bootstrap website templates

Јована Блажић Пејић

истраживач сарадник
e-mail: jovana.blazic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1986) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2009. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, 2010. одбранила мастер рад Руски панслависти и Балкан (1875–1878). На истом факултету уписала је докторске академске студије историје и пријавила докторску дисертацију Московски словенски комитет и српско питање (1858–1875).
Као стипендиста Министарства науке и образовања Руске федерације, обавила је вишемесечни студијски боравак на Московском педагошком државном универзитету (фебруар–јул 2011). Током 2011. краће време је радила у гимназији.
У Историјском институту ради од 2012. године.

Област истраживања: историја српско-руских односа у 19. и почетком 20. века.  

Монографије:

Стојан Новаковић. Изабрана документа / прир. Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Ј. Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр.

Расправе, чланци и прилози:

Руски словенофили и балкански одметници: почетак Велике источне кризе (1875–1876) // Sborník Konference mladých slavistů „Slovanský areála Evropa“ / ed. Vaclav Čermak a Marek Příhoda. – Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 191–203. – Summary.

Московски словенски комитет и школовање српских и бугарских питомица (1876–1877) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 301–314. – Summary.

Преписка митрополита Михаила и грофице А. Д. Блудове о догађајима у Србији 1868. године / Ј. Блажић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 193–218. – Summary.

Писма митрополита Михаила грофици А. Д. Блудовој: прилог проучавању руско-српских односа (1871–1874) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 121–138. – Summary.

Руска словенска добротворна друштва и Српско подворје у Москви // Историјски часопис 54 (2015) 337–361. – Summary. 

Предлог о оснивању Словенског друштва узајамне помоћи у Москви из 1889. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 275–288. – Summary.

Нил Попов и Србија // Србија и Русија 1814–1914–2014 : међународни научни скуп / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 41–57. – Summary. – (Научни скупови ; 155. Одељење историјских наука ; 38)

Нова сведочанства из живота митрополита Михаила: од свргнућа до поновног повратка (1881–1889) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 123–157. – Summary.

Ростислав Фадјејев и Источно питање // Историјски часопис 65 (2016) 205–227. – Summary

Русија и просветно питање код Срба (1856-1878) // Русија/СССР и државност Србије/Југославије / одг. ур. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ур. Ј. Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 99-116. – Резюме. – Summary. 

Jovana Blažić Pejić
Research Assistant
e-mail: jovana.blazic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1986.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work Russian slavophiles and the beginning of the Great Eastern Crisis (1875–1876) in 2009.
Master's degree: Russian Panslavists and the Balkans (1875-1878), 2010.
Ph. D. thesis (in progress): The Moscow Slavic Committee and the Serbian Question (1858–1875).
Working in the Institute of History since 2012.
Field of Research: History of Serbian-Russian relations in the 19th and early 20th centuries, history of the Balkans, history of political ideas (especially in Russia) in the 19th and early 20th centuries.
Languages: English, Russian.

Monographs:

Стојан Новаковић. Изабрана документа / прир. Александар Растовић, Бојана Миљковић Катић, Биљана Стојић, Ј. Блажић Пејић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2017. – 390 стр. 

Articles and essays: 

Руски словенофили и балкански одметници: почетак Велике источне кризе (1875–1876) // Sborník Konference mladých slavistů „Slovanský areála Evropa“ / ed. Vaclav Čermak a Marek Příhoda. – Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 191–203. – Summary.

Московски словенски комитет и школовање српских и бугарских питомица (1876–1877) // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 301–314. – Summary.

Преписка митрополита Михаила и грофице А. Д. Блудове о догађајима у Србији 1868. године / Ј. Блажић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 193–218. – Summary.

Писма митрополита Михаила грофици А. Д. Блудовој: прилог проучавању руско-српских односа (1871–1874) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 121–138. – Summary.

Руска словенска добротворна друштва и Српско подворје у Москви // Историјски часопис 54 (2015) 337–361. – Summary.

Предлог о оснивању Словенског друштва узајамне помоћи у Москви из 1889. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 275–288. – Summary.

Нил Попов и Србија // Србија и Русија 1814–1914–2014 : међународни научни скуп / ур. Михаило Војводић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2016, 41–57. – Summary. – (Научни скупови ; 155. Одељење историјских наука ; 38)

Нова сведочанства из живота митрополита Михаила: од свргнућа до поновног повратка (1881–1889) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова // Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 123–157. – Summary.

Ростислав Фадјејев и Источно питање // Историјски часопис 65 (2016) 205–227. – Summary

Русија и просветно питање код Срба (1856-1878) // Русија/СССР и државност Србије/Југославије / одг. ур. Срђан Рудић, Константин В. Никифоров ; ур. Ј. Блажић Пејић. – Београд : Историјски институт ; Москва : Институт за славистику Руске академије наука, 2018, 99-116. – Резюме. – Summary. 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise