free web creation software

др Василије Драгосављевић

истраживач сарадник
e-mail: vasilije.dragosavljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1984) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 2010. на Oдељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију Идеолошки утицаји европског фашизма на југословенске интегралистичке покрете радикалне деснице у међуратном периоду (1921-1941) одбранио је 2018. године на истом факултету.
У Историјском институту ради од 2013. године.

Област истраживања: европска историја 19. и 20. века, српско-немачки односи, настанак и развој тоталитарних идеологија у европским државама у првој половини 20. века и рефлексија тих идеологија на подручју Балкана и Источне Европе.  

Расправе, чланци и прилози:

Идеолошки утицаји европског фашизма за ЈНП Збор (1934–1940) // Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије : Историјска трибина. – Београд : Институт за новију историју Србије, 2013, 93–109.

Савремена српска историографија о југословенској десници у међуратном периоду // Хуманизација универзитета : тематски зборник радова / гл. и одг ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2013, 514–523. – (Научни скупови. Наука и савремени универзитет ; 2)

Influences of Italaian Fascism on the Ideology and Political Practice of the Organisation of Yugoslav Nationalists (ORJUNA) // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 231–241. – Sommario. – Резиме. – (Collection of Works ; 28)

Војвођански Словаци у Организацији југословенских националиста (1923–1929) // Споменица Историјског архива „Срем“ 17 (2018) 33–48. – Summary.

Vasilije Dragosavljević, Ph.D.
Research Assistant
e-mail: vasilije.dragosavljevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work The Ideological Influences of European Fascism on the Yugoslav National Movement "Zbor" (1934-1940) in 2010.
Ph. D. thesis: The Ideological Influences of European Fascism on the Yugoslav Integralist Movements of the Radical Right in the Interwar Period (1921–1941). 2018.
Working in the Institute of History since 2013.
Field of Research: European history of 19th and 20th centuries, Serbian-German relations, beginning and development of the totalitarian ideologies in European countries in the first half of 20th century and reflextion of those ideologies in the region of the Balkans and Eastern Europe.
Languages: English, German

Articles and essays: 

Идеолошки утицаји европског фашизма за ЈНП Збор (1934–1940) // Истраживање младих сарадника Института за новију историју Србије : Историјска трибина. – Београд : Институт за новију историју Србије, 2013, 93–109.

Савремена српска историографија о југословенској десници у међуратном периоду // Хуманизација универзитета : тематски зборник радова / гл. и одг ур. Бојана Димитријевић. – Ниш : Филозофски факултет Универзитета, 2013, 514–523. – (Научни скупови. Наука и савремени универзитет ; 2)

Influences of Italaian Fascism on the Ideology and Political Practice of the Organisation of Yugoslav Nationalists (ORJUNA) // Serbian-Italian Relations: History and Modern Times / eds. in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; ed. Biljana Vučetić. – Belgrade : The Institute of History ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 231–241. – Sommario. – Резиме. – (Collection of Works ; 28) 

Војвођански Словаци у Организацији југословенских националиста (1923–1929) // Споменица Историјског архива „Срем“ 17 (2018) 33–48. – Summary.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise