bootstrap template

др Урош Татић

научни сарадник
e-mail: uros.tatic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1976) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2005. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску тезу Француска и Србија 1860–1868. одбранио је 2017. године на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2005. године.
Члан је Комисије за националну војну историју.

Област истраживања: француско-српски односи у другој половини 19. века. 

Расправе, чланци и прилози:

Развој архивске делатности у Француској // Наша прошлост 10 (Краљево 2009) 209–219. – Résumé.

Француска у Анексионој кризи 1908–1909. // Зборник МС за историју 81 (2010) 23–43. – Résumé.

Покушај успостављања трговинских и привредних веза између Француске и Србије (1858–1868) // Зборник МС за историју 84 (2012) 63–87. – Résumé.

Став Француске према испоруци оружја Србији 1862. године // Војно-историјски гласник 1 (2012) 21–36. – Summary.

Француска и Србија и рат за уједињење Италије // Војно-историјски гласник 2 (2012) 23–46. – Summary.

Илија Гарашанин и Француска // Историјски часопис 62 (2013) 245–275. – Summary.

Иполит Монден у Србији : Први боравак (1853–1855) // Војно-историјски гласник 1 (2013) 71–79. – Summary.

Иполит Монден у Србији : Други боравак (1861–1865) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 59–84. – Summary.

Le plus serbe des Français : Hippolyte Mondain, officier du génie et premier ministre de la Guerre de Serbie // Revue historique des armées 280 (Paris 2015) 15–33. 

Политика Француске према Кнежевини Србији у време одржавања Преображенске скупштине 1861. године // Историјски часопис 67 (2018) 207-222. – Summary.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Данић, Данило, апелациони судија, 107-108; Данић, Данило Ј., члан Државног савета, 108; Ђелмаш, Љубомир П., 485; Ђорђевић, Мана, 562; Ђорђевић, Станоје, 585; Ђурић, Боривоје, 640-641.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Иванић, Момчило, 37-38; Ивановић, Лазар, 97-98; Илић, Илија, 138; Исаковић, Константин, 200; Исаковић, Младен, 201; Јанић, Душан, 258-259; Јанковић, Миливоје, 291; Јевремовић, Платон, 332; Јовановић, Василије, учитељ, писац, преводилац, 464; Јовановић, Драгутин, 489-490; Јовановић, Мата, 553-554; Јовановић, Петар И. / М. Бујас, У. Татић, 605-606; Јовановић, Теодор, 640; Јовановић Ресавац, Александар Ј., 656-657; Јовић, Драгутин, 667-668; Јовичић, Добросав, 679; Југовић, Јосиф, 755; Јуришић, Коста, 764; Јуришић-Штурм, Петар Е. / Б. Пророковић-Лазаревић, У. Татић, 769-770; Калабић, Јован, 781; Карађорђевић, Алекса, претендент за владара Србије, 829-830; Карађорђевић, Ђорђе, кнез, / Б. О. Поповић, У. Татић, 832-833; Карамарковић, Јоксим, 845-85-46; Карамарковић, Мата, 846; Карамарковић, Никола, 847; Караматић, Јован, 854; Карановић, Милутин, 856; Катић, Стеван, 903.

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад, : Матица српска , 2010. - Одреднице: Адолф од Карамана, 76; Алавантићева афера, 114; Арлов Сава, 312; Балкански савез 1866-1868, 500; Барловац Ђорђе, 607; Барловац Михајло / У. Татић, П. Маринковић, 607; Барковић Данило, 606; Белић Владимир, 687.

Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад, : Матица српска , 2011. - Одреднице:
Берлински конгрес, 100-101; Бечки конгрес, 118-119; Блазнавац Војислав, 220-221; Блазнавац Живојин, 221; Богићевић Михаило, 260; Бонтуова афера, 366-367; Боп Огист, 367-368; Будимпештанска конвенција 1877, 631; Букурешки мир 1812, 654; Букурешки мир 1886, 654-655; Бутењев Аполинарије Петрович, 682.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Киш Ерне, 70; Киш Пал, 71; Книћанин Антоније, 107; Ковановић Милан, 110-111; Којић Тома, 166; Коларац Илић Вуле, 170; Константиновић Живко, 207; Крчевинац Средоје, 403; Кузмановић Таса К., 412-413; Лешјанин Јовановић Стојан, 598; Лубри Шарл, 637-638; Мале, Мари Гијом Албер, 795-796.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вељковић, Јован, 250; Вукомановић, Алекса, 912.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маринков, Филип, 53-54; Маршићани, Будимир, 255; Медецијан, Јефта Ј., 352; Месаровић, Никола, 376; Мијатовић, Васа, 399; Миливојевић, Лазар, 497; Милијановић, Велимир, 501; Миловановић, Аврам, 546; Миловановић, Алекса Аца, 546; Михаиловић, Радојко, 880; Михаиловић, Ранко, 880.

Uroš Tatić, Ph.D.
Research Associate
e-mail: uros.tatic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work France in the Eastern question 1875-1878 in 2005.
Ph. D. thesis: France and Serbia 1860-1868. in 2017.
Working in the Institute of History since 2005.
Field of Research: Serbian-French relations in the 19th and the beginning of 20thcenturies.
Languages: French, Spanish.


Articles and essays: 

Развој архивске делатности у Француској // Наша прошлост 10 (Краљево 2009) 209–219. – Résumé.

Француска у Анексионој кризи 1908–1909. // Зборник МС за историју 81 (2010) 23–43. – Résumé.

Покушај успостављања трговинских и привредних веза између Француске и Србије (1858–1868) // Зборник МС за историју 84 (2012) 63–87. – Résumé.

Став Француске према испоруци оружја Србији 1862. године // Војно-историјски гласник 1 (2012) 21–36. – Summary.

Француска и Србија и рат за уједињење Италије // Војно-историјски гласник 2 (2012) 23–46. – Summary.

Илија Гарашанин и Француска // Историјски часопис 62 (2013) 245–275. – Summary.

Иполит Монден у Србији : Први боравак (1853–1855) // Војно-историјски гласник 1 (2013) 71–79. – Summary.

Иполит Монден у Србији : Други боравак (1861–1865) // Војно-историјски гласник 1 (2014) 59–84. – Summary.

Le plus serbe des Français : Hippolyte Mondain, officier du génie et premier ministre de la Guerre de Serbie // Revue historique des armées 280 (Paris 2015) 15–33. 

Политика Француске према Кнежевини Србији у време одржавања Преображенске скупштине 1861. године // Историјски часопис (Historical Review) 67 (2018) 207-222. – Summary: French Attitude towards the Resolutions of the Great National Assembly of Preobraženje in 1861.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Entries: Данић, Данило, апелациони судија, 107-108; Данић, Данило Ј., члан Државног савета, 108; Ђелмаш, Љубомир П., 485; Ђорђевић, Мана, 562; Ђорђевић, Станоје, 585; Ђурић, Боривоје, 640-641.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Иванић, Момчило, 37-38; Ивановић, Лазар, 97-98; Илић, Илија, 138; Исаковић, Константин, 200; Исаковић, Младен, 201; Јанић, Душан, 258-259; Јанковић, Миливоје, 291; Јевремовић, Платон, 332; Јовановић, Василије, учитељ, писац, преводилац, 464; Јовановић, Драгутин, 489-490; Јовановић, Мата, 553-554; Јовановић, Петар И. / М. Бујас, У. Татић, 605-606; Јовановић, Теодор, 640; Јовановић Ресавац, Александар Ј., 656-657; Јовић, Драгутин, 667-668; Јовичић, Добросав, 679; Југовић, Јосиф, 755; Јуришић, Коста, 764; Јуришић-Штурм, Петар Е. / Б. Пророковић-Лазаревић, У. Татић, 769-770; Калабић, Јован, 781; Карађорђевић, Алекса, претендент за владара Србије, 829-830; Карађорђевић, Ђорђе, кнез, / Б. О. Поповић, У. Татић, 832-833; Карамарковић, Јоксим, 845-85-46; Карамарковић, Мата, 846; Карамарковић, Никола, 847; Караматић, Јован, 854; Карановић, Милутин, 856; Катић, Стеван, 903.

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад, : Матица српска, 2010. - Entries: Адолф од Карамана, 76; Алавантићева афера, 114; Арлов Сава, 312; Балкански савез 1866-1868, 500; Барловац Ђорђе, 607; Барловац Михајло / У. Татић, П. Маринковић, 607; Барковић Данило, 606; Белић Владимир, 687.

Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад, : Матица српска, 2011. - Entries: Берлински конгрес, 100-101; Бечки конгрес, 118-119; Блазнавац Војислав, 220-221; Блазнавац Живојин, 221; Богићевић Михаило, 260; Бонтуова афера, 366-367; Боп Огист, 367-368; Будимпештанска конвенција 1877, 631; Букурешки мир 1812, 654; Букурешки мир 1886, 654-655; Бутењев Аполинарије Петрович, 682.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Киш Ерне, 70; Киш Пал, 71; Книћанин Антоније, 107; Ковановић Милан, 110-111; Којић Тома, 166; Коларац Илић Вуле, 170; Константиновић Живко, 207; Крчевинац Средоје, 403; Кузмановић Таса К., 412-413; Лешјанин Јовановић Стојан, 598; Лубри Шарл, 637-638; Мале, Мари Гијом Албер, 795-796.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Вељковић, Јован, 250; Вукомановић, Алекса, 912.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Маринков, Филип, 53-54; Маршићани, Будимир, 255; Медецијан, Јефта Ј., 352; Месаровић, Никола, 376; Мијатовић, Васа, 399; Миливојевић, Лазар, 497; Милијановић, Велимир, 501; Миловановић, Аврам, 546; Миловановић, Алекса Аца, 546; Михаиловић, Радојко, 880; Михаиловић, Ранко, 880.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise