best css templates

др Владимир Јовановић

научни сарадник
e-mail: vladimir.jovanovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1966) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1992. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 1997. одбранио магистарску тезу Србија и Бугарска (1886–1896). Докторску дисертацију Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије (1882–1903) одбранио је 2005. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1993. године.

Област истраживања: друштвена историја српског народа у 19. и почетком 20. века, чиновништво, бугарско-српски односи.

Монографије:

Србија и Бугарска : 1886–1896. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 180 стр. – Summary. – (Посебна изд.; 37)

У време Првог српског устанка. – Београд : Креативни центар, 2009. – 32 стр.

Тајна полиција Кнежевине Србије. – Београд : Историјски институт, 2012. – 185 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 63)

Наличја модернизације. Српска држава и друштво у време стицања независности / В. Јовановић, Александра Вулетић, Момир Самарџић. – Београд : Историјски институт, 2017. – Summary. – (Посебна издања ; 68)

Сјај и беда варошког живота – маргиналне скупине и државна реакција у Србији 19. века. – Београд : Завод за уџбенике, 2017. – 271 стр.

Расправе, чланци и прилози:

Проституција у Београду током 19. века // Годишњак за друштвену историју 1 (1997) 7–24. – Summary.

Устав „од корица до корица”, неки мање познати детаљи око Устава из 1888. године // Зборник МС за историју 56 (1997) 208–211. – Summary.

Србија и Илинденски устанак // Balcanica 29 (1998) 189–207. – Summary.

Лекари Kраљевине Србије у мемоарима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 173–181. – Summary.

Мисија Николе Пашића у Софији 1889. године // Југословенски историјски часопис 1–2 (1999) 53–58. – Summary.

Светислав Симић и македонски комитети // Вардарски зборник 1 (1999) 53–67.

Тодоровићеве Мале новине (допринос развоју савременог српског новинарства у 19. веку) // Пера Тодоровић : зборник радова. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 1999, 337–349. – Summary.

Хиландар између Србије и Бугарске на преласку XIX у XX веку // Трећа казивања о Светој Гори. – Београд : Просвета, 1999, 145–169.

Juvenile Delinquency in Serbia at the End of the 19th Century // Childhood in South East Europe : historical perspective on growing up in the 19th and 20th century / Miroslav Jovanović, Slobodan Naumović (eds.). – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 111–124.

Малолетничко преступништво у Србији крајем XIX века // Годишњак за друштвену историју 1–2 (2001) 19–30. – Summary.

Надзор над приватном преписком током владавине династије Обреновића // Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 95–106.

Жандарми и практиканти : образовни профил полицијског служитеља у Краљевини Србији // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 199–210. – Summary.

Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Поглавља: Министарски савет 1903–1904, Влада Саве Грујића, 205–206; Министарски савет 1904, Влада Саве Грујића, 206–207; Министарски савет 1904–1905, Влада Николе Пашића, 208–209; Министарски савет 1906, Влада Саве Грујића, 214; Министарски савет 1906–1907, Влада Николе Пашића, 215–216; Министарски савет 1907–1908, Влада Николе Пашића, 216–217; Министарски савет 1908, Влада Николе Пашића, 218–219; Министарски савет 1909–1911, Влада Николе Пашића, 222–224; Министарски савет 1903–1904, Влада Милована Миловановића, 224–226; Министарски савет 1912, Влада Милована Миловановића, 227–228; Министарски савет 1912, Влада Марка Трифковића, 228–230; Министарски савет 1912–1914, Влада Николе Пашића, 230–233; Министарски савет 1914–1917, Влада Николе Пашића, 233–236; Министарски савет 1917–1918, Влада Николе Пашића, 236–238; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 238–239; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 240–241.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – Поглавља: Државна власт и појединац, 54–88; Здравље и нега тела, 359–384; Алкохол – задовољство, навика или порок, 567–590; Отпадништво и отпадници, 660–677; Затвори у Србији, 683–707; Полицијски чиновник, 759–776.

Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обреновић // Годишњак за друштвену историју 1–3 (2007) 31–46. – Summary.

Писмо једног разочараног чиновника Јовану Ристићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 193–202. – Summary.

Распис о школским „каштигама“ из 1870. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 117–124. – Summary.

Правила о Тајној полицији у Београду 1900. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 141–152. – Summary.

Забрана политички неподобне литературе у Краљевини Србији 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 237–257. – Summary.

Оброк о трошку државе - болничка порција у Краљевини Србији крајем 19. века // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 215–236. – Summary.

Критицизам и аутоцензура у Дневницима Николе Крстића // Српске студије 2 (2011) 51–63. – Summary.

Прогон скитница као мера контроле урбаног простора у Краљевини Србији // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић, одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 454–470. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

„Good“ Turks and „Evil“ Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century // El Prezente Studies in Sephardic Culture. – Beer-Sheva : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben-Gurion University of the Negev, 2013, 77–94.

Homoseksualnost i srpsko društvo u 19. veku // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 40–59. – Summary.

Видин и Србија почетком 19. века // Историјски часопис 66 (2017) 293–319. – Summary.

Документа о финансирању тајне полиције Кнежевине Србије 1844. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 69–86.

Преки суд и преко суђење у Кнежевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 57–77. – Summary. – (Зборник радова ; 33)


Прилози у енциклопедијама:

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Одреднице: Бугари, 143; Бугарско-српски односи / Д. Дон., В. Ј., 144-145; Давидовић, Љубомир, 262; Државна штампарија, 306; Државни Савет, 308; Егзархија бугарска, 342; Живковић, Љубомир, 365; Живковић, Петар, 366; Извољски, Александар Петрович, 405; Јевтић, Богољуб Д., 444; Јовановић, Богољуб, 452-453; Јовановић, Љубомир, 456; Лапчевић, Драгиша, 574; Мале новине, 609; Матић, Димитрије, 630; Министарство унутрашњих послова / Б. Д., В. Ј., 666-667; Пашић, Никола, 814; Петровић, Настас, 831, 833; Подгорина, 851; Полицијски гласник, 861; Предаја градова 1867., 887; Продановић, Јаша, 901; Ситон-Вотсон, Роберт Вилијам, 1008; Српско-бугарски рат (1885), 1074; Станојевић, Аца, 1081; Тимочка буна, 1129-1130; Устав из 1901., 1183; Устав из 1903., 1183; Царински рат, 1228.

Vladimir Jovanović, Ph. D.
Research Associate
e-mail: vladimir.jovanovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1966.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Serbia and Macedonian Uprising of 1903 in 1992.
M. A. thesis: Serbia and Bulgaria 1886-1896, 1997.
Ph. D. thesis: Ministry of Internal Affairs of the Kingdom of Serbia (1882-1903), 2005.
Working in the Institute of History since 1993.
Field of Research: Social history of the Serbs in the 19th and 20th centuries; personnel issues; Bulgarian-Serbian relations.
Languages: English, Bulgarian, Russian.

Monographs:

Србија и Бугарска : 1886–1896. – Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2002. – 180 стр. – Summary. – (Посебна изд.; 37)

У време Првог српског устанка. – Београд : Креативни центар, 2009. – 32 стр.

Тајна полиција Кнежевине Србије. – Београд : Историјски институт, 2012. – 185 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 63)

Наличја модернизације. Српска држава и друштво у време стицања независности / В. Јовановић, Александра Вулетић, Момир Самарџић. – Београд : Историјски институт, 2017. – Summary. – (Посебна издања ; 68)

Сјај и беда варошког живота – маргиналне скупине и државна реакција у Србији 19. века. – Београд : Завод за уџбенике, 2017. – 271 стр.


Articles and essays: 

Проституција у Београду током 19. века // Годишњак за друштвену историју 1 (1997) 7–24. – Summary.

Устав „од корица до корица”, неки мање познати детаљи око Устава из 1888. године // Зборник МС за историју 56 (1997) 208–211. – Summary.

Србија и Илинденски устанак // Balcanica 29 (1998) 189–207. – Summary.

Лекари Kраљевине Србије у мемоарима // Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 173–181. – Summary.

Мисија Николе Пашића у Софији 1889. године // Југословенски историјски часопис 1–2 (1999) 53–58. – Summary.

Светислав Симић и македонски комитети // Вардарски зборник 1 (1999) 53–67.

Тодоровићеве Мале новине (допринос развоју савременог српског новинарства у 19. веку) // Пера Тодоровић : зборник радова. – Београд : Институт за књижевност и уметност, 1999, 337–349. – Summary.

Хиландар између Србије и Бугарске на преласку XIX у XX веку // Трећа казивања о Светој Гори. – Београд : Просвета, 1999, 145–169.

Juvenile Delinquency in Serbia at the End of the 19th Century // Childhood in South East Europe : historical perspective on growing up in the 19th and 20th century / Miroslav Jovanović, Slobodan Naumović (eds.). – Beograd : Udruženje za društvenu istoriju ; Graz : Institut für Geschichte der Universität, Abteilung Südosteuropäische Geschichte, 2001, 111–124.

Малолетничко преступништво у Србији крајем XIX века // Годишњак за друштвену историју 1–2 (2001) 19–30. – Summary.

Надзор над приватном преписком током владавине династије Обреновића // Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 95–106.

Жандарми и практиканти : образовни профил полицијског служитеља у Краљевини Србији // Образовање код Срба кроз векове / одг. ур. Радослав Петковић, Петар В. Крестић, Тибор Живковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 199–210. – Summary.

Владе Србије 1805–2005. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – Поглавља: Министарски савет 1903–1904, Влада Саве Грујића, 205–206; Министарски савет 1904, Влада Саве Грујића, 206–207; Министарски савет 1904–1905, Влада Николе Пашића, 208–209; Министарски савет 1906, Влада Саве Грујића, 214; Министарски савет 1906–1907, Влада Николе Пашића, 215–216; Министарски савет 1907–1908, Влада Николе Пашића, 216–217; Министарски савет 1908, Влада Николе Пашића, 218–219; Министарски савет 1909–1911, Влада Николе Пашића, 222–224; Министарски савет 1903–1904, Влада Милована Миловановића, 224–226; Министарски савет 1912, Влада Милована Миловановића, 227–228; Министарски савет 1912, Влада Марка Трифковића, 228–230; Министарски савет 1912–1914, Влада Николе Пашића, 230–233; Министарски савет 1914–1917, Влада Николе Пашића, 233–236; Министарски савет 1917–1918, Влада Николе Пашића, 236–238; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 238–239; Министарски савет 1918, Влада Николе Пашића, 240–241.

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. – Београд : Clio, 2006. – Поглавља: Државна власт и појединац, 54–88; Здравље и нега тела, 359–384; Алкохол – задовољство, навика или порок, 567–590; Отпадништво и отпадници, 660–677; Затвори у Србији, 683–707; Полицијски чиновник, 759–776.

Избрисана сећања. Уништавање и ретуширање слике о несталој династији Обреновић // Годишњак за друштвену историју 1–3 (2007) 31–46. – Summary.

Писмо једног разочараног чиновника Јовану Ристићу // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 193–202. – Summary.

Распис о школским „каштигама“ из 1870. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 117–124. – Summary.

Правила о Тајној полицији у Београду 1900. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 141–152. – Summary.

Забрана политички неподобне литературе у Краљевини Србији 1891. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 237–257. – Summary.

Оброк о трошку државе - болничка порција у Краљевини Србији крајем 19. века // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 215–236. – Summary.

Критицизам и аутоцензура у Дневницима Николе Крстића // Српске студије 2 (2011) 51–63. – Summary.

Прогон скитница као мера контроле урбаног простора у Краљевини Србији // Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата) / ур. изд. Бојана Миљковић-Катић, одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет, 2011, 454–470. – Summary. – (Зборник радова ; 24 / Историјски институт) (Посебна издања ; 114 / Балканолошки институт САНУ)

„Good“ Turks and „Evil“ Ones: Multiple Perspectives on the Turkish Community Reflected in Serbian Sources of the Early Nineteenth Century // El Prezente Studies in Sephardic Culture. – Beer-Sheva : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture Ben-Gurion University of the Negev, 2013, 77–94.

Homoseksualnost i srpsko društvo u 19. veku // Među nama : neispričane priče gej i lezbejskih života : [zbornik] / ur. Jelisaveta Blagojević, Olga Dimitrijević. – Beograd : Hartefakt Fond, 2014, 40–59. – Summary.

Видин и Србија почетком 19. века // Историјски часопис 66 (2017) 293–319. – Summary.

Документа о финансирању тајне полиције Кнежевине Србије 1844. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 69–86.

Преки суд и преко суђење у Кнежевини Србији // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 57–77. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Encyclopedic entries:

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. – Entries: Бугари, 143; Бугарско-српски односи / Д. Дон., В. Ј., 144-145; Давидовић, Љубомир, 262; Државна штампарија, 306; Државни Савет, 308; Егзархија бугарска, 342; Живковић, Љубомир, 365; Живковић, Петар, 366; Извољски, Александар Петрович, 405; Јевтић, Богољуб Д., 444; Јовановић, Богољуб, 452-453; Јовановић, Љубомир, 456; Лапчевић, Драгиша, 574; Мале новине, 609; Матић, Димитрије, 630; Министарство унутрашњих послова / Б. Д., В. Ј., 666-667; Пашић, Никола, 814; Петровић, Настас, 831, 833; Подгорина, 851; Полицијски гласник, 861; Предаја градова 1867., 887; Продановић, Јаша, 901; Ситон-Вотсон, Роберт Вилијам, 1008; Српско-бугарски рат (1885), 1074; Станојевић, Аца, 1081; Тимочка буна, 1129-1130; Устав из 1901., 1183; Устав из 1903., 1183; Царински рат, 1228.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise