . – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 223–243. – Summary. – (Зборник радова ; 34)

Унапређење сточарства у Краљевини Србији: селекција, увођење нових сојева и укрштање // Историјски часопис 66 (2017) 367–400. – Summary.

Аутобиографија др Милована Спасића // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 103-139. – Summary.

Допринос Косте Главинића унапређењу пољопривреде у Србији // Agroekonomika 78 (2018) 99–107.

Новине у пчеларству у Србији на крају 19. и почетку 20. века // Гласник. Историјски архив Ваљево 51-52 (2018) 137–148. – Summary.

Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Варлаам, архиепископ охридски, 52; Велимировић, Петар (Јован), кнез, 124; Висарион, епископ ћустендилски, 220-221; Вујовић, Мичета, војвода, ктитор, 382-383; Гаврило, архиепископ охридски, 566; Гаврило Житомислићанин, јеромонах, 573; Гвозденов, Димитрије, 638; Генадије, монах, 645; Георгијевић, Герасим (Георгије Ђорђе) / Хаџи Ђера, 655; Герасим, зограф, монах, 665; Герасим, игуман и проигуман, 666-667; Григорије, епископ ваљевско-жички, 809.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Диомидије, игуман, 298; Дионисије, 299; Дионисије, митрополит дабро-босански, 299-300; Захарије, архиепископ охридски, 849; Захарије Дечанац, 850-851; Зеговић, Ананије, 866-867.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Игњатовић, Јован, сенатор, 105; Иларион, игуман, 113; Иларион, митрополит београдско-сремски, 113; Исаија, монах, 187; Јанићије, архимандрит, 259; Јоаким, игуман, 411; Јоасаф, архиепископ охридски, 420; Јован Косача, 435; Јовановић, Нестор (Никола), епископ арадски, 566; Јовановић, Тимотеј, проигуман, 640-641.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Кнежевић, Никанор, игуман, 97; Костић, Никола, оборкнез, свештеник, 291; Кресојевић, Атанасије, војвода, 346; Кузмановић, Петар, прота, саборски посланик, 412; Кујунџић, Коста-бег, војвода, 420; Кујунџић, Мијушко, капетан, старешина граничара, 422; Лазаревић, Ђуричко, трговац, ктитор, 487; Лазаревић, Марко, митрополијски експедитор, 520; Леонтије, игуман, 580; Лонгиновић, Антоније, протопрезвитер, саборски посланик, 623-624; Макарије, митрополит нишки, 756; Максим, игуман, архимандрит, 765; Максимовић Вукосављевић, Никифор, епископ ужички, 793-794; Манојловић, Мојсеј, архимандрит, 843-844.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марковић, Станоје, 213; Методије, архимандрит, 385; Миловановић, Сава, 572; Миоковић, Мојсије, 746-747.

Остало:

Правац наступања Шумадијско-албанског одреда : [карта] // Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године / Милић Милићевић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011, 62.
Правац наступања Дринско-албанског одреда : [карта] // Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године / Милић Милићевић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011, 71.
Terrestrial Communications in Late Antiquity in the Western Balkans : [карта] // The World of the Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.). - Belgrade : Institute of History, 2013.

Gordana Garić Petrović, Ph.D.
Research Associate
e-mail: gordana.garic.petrovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1972.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbian Orthodox Church in Northern Serbia under Austrian government (1718-1739) in 2000.
M. A. thesis: Belgrade Bishopric from 1718 to 1739, 2009.
Ph. D. thesis: The Agriculture of Serbia 1878-1912, 2016.
Working in the Institute of History from 2005.
Field of Research: Social and economic history of the Serbs in Modern age.
Languages: Russian, English, Serbian-Slavonic.

Моnographs:

Земљорадња у Србији : (1878-1912). - Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2017. - 235 стр.

Articles and essays: 

Постављање парохијалних свештеника: обавезе села // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 55–65. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / G. Garić Petrović, Vladeta Petrović // Zbornik radova Istorija rudarstva Srednje Evrope : Prva međunarodna konferencija // ur. Miloš Grujić, Pavol Rybar. – Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140–145.

Демографске прилике и мрежа парохија у Београдској епархији од 1718. до 1739. године // Историјски часопис 59 (2010) 267–295. – Summary.

Human capital and Serbian mining: historical perspective / G. Garić Petrović, Vladeta Petrović // Mining in The Central Europe Through History. – Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnical university of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31–39.

The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, Vladeta Petrović, G. Garić Petrović // International Journal of Turkish Studies 17, 1&2 (2011) 1–19.

Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године / Татјана Кaтић, Г. Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 157–190. – Summary.

Прилог историји виноградарства и винарства у Србији // Историјски часопис 60 (2011) 231–245. – Summary.

Власи нахије Петруш у попису Влаха Смедеревског санџака из 1528. године / Драгана Амедоски, Г. Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 113–141. – Summary.

Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године / Татјана Катић, Г. Гарић Петровић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 63–112. – Summary.

Митрополитски намесници и придворни служитељи у Сервијској епархији (1718–1739) // Наша прошлост 14 (Краљево 2013) 87–101. – Summary.

Пољопривреда у областима ослобођеним 1912. и 1913. године према писању Тежака и Земљорадничке задруге // Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године : друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књ. I. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 429–450. – Summary.

Попис становника Старог Бечеја из 1744. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 103–119. – Summary.

Становништво и насеља нахије Петрус у 16. веку / Г. Гарић Петровић, Драгана Амедоски // Историјски часопис 62 (2013) 117–137. – Summary.

Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center. Case of Kruševac (Alaca Hisâr) / Dragana Amedoski, G. Garić Petrović // Contemporary research in Turkologie and Eurasion studies : a festschrift in honor of proffesor Tasin Gemil on the occasion of 70th birthday / Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană, 2013, 389–402.

Урбаријална регулација Сент Томаша 1771. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 121–129. – Summary.

Атестатација пожаревачких грађана митрополиту Вићентију Јовановићу // Браничевски гласник 9 (2014) 73–80.

Zagrlata: from Serbian Župa to Ottoman Nâhiye / G. Garić Petrović, Dragana Amedoski // Journal of Oriental and African Studies 23 (2014) 101–126.

Извештај Сретена Л. Поповића из 1886. године о Ратарској школи у Краљеву // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 85–121. – Summary.

Развој живинарства у Краљевини Србији // Историјски часопис 65 (2016) 277–305. – Summary.

Дужности особља управе Државног сточарског завода у Добричеву // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 111–127.

Сер Едвард Браун о живинарству у Краљевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 213–226. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Сузбијање филоксере у Краљевини Србији // Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју / ур. Срђан Рудић, Светлана Ћалдовић-Шијаковић ; ур. изд. Недељко В. Радосављевић, Снежана Томић, . – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017, 223–243. – Summary. – (Зборник радова ; 34)

Унапређење сточарства у Краљевини Србији: селекција, увођење нових сојева и укрштање // Историјски часопис 66 (2017) 367–400. – Summary. 

Аутобиографија др Милована Спасића // Мешовита грађа (Miscellanea) 39 (2018) 103-139. – Summary: Autobiography of Dr Milovan Spasić.

Допринос Косте Главинића унапређењу пољопривреде у Србији // Agroekonomika 78 (2018) 99–107.

Новине у пчеларству у Србији на крају 19. и почетку 20. века // Историјски архив Ваљево (Herald. History archive – Valjevo) 51-52 (2018) 137–148. – Summary.

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. – Entries: Варлаам, архиепископ охридски, 52; Велимировић, Петар (Јован), кнез, 124; Висарион, епископ ћустендилски, 220-221; Вујовић, Мичета, војвода, ктитор, 382-383; Гаврило, архиепископ охридски, 566; Гаврило Житомислићанин, јеромонах, 573; Гвозденов, Димитрије, 638; Генадије, монах, 645; Георгијевић, Герасим (Георгије Ђорђе) / Хаџи Ђера, 655; Герасим, зограф, монах, 665; Герасим, игуман и проигуман, 666-667; Григорије, епископ ваљевско-жички, 809.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. – Entries: Диомидије, игуман, 298; Дионисије, 299; Дионисије, митрополит дабро-босански, 299-300; Захарије, архиепископ охридски, 849; Захарије Дечанац, 850-851; Зеговић, Ананије, 866-867.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Игњатовић, Јован, сенатор, 105; Иларион, игуман, 113; Иларион, митрополит београдско-сремски, 113; Исаија, монах, 187; Јанићије, архимандрит, 259; Јоаким, игуман, 411; Јоасаф, архиепископ охридски, 420; Јован Косача, 435; Јовановић, Нестор (Никола), епископ арадски, 566; Јовановић, Тимотеј, проигуман, 640-641.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Кнежевић, Никанор, игуман, 97; Костић, Никола, оборкнез, свештеник, 291; Кресојевић, Атанасије, војвода, 346; Кузмановић, Петар, прота, саборски посланик, 412; Кујунџић, Коста-бег, војвода, 420; Кујунџић, Мијушко, капетан, старешина граничара, 422; Лазаревић, Ђуричко, трговац, ктитор, 487; Лазаревић, Марко, митрополијски експедитор, 520; Леонтије, игуман, 580; Лонгиновић, Антоније, протопрезвитер, саборски посланик, 623-624; Макарије, митрополит нишки, 756; Максим, игуман, архимандрит, 765; Максимовић Вукосављевић, Никифор, епископ ужички, 793-794; Манојловић, Мојсеј, архимандрит, 843-844.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Марковић, Станоје, 213; Методије, архимандрит, 385; Миловановић, Сава, 572; Миоковић, Мојсије, 746-747.

Other:

Правац наступања Шумадијско-албанског одреда : [map], Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године / Милић Милићевић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011, 62.
Правац наступања Дринско-албанског одреда : [map], Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године / Милић Милићевић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011, 71.
Terrestrial Communications in Late Antiquity in the Western Balkans : [map], The World of the Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries A.D.). - Belgrade : Institute of History, 2013.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise