bootstrap templates

др Биљана Стојић

научни сарадник
e-mail: biljana.stojic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Прибоју (1984). Основну школу и гимназију завршила је у Новој Вароши. Дипломирала је 2008. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Француска и Балкански ратови (1912–1913) одбранила је 2015. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2011. године.

Област истраживања: односи између Француске и балканских држава у другој половини 19. и на почетку 20. века.   

Монографије:

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Б. Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Француска и балкански ратови (1912–1913). – Београд : Историјски институт, 2017. – 499 стр.

Расправе, чланци и прилози

Помоћ белгијског Црвеног крста Краљевини Србији током Балканских ратова // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 529–542. – Summary.

Гргур Јакшић и пропагандна активност Србије у Француској (191–1913) / Б. Стојић, Александра Колаковић // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 413–432. – Summary.

Мисија црвеног крста у Балканским ратовима (1912–1913) // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 4 : зборник радова / ур. Надежда Педовић. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2013, 153–163. – Summary.

Први балкански рат у очима француског јавног мњења // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. Александар Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 1, 341–355. – Summary.

Балкан у спољној политици Француске у предвечерје Великог рата // Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе : [зборник радова] / ур. Срђан Рудић, Миљан Милкић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 87–108. – Summary. – (Зборник радова ; 30)

Italy and France in the Austro-Serbian Crisis of July 1914. / Giordano Merlicco, B. Stojić // The First World War : Analysis and Interpretation. 2 / Antonello Biagini, Giovanna Motta (eds.). – Cambridge : Cambridge Scholars Publishing 2015, 285–299.

Скопље од Кумановске битке до успостављања српске власти // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 303–319. – Summary.

Француска и стварање албанске државе (1912–1914) // Први балкански рат 1912–1913. : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства : [зборник радова] / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 187–201. – Summary. – (Научни скупови ; 147. Одељење историјских наука ; 35)

Француска лекарске мисије у Србији 1915. / Б. Стојић, Александра Колаковић // Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. 6 : зборник радова / ур. Надежда Педовић. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 6, 79–87. – Summary.

Генерал Пијарон де Мондезир и Српска голгота // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 405–427. – Summary.

Сазнања великих сила о стварању балканског савеза 1912. године // Историјски часопис 65 (2016) 385–402. – Summary.

Француске војне мисије у балканским ратовима (1912‒1913) // Војноисторијски гласник 1 (2016) 26‒44. ‒ Summary.

French diplomacy toward Romania during the Balkan Wars (1912–1913) // Balkan Entanglements – Peace of Bucharest / Matei Gheboianu, Cosmin Ioniţă (eds.). – Bucarești : Universităţii din Bucarești 2016, 31–53.

Искушења француско-руског савезништва у 1915. години // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 181–202.

Морис Палеолог (1859–1944) – последњи француски амбасадор у царској Русији // Историјски часопис 66 (2017) 477–507. – Summary.

French Military Missions in Serbia during 1915 // The Great War in 1915 / Dalibor Denda, Mario Christian Ortner, Belgrade (eds.). – Beograd : Institut za strategijska istraživanja ; Beč : Heeresgeschichtliches Museum, 2017, 254–274. 

Добровољачки гласник (1828-1941) – заступник права добровољаца из Великог рата // Добровољци у Великом рату 1914–1918 / ур. Срђан Рудић, Далибор Денда, Ђорђе Ђурић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 347-372. - Summary.

Кордун - од развојачења до уједињења (1881–1918) // Кордун : од Војне границе до Републике Српске Крајине 1881–1995 / гл. и одг. ур. Момчило Павловић. – Београд : Институт за савремену историју : Завичајни клуб Кордунаша Београд, 2018, 19–134.

Кордун у Великом рату // Грађански рат у Хрватској (1991-1995.) : зборник радова. 14, Реферати са Научног скупа поводом 100-годишњице од оснивања Краљевине СХС са посебним освртом на тему Српска Крајина у Југославији и Хрватској / прир. Милојко Будимир. - Београд : Удружење Срба из Хрватске : Србска читаоница „Др Јован Рашковић“ ; Книн ; Београд : Српско културно друштво "Зора", 2018, 55-65. 

Biljana Stojić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: biljana.stojic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work Serbia and France in July Crises of 1914 in 2008.
Ph. D. thesis France and the Balkan Wars (1912-1913), 2015.
Working in the Institute of History since 2011.
Field of Research: history of international relations, relations between Serbia and France in 19th and 20th centuries.
Languages: French, English. 


Monographs:

Стојан Новаковић. Изабрана документа / приредили Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Б. Стојић, Јована Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Француска и балкански ратови (1912–1913). – Београд : Историјски институт, 2017. – 499 стр. 


Articles and essays: 

Помоћ белгијског Црвеног крста Краљевини Србији током Балканскихратова, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 529-542. – Summary: Belgian Red Cross Aid to Kingdom of Serbia during the Balkan Wars. Гргур Јакшић ипропагандна активност Србије у Француској (1912-1913) / Б. Стојић, Александра Колаковић, Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 413-432. – Summary: Grgur Jakšić and Serbian Public Diplomacy in France (1912-1913).

Мисија Црвеног крста у Балканским ратовима (1912-1913), Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књига 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа одржаног 1. новембра 2013, у Зајечару. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2013, 153-163.

Први балкански рат у очима француског јавног мњења, Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I = International Thematic Collection The First Balkan War: Social and Cultural Meaning (on the 100th Anniversary of the Liberation of the Old Serbia and Macedonia 1912). Book 1 / editor Aleksandar Rastović. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 341-355. – Summary: The First Balkan War as Seen by the French Public Opinion.

Балкан у спољној политици Француске у предвечерје Великог рата, Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе = The First World War, Serbia, the Balkans and Great Powers. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 87-108. – Summary: French Policy in the Balkan Peninsula on the Eve of the Great War.

Italy and France in the Austro-Serbian Crisis of July 1914 / B. Stojić, Giordano Merlicco, The First World War : Analysis and Interpretation, Vol. 2 / ed. by Antonello Biagini, Giovanna Motta. – Cambridge Scholars Publishing, 2015, 285-299.

Скопље од Кумановске битке до успостављања српске власти, Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 303-319.

Скопље од Кумановске битке до успостављања српске власти, Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 303-319. - Summary: Skopje from the Battle of Kumanovo until the Establishment of the Serbian Authority.

Француска и стварање албанске државе (1912–1914), Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства= The First Balkan War 1912–1913 : Historical Processes and Problems in the Light of the Centennial Experience. – Београд = Belgrade : Српска академија наука и уметности = Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 187–201. – Summary:France and the creation of the Albanian state (1912–1914).

Француске лекарске мисије у Србији 1915. године / Б. Стојић, Александра Колаковић, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књига 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа одржаног 15-16. октобра 2015, у Зајечару. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 79-87.

Добровољачки гласник (1828-1941) – заступник права добровољаца из Великог рата // Добровољци у Великом рату 1914–1918 / ур. Срђан Рудић, Далибор Денда, Ђорђе Ђурић. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања ; Нови Сад : Матица српска, 2018, 347-372. - Summary.

Кордун - од развојачења до уједињења (1881–1918) // Кордун : од Војне границе до Републике Српске Крајине 1881–1995 / гл. и одг. ур. Момчило Павловић. – Београд : Институт за савремену историју : Завичајни клуб Кордунаша Београд, 2018, 19–134.

Кордун у Великом рату // Грађански рат у Хрватској (1991-1995.) : зборник радова. 14, Реферати са Научног скупа поводом 100-годишњице од оснивања Краљевине СХС са посебним освртом на тему Српска Крајина у Југославији и Хрватској / прир. Милојко Будимир. - Београд : Удружење Срба из Хрватске : Србска читаоница „Др Јован Рашковић“ ; Книн ; Београд : Српско културно друштво "Зора", 2018, 55-65. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise