free bootstrap theme

др Драгана Кунчер

научни сарадник
e-mail: dragana.kuncer@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1976) где је завршила основну и средњу школу. На Одељењу за класичне науке на Филозофском факултету у Београду дипломирала је 2001. На истом факултету уписала је академске студије класичних наука и пријавила докторску дисертацију Збирка писама папе Григорија I – као извор за утврђивање форми латинофоне комуникације крајем 6. века у римској провинцији Далмацији.
Краћи период после завршетка студија радила је као професор латинског језика у гимназији у Београду.
У Историјском институту ради од 2002. године.

Област истраживања: издавање и превођење латинских извора који се тичу историје Србије и Балкана.

Монографије:

Gesta Regum Sclavorum. [Т. 1, Критичко издање и превод] / [приредила и превела Д. Кунчер] ; ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт ; [Никшић] : Манастир Острог, 2009. – X + 192 стр. – (Извори за српску историју ; 7. Латински извори ; 1)

Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Анонимов Опис источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац ; критичко издање текста на латинском језику, превод и филолошка анализа Д. Кунчер ; ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Расправе, чланци и прилози:

Roger – The Forgotten Archbishop of Bar / Тибор Живковић, Д. Кунчер // Историјски часопис 56 (2008) 191–209. – Резиме. 

Профил далматинског епископа у 6. веку // Историјски часопис 60 (2011) 13–24. – Summary.

Религијска пракса становника космајских рудника у доба Царства // Историјски часопис 64 (2015) 13–32. – Summary.

Tabella plumbea Traguriensis an example of rural magic from Dalmatia? // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2017) 83-97.

Преводи:

Statut Opus Dei / prevod sa latinskog D. Kunčer // Opus Dei : novi krstaški pohod Vatikana / Smilja Avramov. – Veternik : LDIJ, 2000, 213–257.

Докторска дисертација ‘О оружаном пропагирању вере’ Јованa Стефановa Балевићa, Хале на Зали, Хилигер, 1752 / превод с латинског Д. Кунчер // Шћепан Мали : загонетка је решена / Растислав В. Петровић. – Београд : Стручна књига, 2001, 106–167.

Биографија Атанасија Николића верно својом руком написана / прир. Милоје Сарић, Александар Петровић ; превод са латинског Д. Кунчер // Флогистон 11 (2001) 238–240.

O kratkoći života / Seneka Lucije Anej ; prevod i komentar D. Kunčer // Dijalozi / Lucije Anej Seneka. – Beograd : Mono : Manana, 2002, 45–95.

Земљотреси у Антици : (Метеорологика II, 7 – 8) / Аристотел ; превод с грчког Д. Кунчер // Крајина II, 6 (Бања Лука 2003) 195–200.

Istorijski izveštaj o Požarevačkom miru od Vendramina Bjankija sekretara Senata / ur. M. Đorđević ; prevod sa latinskog D. Kunčer. – Požarevac : Narodni muzej : Fondacija „Požarevački mir 1718“, 2008. – 292 str.

Dragana Kunčer, Ph.D. 
Research Associate 
e-mail: dragana.kuncer@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 2001 with the work Earthquakes in the Antiquity.
Ph. D. thesis (in progress): The Collection of Letters of Pope Gregory I as a Source for Determining the Forms of Latin Communication in late 6th Century in the Roman Province of Dalmatia.
Working in the Institute of History since 2002.
Field of Research: Medieval Latin sources (6th -15th centuries).
Languages: French, English, Latin, Greek, German, Italian.

Monographs:


Gesta Regum Sclavorum. [Т. 1, Критичко издање и превод] / [приредила и превела Д. Кунчер] ; ур. Тибор Живковић. – Београд : Историјски институт ; [Никшић] : Манастир Острог, 2009. – X + 192 стр. – (Извори за српску историју ; 7. Латински извори ; 1)

Anonymi Descriptio Europae Orientalis = Анонимов Опис источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац ; критичко издање текста на латинском језику, превод и филолошка анализа Д. Кунчер ; ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2013. – 221 стр. – Summary. – (Извори за српску историју ; 13. Латински извори ; 2)

Articles and Essays:


Roger – The Forgotten Archbishop of Bar / Тибор Живковић, Д. Кунчер // Историјски часопис 56 (2008) 191–209. – Резиме.

Профил далматинског епископа у 6. веку // Историјски часопис 60 (2011) 13–24. – Summary.

Религијска пракса становника космајских рудника у доба Царства // Историјски часопис 64 (2015) 13–32. – Summary.

Tabella plumbea Traguriensis an example of rural magic from Dalmatia? // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (2017) 83-97.

Translations:


Statut Opus Dei / prevod sa latinskog D. Kunčer // Opus Dei : novi krstaški pohod Vatikana / Smilja Avramov. – Veternik : LDIJ, 2000, 213–257.

Докторска дисертација ‘О оружаном пропагирању вере’ Јованa Стефановa Балевићa, Хале на Зали, Хилигер, 1752 / превод с латинског Д. Кунчер // Шћепан Мали : загонетка је решена / Растислав В. Петровић. – Београд : Стручна књига, 2001, 106–167.

Биографија Атанасија Николића верно својом руком написана / прир. Милоје Сарић, Александар Петровић ; превод са латинског Д. Кунчер // Флогистон 11 (2001) 238–240.

O kratkoći života / Seneka Lucije Anej ; prevod i komentar D. Kunčer // Dijalozi / Lucije Anej Seneka. – Beograd : Mono : Manana, 2002, 45–95.

Земљотреси у Антици : (Метеорологика II, 7 – 8) / Аристотел ; превод с грчког Д. Кунчер // Крајина II, 6 (Бања Лука 2003) 195–200.

Istorijski izveštaj o Požarevačkom miru od Vendramina Bjankija sekretara Senata / ur. M. Đorđević ; prevod sa latinskog D. Kunčer. – Požarevac : Narodni muzej : Fondacija „Požarevački mir 1718“, 2008. – 292 str.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise