create a site for free

мр Игор Стојић

истраживач сарадник
e-mail: igor.stojic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1969) где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 1999. на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2003. одбранио магистарску тезу Методологија и резултати антрополошке анализе масовне сахране на примеру гроба бр. 4924 са античког Виминацијума. На Филозофском факултету у Београду уписао је докторске академске студије археологије и пријавио докторску дисертацију Скелетни показатељи физичке активности: средњовековна некропола у Гомолави.
У Археолошком институту у Београду био је запослен од 2003. до 2006. године.
У Историјском институту ради од 2006. године.

Област истраживања: физичка антропологија, археологија и културна антропологија средњег века. 

Монографије:

Грачаница, црква и некропола код Ваљева – Београд : Историјски институт, 2010. – 130 стр. – Summary. – (Студије ; 5)

Расправе, чланци и прилози:

Скелети из касноантичке гробнице у Дражњу // Годишњак града Београда 51 (2004) 31–39. – Summary.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Суви Рид код Врања // Историјски часопис 54 (2007) 27–43. – Summary.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Манастирак код Рековца // Историјски часопис 57 (2008) 59–91. – Summary.

Физичко антрополошка анализа скелета из аварске некрополе са локалитета Старчево, Ливаде // Историјски часопис 58 (2009) 9–32. – Summary.

Извештај о обављеној антрополошкој анализи скелетних остатака са средњовековне некрополе на локалитету Суви рид, код Владичног Хана / И. Стојић, Гордана Стојичић // Врањски гласник 34 (2010) 195–206. – Summary.

Астрономија и катастрофизам кроз митове и старе текстове / Е. Бон, М. Ћирковић, И. Стојић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба 6 / ур. Милан С. Димитријевић. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2011, 555–567.

Astronomy and catastrophes through myth and old texts / I. Stojić, E. Bon, M. Ćirković, N. Gavrilović // Memorie della Società Astronomica Italiana : Journal of the Italian astronomical society – Supplements 15 (2011) 219–223.

Мотиви астрономских појава у хришћанској уметности / Е. Бон, М. Димитријевић, И. Стојић, В. Мијатовић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба. 6 / ур. Милан С. Димитријевић. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2011, 931–941.

Astronomical motives in Christian Art / E. Bon, M. Dimitrijevic, I. Stojic, V. Mijatovic // Romanian Astronomical Journal 25, 3 (Bucharest 2015) 225–232.

Могуће представе комета у српској средњовековној уметности / И. Стојић, М. Димитријевић, Е. Бон, В. Мијатовић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба. 8 / ур. Милан С. Димитријевић. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2016, 551–559.

Possible representations of comets in Serbian religiosus medieval art / I. Stojic, M. Dimitrijevic, E. Bon, V. Mijatovic // European Journal of Science and Theology 12, 3 (2016) 181–188.

Igor Stojić, M. A.
Research Assistant
e-mail: igor.stojic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1969.
Graduated from the Department of Archaeology at the Faculty of Philosophy in Belgrade in 1999 with the work Gračanica. The Church and Necropolis.
M. A. thesis: Anthropological methodology of mass graves on example of grave no. 4924 from ancient Viminacium, 2003.
Ph. D. thesis (in progress): Skeletal Indicators of Physical Activity: Medieval Necropolis in Gomolava.
Worked in the Institute of Archaeology in Belgrade from 2003 to 2006.
Working in the Institute of History since 2006.
Field of Research: Physical Anthropology, Archaeology, Cultural Anthropology of the Middle Ages.
Languages: English, German.

Monographs:


Грачаница, црква и некропола код Ваљева = Gračanica, Church and Necropolis near Valjevo. - Београд : Историјски институт, 2010. – 130 p. - Summary.


Articles and essays: 

Скелети из касноантичке гробнице у Дражњу // Годишњак града Београда 51 (2004) 31–39. – Summary.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Суви Рид код Врања // Историјски часопис 54 (2007) 27–43. – Summary.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Манастирак код Рековца // Историјски часопис 57 (2008) 59–91. – Summary.

Физичко антрополошка анализа скелета из аварске некрополе са локалитета Старчево, Ливаде // Историјски часопис 58 (2009) 9–32. – Summary.

Извештај о обављеној антрополошкој анализи скелетних остатака са средњовековне некрополе на локалитету Суви рид, код Владичног Хана / И. Стојић, Гордана Стојичић // Врањски гласник 34 (2010) 195–206. – Summary.

Астрономија и катастрофизам кроз митове и старе текстове / Е. Бон, М. Ћирковић, И. Стојић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба 6 / ур. Милан С. Димитријевић. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2011, 555–567.

Astronomy and catastrophes through myth and old texts / I. Stojić, E. Bon, M. Ćirković, N. Gavrilović // Memorie della Società Astronomica Italiana : Journal of the Italian astronomical society – Supplements 15 (2011) 219–223.

Мотиви астрономских појава у хришћанској уметности / Е. Бон, М. Димитријевић, И. Стојић, В. Мијатовић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба. 6 / ур. Милан С. Димитријевић. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2011, 931–941.

Astronomical motives in Christian Art / E. Bon, M. Dimitrijevic, I. Stojic, V. Mijatovic // Romanian Astronomical Journal 25, 3 (Bucharest 2015) 225–232.

Могуће представе комета у српској средњовековној уметности / И. Стојић, М. Димитријевић, Е. Бон, В. Мијатовић // Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба. 8 / ур. Милан С. Димитријевић. – Београд : Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, 2016, 551–559.

Possible representations of comets in Serbian religiosus medieval art / I. Stojic, M. Dimitrijevic, E. Bon, V. Mijatovic // European Journal of Science and Theology 12, 3 (2016) 181–188.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise