free site design templates

др Јелена Илић Мандић

научни сарадник
e-mail: jelena.ilic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1981) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2008. одбранила магистарску тезу Земун (1739–1787). Докторску дисертацију Банатска војна крајина у другој половини 18. века одбранила је 2014. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2007. године.
Члан је Редакционог одбора часописа Мешовита грађа – Miscellanea.

Област истраживања: историја Срба (16–18 век), Срби у Хабзбуршкој монархији у 18. веку, Војна крајина.

Монографије:

Посланство Краљевине Србије у Берлину : 1881–1902 / прир. Петар В. Крестић, Ј. Илић Мандић. – Београд : Архив Србије, 2018. – 399 стр. – (Историја српске дипломатије. Документа ; 10)


Расправе, чланци и прилози:

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Ј. Илић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 81–95. – Summary.

Земунско становништво према попису из 1776. године // Историјски часопис 57 (2008) 151–174. – Summary.

Официри Банатске земаљске милиције 1757. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 289–310. – Summary.

The Role of Central and Local Governments in Spatial Organization of the Military Community of Zemun in the Second Half of 18th Century // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 305–323. – Резиме. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

Расподела земље граничарима у Банату – примери насеља Идвор 1769. и Ковин 1771. године // Српске студије 3 (2012) 183–205. – Summary.

Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века / Бојана Миљковић-Катић, Ј. Илић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 231–266. – Summary.

Урбар насеља Ковин (1771. година) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 199–229. – Summary.

„Црква звана манастир“ Дејановац и питање школовања православне деце у Градишкој регименти половином 18. века // Зборник МС за историју 88 (2013) 25–45. – Summary.

Насељавање потиских и поморишких граничара у Банат (1751–1753) // Зборник МС за историју 89 (2014) 35–51. – Summary.

Банатска војна крајина у 18. и 19. веку // Усмена традиција Банатске војне границе : зборник радова / ур. Миодраг Матицки. – Нови Сад : Матица српска, 2015, 17–33. – Summary.

Попис православних свештеника Петроварадинске регименте из 1760. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 73–93. – Summary.

Последице рата и куге у Панчевачком дистрикту (1737-1739) // Зборник МС за историју 92 (2015) 9–18. – Summary.

Славонско-сремска војна граница половином XVIII века // Зборник о Србима у Хрватској 9 (2015) 57–98. – Summary.

Попис православних свештеника Градишке регименте из 1760. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 15–35. – Summary.

Планско насељавање у Војној крајини: колонисти – ветерани у Немачко-банатској регименти (1764–1788) // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 37–56. – Summary. – (Зборник радова ; 33).

О почецима транспорта и трговине житом на Сави и Купи: траса Земун-Сисак-Карловац у другој половини 18. века // Историјски часопис 67 (2018) 141-176. - Summary.


Прилози у енциклопедијама:


Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Димитрије, Србин, преводилац, 204; Диомидије, митрополит руднички, 298; Ђинами, Бартоломео, штампар, 500; Ђинами, Марко, штампар, 500-501; Загуровић, Јеролим, штампар, 831-832.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Илијевић, Мојсеј, 116; Илић, Алекса, учитељ, правник, 118; Исаија, игуман, 186; Јаковљевић, Спасоје Добро, 225-226; Јоаникије, јерођакон, 414; Јоаникије, архимандрит, 415; Јован, игуман, 428; Јовановић, Анатолије, 450; Јовановић, Павле, учитељ, писац, 594; Јовановић, Тодор, 641; Јовшић, Марко, 694; Јојкић, Трифун, 698-699; Јосиф, архиепископ, 733; Јосифовић, Симеон, 743; Калабић, Радосав, 784.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Кирица, Јован, 61; Кириловић, Генадије, 59; Кириловић, Григорије, 59; Кнежевић, Иван, 91; Колер, Франц Хадер од Нађ-Мања, 181-182; Колонић, Леополд Карл фон, 185-186; Крагић, Ђорђе, 319; Крагић, Петар, 320; Крестић, Димитрије, 346; Курцбек, Јозеф Ритер фон, 454-455; Лазаревић, Василије, 481; Лазаревић, Софроније, 513; Лацковић, Тома, 559; Леополд I, 580-581; Лепир, Теодор, 583; Мајсторовић, Антоније, 748; Мајсторовић, Ранко, 752-753; Макарије, јерођакон, 756; Максимовић, Михаило, 785-786; Малаћ, Ђорђе, 795; Маленица, Јосиф, 797-798; Маленица, Петар, 799; Мамула, Божо, 815; Мамула, Јосиф, 816; Мамула, Харалампије, 817-818; Мамула, Максим, 817; Мамула, Серафим, 817; Манџарли, Георгије, 852; Мануиловић, Максим, 853.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маргетић, Павле, 37; Мардарије, игуман, 39; Марија Терезија (Maria Theresia) Хабзбург / Војин С. Дабић, Ј. Илић, 46-48; Марковић, Периша, 196; Матић, Јовица, 296; Мединац, Александар, 353; Мерси, Клаудије Флоримунд (Mercy, Claude Florimond de), 372-373; Милаковић, Миливоје, 435; Милетић, Лазар, 484-485; Миливојин, Јован, 500; Милиновић, Марко, 507; Миловановић, Василије, 548; Миловук, Татомир, 578-579; Милутиновић, Аксентије, 681-682; Милутиновић Маринко, 696; Милутиновић, Пајсије, 700-701; Миљковић, Гаврило, 723-724; Миљковић, Јоаникије, 724-725; Миоковић, Аврам, 745; Миоковић, Живан, 745; Миоковић, Иван, 745-746; Миоковић, Игњат, 746; Мириловић, Максим, 749; Мирковић, Риста, 764; Мирковић, Филип, 767; Михаил, 831; Михаиловић, Георгије, официр, посланик на народно-црквеном сабору, 850; Михаиловић, Димитрије, официр, 852; Михаиловић, Михаило, 876; Михајловић, Ликоген, 895.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Одреднице: Морарију Андрејевић, Силвестар, 85-86; Моско, Наум, 88; Мочоњи, Андрија, 97; Мутибарић, Јеротеј (Игњатије), 140-141; Нако, Арсеније, 165; Недељковић, Михајило, 210; Недић, Георгије, 223; Ненадић, Иван Антун, 247-248; Ненадовић, Петко, 273; Ненадовић, Станоје, 275; Несторовић, Никола, 286; Несторовић, Павле Дејак, 287-288; Нехем, Дитрих Хајнрих Теодор фон, 290-291; Нешковић, Димитије, 315; Николајевић, Дели-Ђорђе, 380; Николајевић, Ђорђе, 383-384; Николић, Аристид, 407; Николић, Василије, 414; Николић, Марко, 443; Николић, Сава, 470; Николић, Теодосије, 482-483; Нићифоровић, Остоја, 516; Новаковић, Гаврило, 529; Новаковић, Георгије, 529-530; Новаковић, Јован, 538; Новаковић Миша, 547; Новаковић Чардаклија, Јован, 559; Новаковић Чардаклија, Михаило, 559-560 / Радомир Ј. Поповић, Ј. Илић Мандић; Новаковић Чардаклија, Петар, 560-561; Обућина,Матија, 631; Остојић, Василије, 689; Павловић, Гаврило Гаја, 746-747; Пајдак, Гаврило, 821.

Jelena Ilić Mandić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: jelena.ilic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1981.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade, with the work The District of Rudnik in the Serbian Kingdom under Austrian Rule (1718-1739) in 2005.
M. A. thesis: Zemun (1739-1787), 2008.
Ph. D. thesis: The Banatian Military Frontier in the Second Half of the 18th Century, 2014.
Working in the Institute of History since 2007.
Field of Research: Field of Research: History of the Serbs in the Habsburg Monarchy 16th-18th centuries; history of the settlements, demography and economy in the 18th century Military Frontier (Militärgrenze).
Languages: English, German, Serbian-Slavonic, Latin.

Monographs:

Посланство Краљевине Србије у Берлину : 1881–1902 = Gesandtschaft des Königreichs Serbien in Berlin : 1881-1902 / Herausgeber Petar V. Krestić, J. Ilić Mandić. – Belgrad : Serbisches Staatsarchiv, 2018. – 399 p. – (Историја српске дипломатије. Документа ; 10 = Geschichte der serbischen Diplomatie. Dokumente ; 10)


Articles and essays: 

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Ј. Илић, Невен Исаиловић // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 81–95. – Summary.

Земунско становништво према попису из 1776. године // Историјски часопис 57 (2008) 151–174. – Summary.

Официри Банатске земаљске милиције 1757. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 289–310. – Summary.

The Role of Central and Local Governments in Spatial Organization of the Military Community of Zemun in the Second Half of 18th Century // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 305–323. – Резиме. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

Расподела земље граничарима у Банату – примери насеља Идвор 1769. и Ковин 1771. године // Српске студије 3 (2012) 183–205. – Summary.

Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века / Бојана Миљковић-Катић, Ј. Илић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 231–266. – Summary.

Урбар насеља Ковин (1771. година) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 199–229. – Summary.

„Црква звана манастир“ Дејановац и питање школовања православне деце у Градишкој регименти половином 18. века // Зборник МС за историју 88 (2013) 25–45. – Summary.

Насељавање потиских и поморишких граничара у Банат (1751–1753) // Зборник МС за историју 89 (2014) 35–51. – Summary.

Банатска војна крајина у 18. и 19. веку // Усмена традиција Банатске војне границе : зборник радова / ур. Миодраг Матицки. – Нови Сад : Матица српска, 2015, 17–33. – Summary.

Попис православних свештеника Петроварадинске регименте из 1760. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 73–93. – Summary.

Последице рата и куге у Панчевачком дистрикту (1737-1739) // Зборник МС за историју 92 (2015) 9–18. – Summary.

Славонско-сремска војна граница половином XVIII века // Зборник о Србима у Хрватској 9 (2015) 57–98. – Summary.

Попис православних свештеника Градишке регименте из 1760. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 15–35. – Summary.

Планско насељавање у Војној крајини: колонисти – ветерани у Немачко-банатској регименти (1764–1788) // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 37–56. – Summary. – (Зборник радова ; 33).

О почецима транспорта и трговине житом на Сави и Купи: траса Земун-Сисак-Карловац у другој половини 18. века // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 141-176. – Summary: About the Beginnings of Cereal Transportation and Trade on the Sava and Kupa Rivers: Zemun-Sisak-Karlovac Route in the Second Half of the 18th Century.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Entries: Димитрије, Србин, преводилац, 204; Диомидије, митрополит руднички, 298; Ђинами, Бартоломео, штампар, 500; Ђинами, Марко, штампар, 500-501; Загуровић, Јеролим, штампар, 831-832.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Илијевић, Мојсеј, 116; Илић, Алекса, учитељ, правник, 118; Исаија, игуман, 186; Јаковљевић, Спасоје Добро, 225-226; Јоаникије, јерођакон, 414; Јоаникије, архимандрит, 415; Јован, игуман, 428; Јовановић, Анатолије, 450; Јовановић, Павле, учитељ, писац, 594; Јовановић, Тодор, 641; Јовшић, Марко, 694; Јојкић, Трифун, 698-699; Јосиф, архиепископ, 733; Јосифовић, Симеон, 743; Калабић, Радосав, 784.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Кирица, Јован, 61; Кириловић, Генадије, 59; Кириловић, Григорије, 59; Кнежевић, Иван, 91; Колер, Франц Хадер од Нађ-Мања, 181-182; Колонић, Леополд Карл фон, 185-186; Крагић, Ђорђе, 319; Крагић, Петар, 320; Крестић, Димитрије, 346; Курцбек, Јозеф Ритер фон, 454-455; Лазаревић, Василије, 481; Лазаревић, Софроније, 513; Лацковић, Тома, 559; Леополд I, 580-581; Лепир, Теодор, 583; Мајсторовић, Антоније, 748; Мајсторовић, Ранко, 752-753; Макарије, јерођакон, 756; Максимовић, Михаило, 785-786; Малаћ, Ђорђе, 795; Маленица, Јосиф, 797-798; Маленица, Петар, 799; Мамула, Божо, 815; Мамула, Јосиф, 816; Мамула, Харалампије, 817-818; Мамула, Максим, 817; Мамула, Серафим, 817; Манџарли, Георгије, 852; Мануиловић, Максим, 853.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Маргетић, Павле, 37; Мардарије, игуман, 39; Марија Терезија (Maria Theresia) Хабзбург / Војин С. Дабић, Ј. Илић, 46-48; Марковић, Периша, 196; Матић, Јовица, 296; Мединац, Александар, 353; Мерси, Клаудије Флоримунд (Mercy, Claude Florimond de), 372-373; Милаковић, Миливоје, 435; Милетић, Лазар, 484-485; Миливојин, Јован, 500; Милиновић, Марко, 507; Миловановић, Василије, 548; Миловук, Татомир, 578-579; Милутиновић, Аксентије, 681-682; Милутиновић Маринко, 696; Милутиновић, Пајсије, 700-701; Миљковић, Гаврило, 723-724; Миљковић, Јоаникије, 724-725; Миоковић, Аврам, 745; Миоковић, Живан, 745; Миоковић, Иван, 745-746; Миоковић, Игњат, 746; Мириловић, Максим, 749; Мирковић, Риста, 764; Мирковић, Филип, 767; Михаил, 831; Михаиловић, Георгије, официр, посланик на народно-црквеном сабору, 850; Михаиловић, Димитрије, официр, 852; Михаиловић, Михаило, 876; Михајловић, Ликоген, 895.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Морарију Андрејевић, Силвестар, 85-86; Моско, Наум, 88; Мочоњи, Андрија, 97; Мутибарић, Јеротеј (Игњатије), 140-141; Нако, Арсеније, 165; Недељковић, Михајило, 210; Недић, Георгије, 223; Ненадић, Иван Антун, 247-248; Ненадовић, Петко, 273; Ненадовић, Станоје, 275; Несторовић, Никола, 286; Несторовић, Павле Дејак, 287-288; Нехем, Дитрих Хајнрих Теодор фон, 290-291; Нешковић, Димитије, 315; Николајевић, Дели-Ђорђе, 380; Николајевић, Ђорђе, 383-384; Николић, Аристид, 407; Николић, Василије, 414; Николић, Марко, 443; Николић, Сава, 470; Николић, Теодосије, 482-483; Нићифоровић, Остоја, 516; Новаковић, Гаврило, 529; Новаковић, Георгије, 529-530; Новаковић, Јован, 538; Новаковић Миша, 547; Новаковић Чардаклија, Јован, 559; Новаковић Чардаклија, Михаило, 559-560 / Радомир Ј. Поповић, Ј. Илић Мандић; Новаковић Чардаклија, Петар, 560-561; Обућина,Матија, 631; Остојић, Василије, 689; Павловић, Гаврило Гаја, 746-747; Пајдак, Гаврило, 821.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise