free html website templates

Милан Кутлешић

истраживач сарадник
e-mail: milan.kutlesic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Ужицу (1984) где је завршио основну школу и гимназију. На Одељењу за историју на Филозофском факултету у Београду дипломирао је 2008. На истом факултету уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Велика Британија и Балкан (1827–1839).
У Историјском институту ради од 2011. године.

Област истраживања: спољна политика Велике Британије у 19. веку, романтизам и Балканско полуострво.

Расправе, чланци и прилози:

Преокрет у политици лорда Палмерстона према Русији и Османском царству (1827–1833) // Историјски часопис 60 (2011) 311–331. – Summary.

Два писма конзула Фонбланка о „Илирима“ и Србима // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 387–394. – Summary.

Два писма британског вицеконзула Николе Радонића Васојевића конзулу Сандерсу // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 155–165. – Summary.

Вицеадмирал Кодрингтон и битка код Наварина 1827. Године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 113–118. – Summary.

The Danube as a link of modern Serbia to trade and traffic with Europe // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015), 459–464.

Велика Британија и Срби: дипломатски извештаји и први кораци ка упознавању Британаца са Србима // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 181–188. – Summary. – (Зборник радова ; 31). 

Milan Kutlešić
Research Assistant
e-mail: milan.kutlesic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work Lord Palmerston and the Eastern Question (1821–1841) in 2008.
Ph. D. thesis (in progress): Great Britain and the Balkans (1827-1839).
Working in the Institute of History since 2011.
Field of Research: Great Britain and the Balkans in the first half of the 19th century; general history of 19th century.
Languages: English.


Articles and essays: 

Преокрет у политици лорда Палмерстона према Русији и Османском царству (1827–1833) // Историјски часопис 60 (2011) 311–331. – Summary.

Два писма конзула Фонбланка о „Илирима“ и Србима // Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 387–394. – Summary.

Два писма британског вицеконзула Николе Радонића Васојевића конзулу Сандерсу // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 155–165. – Summary.

Вицеадмирал Кодрингтон и битка код Наварина 1827. Године // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 113–118. – Summary.

The Danube as a link of modern Serbia to trade and traffic with Europe // Tibiscvm : Istorie – Arheologie 5 (Caransebeş 2015), 459–464.

Велика Британија и Срби: дипломатски извештаји и први кораци ка упознавању Британаца са Србима // Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка / ур. Срђан Рудић, Лела Павловић ; ур. изд. Радомир Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 181–188. – Summary. – (Зборник радова ; 31). 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise