simple web templates

др Исидора Точанац Радовић

научни сарадник
e-mail: isidora.tocanac.radovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1972) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1998. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2005. одбранила магистарску тезу Српски народно-црквени сабори од 1718. до 1735. године. Докторску дисертацију Реформа Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији за време владавине Марије Терезије и Јосифа II (1740–1790) одбранила је 2014. на истом факултету.
У Историјском институту ради од 1999. као стипендиста Министарства за науку и технологију, од 2001. године као истраживач.
Члан је Редакционог одбора часописа Мешовита грађа – Miscellanea и члан Уређивачког одбора Српског биографског речника.

Област истраживања: српска историја у периоду од 16. до 18. века, историја Срба у Хабзбуршкој монархији у 18. веку. 

Монографије:

Српски народно-црквени сабори (1718–1835). – Београд : Историјски институт 2008. – 304 стр. – Summary. – (Посебна издања ; 54)

Чланци, расправе и прилози:

Прописи митрополита Мојсија Петровића за свештенике и парохијане // Историјски часопис 48 (2002) 147–164. – Summary.

Пет писама карловачког митрополита Вићентија Поповића из 1719. године // Miscelanea (Мешовита грађа) 24 (2005) 19–29.

Београдска и Карловачка митрополија. Процес уједињења (1722–1731) // Историјски часопис 55 (2007) 201–217. – Summary.

Општенародни тутори // Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 2–20. – Summary.

Проблем Привилегија у Краљевини Србији // XVIII столеће 6 (2007) 173–185. – Summary.

Писма карловачког митрополита Вићентија Јовановића из Беча (1719–1720) // Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 137–148. – Summary.

Резолуција цара Карла VI из 1720. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 245–256. – Summary.

Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: I – Карловачки генералат // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 183–197. – Summary.

Бачка епархија у другој половини XVIII века : реформисање мреже парохија // Зборник МС за историју 87 (2013) 87–108. – Summary.

Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: II – Банска крајина // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 125–141. – Summary.

Настанак и развој институције Српског народно-црквеног сабора у Карловачкој митрополији у 18. веку // Зборник радова са научног скупа „Три века Карловачке митрополије 1713–2013“ / прир. Дејан Микавица, Драго Његован. – Сремски Карловци : Епархија сремска ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју : Мало историјско друштво, 2014, 127–144. – Summary.

Захтеви и жалбе Горњокарловачке епархије на Народно-црквеном сабору 1781. године // Зборник о Србима у Хрватској 9 (2015) 99–133. – Summary.

Српски календар верских празника и терезијанска реформа // Зборник МС за историју 91 (2015) 7–38. – Summary.

Жалбе сремских села на регуламент из 1777. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 37–54. – Summary.

Реформа мреже прохија у Пакрачкој епархији током друге половине XVIII века // Зборник о Србима у Хрватској 10 (2016) 49–70. – Summary.

Архијерејски синод из 1774. године о разрешењу заповедних празника // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 57–68.

Терезијанска црквена реформа и Срби // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 9–36. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Belgrade – Seat of the Archbishopric and Metropolitanate (1718-1739) // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 155-167. – Özet. – Резиме: Београд – седиште архиепископије и митрополије (1718-1739).

Укидање српских манастира током терезијанске реформе // Из ризница фрушкогорских манастира : зборник. – Сремска Митровица : Историјски архив „Срем“, 2018, 165-180. – Summary.

Belgrade Under Habsburg Rule 1717-1739 // Baroque Belgrade : Transformation : 1717–1739. – Belgrade : Institute of Archaeology : Belgrade City Museum, 2019, 12-37.

Београд под хабзбуршком влашћу 1717-1739. године // Барокни Београд : преображаји : 1717-1739. – Београд : Археолошки институт : Музеј града Београда, 2019, 12-37.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Висарион, архимандрит, 222; Висарион, игуман, 222; Висарион, јеромонах, игуман, 223; Георгије, јеромонах, преписивач, 649; Георгије, монах, 650; Георгијевић, Петар, 662; Главаш, Ђорђе, 689; Гладенов, Никола, 693; Грозов, Мартин, 820-821; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852-853; Грчић, Јован, 860.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Данило, игуман, 95; Дмитар, 300-301; Доротеј, јеромонах, 354; Захарије, игуман, преписивач, 849; Захарије, јеромонах, преписивач, 849-850; Захарије, игуман, 850; Захарије, игуман, 850.

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Одреднице: Београдски мир, 92; Београдски сабор, 93; Буна Пере Сегединца, 149; Великокикиндски дистрикт, 164; Веселиновић, Рајко, 168; Гомирје, 238; Жумберак, 371; Илирска дворска депутација (канцеларија), 407; Исаија Ђаковић, 422; Историјски институт у Београду, 425; Јовановићи, браћа Каменко и Павле, 453; Јосиф (Илија) Рајачић, 465; Карловачки мир, 489; Крушедолски сабор, 556; Петровић, Димитрије - Мита, 828; Пожаревачки мир, 854; Пожунски мир, 854; Потиски дистрикт, 879; Ракоцијев устанак, 929; Рачки, Фрањо, 938-939; Рашковићи из Старог Влаха, 941; Сабор, нар.-цркв. с. Срба у Јужној Угарској, 971-972; Сентандреја / И. Точ., С. П., 998-999; Сланкаменска битка, 1015; Слијепчевић, Ђоко, 1015; Текелија, Сава, 1121; Урбари, 1181; Унијаћење, 1179; Шајкаши, 1262; Шупљикац, Стеван, 1278.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивачковић, Софроније, 74-75; Иларион, игуман, 114; Илић, Севатијан (Самуило), 161-162; Исаија, игуман, 187; Исаија, архимандрит, 187; Исаија, игуман, 188; Исаија, игуман, 188; Исаијевић, Атанасије, 190; Јагодић, Павле, 213; Јаковљевић, Миљко, 224-225; Јанош, Јевгеније, 314-315; Јовановић, Антоније, кнез, велики биров, 452; Јовановић, Григорије Глиша, 481; Јовановић, Исаија, 510; Јовановић, Никола, капетан милиције, 587; Јураец, Гаврило, 761-762.

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад, : Матица српска, 2010. - Одреднице: Балентић, Стеван, 485; Балентић, Тодор, 485-486.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2010. - Одреднице: Кенигсег-Ерпс, Карл Фердинанд, 39; Кентерион, архимандрит, 39-40; Кирил Морачанин, игуман, 58-59; Кирион, игуман, 61; Киро, игуман, 64; Клинток, Jован, 80-81; Кнежевић, Василије, 87; Ковачевић, Миливој, 134; Коловрат-Краковски, Фердинанд Алојз, 183; Крижанић, Јурај, 351-352; Крушевац, Тодор, 401-402; Лазаревић-Цукић, Петар, 515; Ловчански, Георгије, 610-611; Максим, јеромонах, 762; Максим, игуман, 762; Максим, игуман, 764; Маленовић, Софроније, 799-800; Мали Јанко, 806.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Валис, Оливије, 72-73; Видаковић, Ђуро, 335.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марго, Георгије/Ђорђе, 38; Мардарије, митрополит Хиландара, 39-40; Маријан, коњички капетан из Јенове, 48; Маринковић, Милош, 76; Марјановић, Кузман, 110; Марко, харамбаша, учесник Сабора, 123-124; Марков, Георгије, 125; Марковић, хаџи Димитрије, 144; Марковић, Јефто, 161; Марковић, Кирил/Ћирил, 165; Марковић, Константин, 166; Марковић, Никола, кнез, учесник Сабора, 191-192; Марковић, Павле, 195-196; Мартиновић, Игњат, 239-240; Матеј, игуман, 273; Матић, Стефан, 308; Матолај, Јован, 315-316; Мелентије, архимандрит, 363; Миковић, Григорије, 423-424; Миладиновић, Максим, 430; Милаковић, Авакум / Н. С. Шулетић, И. Точанац Радовић, 433-434; Миленковић, Данил од Жабара, 466; Милисављевић, Марко, 510; Милисавчевић, Урош, 513; Милковић/Мирковић, Огњан, 543-544; Милорад, 606-607; Милошевић, Рафаило, 674; Милутиновић, Бранко Обрен, 683; Милутиновић, Иван, 690; Миоковић/Миљковић, Аврам, 745; Мириловић, Јован, 748-749; Мисаило, архимандрит, 775; Михаило, игуман, ман. Троноша, 835; Михаило, игуман, ман. Крушедол, 835; Михаило, архимандрит, 837; Михаило, занатлија, саборски посланик, 837-838; Михаило, игуман, 838; Михаиловић, Игњат, 865; Михаиловић, Јанко, 866; Михајло, капетан, учесник сабора, 888; Михајло, протопоп, учесник сабора, 888; Михајлов(ски), Петар, 900; Михаљевић, Радоје, 906; Мишић, Јанко, 925.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Одреднице: Младеновић, Софроније (Јован), 47; Момчиловић, Петар, 77; Мстиславић, Гаврил Светогорац, 114; Муцул, Јован, 142-143; Нанић, Илија, 168; Недо, 238; Немчевић, Симеон, 244-245; Ненадовић, Павле Млађи / И. Точанац, С. Бугарским, 272-273; Неофит, митрополит, 279; Неофит, игуман манастира Хопово, 279; Неофит, архимандрит, 279-280; Неофит, игуман манастира Ораховица, 280; Нешић, Ђорђе, 297; Никанор, хиландарски духовник, 325; Никитић, Гаврил, 333; Никифор, архимандрит, 340-341; Николић, Андреј, 405-406; Николић, Павле, 464; Николић, Саво, 471-472; Николић, Симеон Симо, 475; Никшић, Кирил, 499; Новљанин Халил-ага – Бего, 568-569; Његомировић, Јефтимије, 584; Обрадовић, Атанасије, 592; Обрадовић, Божа, 592-593; Огњановић, Максим, 636; Оклобџија, Јован од Кукбурга, 650; Оренги, Карло Јозеф фон, 670-671; Орловић, Симеон, 678-679; Осмокруовић, Стеван, 687; Остојић, Јоаким, 695-696; Остојић, Јован, 696-697; Остојић, Кирил, 697; Остојић, Михило, 698-699; Остојић, Павле, 699; Павловић, Иван, 765; Павловић, Јоаким, 770; Павловић, Теодор, игуман, 811; Падунoвски, Петар, 820; Пајсије, игуман манастира Троноше, 829; Пајсије, игуман манастира Ораховица, 830; Пајсије, игуман мананстира Шемњуг, 830; Пајсије, игуман манастира Раваница, 831; Пајсије, монах, 831; Пајсије, калуђер, 832; Пајсије Хаџи, 834; Пана, 848-849; Пантелић, Константин, 869.

Деклараторија // Српска енциклопедија. III/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике 2018, 908-909.

Isidora Točanac Radović, Ph.D.
Research Associate
e-mail: isidora.tocanac.radovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1972.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Parishes and parishioners in the Karlovac Metropolitan in 18thCentury in 1998.
M. A. thesis: Serbian People's and Church Conventions from 1718 to 1735, 2005.
Ph. D. thesis: The Reform of the Serbian Orthodox Church in the Habsburg Monarchy in the Age of Maria Theresia and Joseph II, 2014.
Working in the Institute of History since 1998.
Research Field: Serbian history of the 18th century.
Languages: English, Russian, Italian, German, Serbian-Slavonic, Latin.


Monographs:

Српски народно-црквени сабори од 1718. до 1735. године = The Serb People and the Church Councils (1718-1735). – Београд : Историјски институт : 2008. – 304 p. – Summary.

Articles and essays:

Прописи митрополита Мојсија Петровића за свештенике и парохијане, Историјски часопис (Historical Review) 48 (2001) 2002, 147-164. – Summary: Rules of Archbishop and Metropolitan Mojsije Petrović for Priests and Parishioners.

Пет писама карловачког митрополита Вићентија Поповића из 1719. године,Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 19-30.

Београдска и Карловачка митрополија. Процес уједињења (1722-1731), Историјски часопис (Historical Review) 55 (2007) 201-217. – Summary: The Belgrade and Karlovac Metropolitans: the Process of Unification (1722-1731).

Општенародни тутори, Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 2-20. – Summary: General People's Tutors.

Проблем привилегија у Краљевини Србији, XVIII столеће (18th Century) 6 (Нови Сад 2007) 173-185. - Résumé: Le problème des privilèges de royaume de Serbie.

Писма карловачког митрополита Вићентија Поповића из Беча (1719-1720), Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 137-148. - Summary: The Letters of Metropolitan of Karlovci Vićentije Popović from Vienna (1719-1720).

Резолуција цара Карла VI из 1720. године, Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 243-254. - Summary: The Resolution of Emperor Charles VI from 1720.

Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: I –Карловачки генералат, Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 183-197. - Summary: The Parishes and the Clergy in Episcopacy of Gornji Karlovac in 1772: I - Karlovac Military-District (Karlstädter Generalat).

Бачка епархија у другој половини 18. века, Зборник МС за историју(Proceedings of Matica Srpska for History) 87 (2013) 87-107. - Summary: The Eparchy of Bačka in the Second Half of 18th Century: the Reform of Parishes.

Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: II - Банска крајина, Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 131-147. - Summary: The Parishes and the Clergy in Episcopacy of Gornji Karlovac in 1772: I - Banska Krajina (Banalgrenze).

Настанак и развој институције Српског народно-црквеног сабора у Карловачкој митрополији у 18. веку, Зборник радова са научног скупа „Три века Карловачке митрополије 1713-2013“, Сремски Карловци, 1. новембар 2013. - Сремски Карловци : Епархија сремска ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју : Мало историјско друштво, 2014, 127-144. – Summary.

Захтеви и жалбе Горњокарловачке епархије на народно-црквеном сабору 1781. године, Зборник о Србима у Хрватској (Recueil des travaux sur les Serbes en Croatie) 9 (2015) 99–133. – Summary: Claims and Complaints of the Eparchy of Gornji Karlovac on the National-ecclesiastical Council of 1781.

Српски календар верских празника и терезијанска реформа, Зборник МС за историју (Proceedings of Matica Srpska for History) 90 (2015) 7-38. – Summary: Serbian Calendar of Religious Holidays and the Theresian Reform.

Жалбе сремских села на регуламент из 1777. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 37–54. – Summary.

Реформа мреже прохија у Пакрачкој епархији током друге половине XVIII века // Зборник о Србима у Хрватској 10 (2016) 49–70. – Summary.

Архијерејски синод из 1774. године о разрешењу заповедних празника // Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 57–68.

Терезијанска црквена реформа и Срби // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 9–36. – Summary. – (Зборник радова ; 33)

Belgrade – Seat of the Archbishopric and Metropolitanate (1718-1739) // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü Turkish Cultural Centre, 2018, 155-167. – Özet: Belgrad – metropolitanlik ve başpiskoposluk merkezi (1718-1739).

Укидање српских манастира током терезијанске реформе // Из ризница фрушкогорских манастира : зборник. – Сремска Митровица : Историјски архив „Срем“, 2018, 165-180. – Summary.

Belgrade Under Habsburg Rule 1717-1739 // Baroque Belgrade : Transformation : 1717–1739. – Belgrade : Institute of Archaeology : Belgrade City Museum, 2019, 12-37.

Београд под хабзбуршком влашћу 1717-1739. године // Барокни Београд : преображаји : 1717-1739. – Београд : Археолошки институт : Музеј града Београда, 2019, 12-37.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Entries: Висарион, архимандрит, 222; Висарион, игуман, 222; Висарион, јеромонах, игуман, 223; Георгије, јеромонах, преписивач, 649; Георгије, монах, 650; Георгијевић, Петар, 662; Главаш, Ђорђе, 689; Гладенов, Никола, 693; Грозов, Мартин, 820-821; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852-853; Грчић, Јован, 860.

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Entries: Данило, игуман, 95; Дмитар, 300-301; Доротеј, јеромонах, 354; Захарије, игуман, преписивач, 849; Захарије, јеромонах, преписивач, 849-850; Захарије, игуман, 850; Захарије, игуман, 850.

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Entries: Београдски мир, 92; Београдски сабор, 93; Буна Пере Сегединца, 149; Великокикиндски дистрикт, 164; Веселиновић, Рајко, 168; Гомирје, 238; Жумберак, 371; Илирска дворска депутација (канцеларија), 407; Исаија Ђаковић, 422; Историјски институт у Београду, 425; Јовановићи, браћа Каменко и Павле, 453; Јосиф (Илија) Рајачић, 465; Карловачки мир, 489; Крушедолски сабор, 556; Петровић, Димитрије - Мита, 828; Пожаревачки мир, 854; Пожунски мир, 854; Потиски дистрикт, 879; Ракоцијев устанак, 929; Рачки, Фрањо, 938-939; Рашковићи из Старог Влаха, 941; Сабор, нар.-цркв. с. Срба у Јужној Угарској, 971-972; Сентандреја / И. Точ., С. П., 998-999; Сланкаменска битка, 1015; Слијепчевић, Ђоко, 1015; Текелија, Сава, 1121; Урбари, 1181; Унијаћење, 1179; Шајкаши, 1262; Шупљикац, Стеван, 1278.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Ивачковић, Софроније, 74-75; Иларион, игуман, 114; Илић, Севатијан (Самуило), 161-162; Исаија, игуман, 187; Исаија, архимандрит, 187; Исаија, игуман, 188; Исаија, игуман, 188; Исаијевић, Атанасије, 190; Јагодић, Павле, 213; Јаковљевић, Миљко, 224-225; Јанош, Јевгеније, 314-315; Јовановић, Антоније, кнез, велики биров, 452; Јовановић, Григорије Глиша, 481; Јовановић, Исаија, 510; Јовановић, Никола, капетан милиције, 587; Јураец, Гаврило, 761-762.

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад, : Матица српска , 2010. - Entries: Балентић, Стеван, 485; Балентић, Тодор, 485-486.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2010. - Entries: Кенигсег-Ерпс, Карл Фердинанд, 39; Кентерион, архимандрит, 39-40; Кирил Морачанин, игуман, 58-59; Кирион, игуман, 61; Киро, игуман, 64; Клинток, Jован, 80-81; Кнежевић, Василије, 87; Ковачевић, Миливој, 134; Коловрат-Краковски, Фердинанд Алојз, 183; Крижанић, Јурај, 351-352; Крушевац, Тодор, 401-402; Лазаревић-Цукић, Петар, 515; Ловчански, Георгије, 610-611; Максим, јеромонах, 762; Максим, игуман, 762; Максим, игуман, 764; Маленовић, Софроније, 799-800; Мали Јанко, 806.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Валис, Оливије, 72-73; Видаковић, Ђуро, 335.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Марго, Георгије/Ђорђе, 38; Мардарије, митрополит Хиландара, 39-40; Маријан, коњички капетан из Јенове, 48; Маринковић, Милош, 76; Марјановић, Кузман, 110; Марко, харамбаша, учесник Сабора, 123-124; Марков, Георгије, 125; Марковић, хаџи Димитрије, 144; Марковић, Јефто, 161; Марковић, Кирил/Ћирил, 165; Марковић, Константин, 166; Марковић, Никола, кнез, учесник Сабора, 191-192; Марковић, Павле, 195-196; Мартиновић, Игњат, 239-240; Матеј, игуман, 273; Матић, Стефан, 308; Матолај, Јован, 315-316; Мелентије, архимандрит, 363; Миковић, Григорије, 423-424; Миладиновић, Максим, 430; Милаковић, Авакум / Н. С. Шулетић, И. Точанац Радовић, 433-434; Миленковић, Данил од Жабара, 466; Милисављевић, Марко, 510; Милисавчевић, Урош, 513; Милковић/Мирковић, Огњан, 543-544; Милорад, 606-607; Милошевић, Рафаило, 674; Милутиновић, Бранко Обрен, 683; Милутиновић, Иван, 690; Миоковић/Миљковић, Аврам, 745; Мириловић, Јован, 748-749; Мисаило, архимандрит, 775; Михаило, игуман, ман. Троноша, 835; Михаило, игуман, ман. Крушедол, 835; Михаило, архимандрит, 837; Михаило, занатлија, саборски посланик, 837-838; Михаило, игуман, 838; Михаиловић, Игњат, 865; Михаиловић, Јанко, 866; Михајло, капетан, учесник сабора, 888; Михајло, протопоп, учесник сабора, 888; Михајлов(ски), Петар, 900; Михаљевић, Радоје, 906; Мишић, Јанко, 925.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Младеновић, Софроније (Јован), 47; Момчиловић, Петар, 77; Мстиславић, Гаврил Светогорац, 114; Муцул, Јован, 142-143; Нанић, Илија, 168; Недо, 238; Немчевић, Симеон, 244-245; Ненадовић, Павле Млађи / И. Точанац, С. Бугарским, 272-273; Неофит, митрополит, 279; Неофит, игуман манастира Хопово, 279; Неофит, архимандрит, 279-280; Неофит, игуман манастира Ораховица, 280; Нешић, Ђорђе, 297; Никанор, хиландарски духовник, 325; Никитић, Гаврил, 333; Никифор, архимандрит, 340-341; Николић, Андреј, 405-406; Николић, Павле, 464; Николић, Саво, 471-472; Николић, Симеон Симо, 475; Никшић, Кирил, 499; Новљанин Халил-ага – Бего, 568-569; Његомировић, Јефтимије, 584; Обрадовић, Атанасије, 592; Обрадовић, Божа, 592-593; Огњановић, Максим, 636; Оклобџија, Јован од Кукбурга, 650; Оренги, Карло Јозеф фон, 670-671; Орловић, Симеон, 678-679; Осмокруовић, Стеван, 687; Остојић, Јоаким, 695-696; Остојић, Јован, 696-697; Остојић, Кирил, 697; Остојић, Михило, 698-699; Остојић, Павле, 699; Павловић, Иван, 765; Павловић, Јоаким, 770; Павловић, Теодор, игуман, 811; Падунoвски, Петар, 820; Пајсије, игуман манастира Троноше, 829; Пајсије, игуман манастира Ораховица, 830; Пајсије, игуман мананстира Шемњуг, 830; Пајсије, игуман манастира Раваница, 831; Пајсије, монах, 831; Пајсије, калуђер, 832; Пајсије Хаџи, 834; Пана, 848-849; Пантелић, Константин, 869.

Деклараторија // Српска енциклопедија. III/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике 2018, 908-909.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise