website templates

Милун Стијовић

истраживач сарадник
e-mail: milun.stijovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Београду (1978) где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје завршио је 2004. на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. На Филозофском факултету у Београду уписао је докторске академске студије историје и пријавио докторску дисертацију Српски конзулат у Приштини.
У Историјском институту ради од 2005. године.

Област истраживања: историја српског народа у 19. и 20. веку (посебно у Старој Србији). 

Монографије:

Српски глас. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2004. – 486 стр. – (Фототипско издање). – Предговор, 9–58.

Српски свештеник : лист српско-православног свештенства у Босни и Херцеговини. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2012. – 105 стр.

Расправе, чланци и прилози:

Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша / Рада Стијовић, М. Стијовић // Зборник радова са пројекта Истраживање српског језичког простора на Косову и Метохији. 1. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2008, 161–185. – Summary.

Српски глас // Српска слободaрска мисао 9, 3 (Београд 2008) 188–234.

Српски глас о Босни и Херцеговини // Зборник за историју БиХ 5 (2008) 273–281.

Српско школство на Косову и Метохији према извештајима Српског конзулата у Приштини // Косовско-метохијски зборник 4 (2012) 99–112. – Summary.

Косово и Метохија уочи Балканског рата // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. Александар Растовић. – Ниш: Филозофски факултет, 2013, 235–246. – Summary.

О уређењу српских народних школа у Турској уочи Првог балканског рата // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 279–297. – Summary.

Ономастика девет дечанских села / М. Стијовић, Рада Стијовић // Косовско-метохијски зборник 5 (2013) 235–271. – Summary.

Скупљачи народног блага Ресаве / Рада Стијовић, М. Стијовић // Митолошки зборник 29 / ур. Миодраг Стојановић. – Рача : Центар за митолошке студије Србије : Народна библиотека „Радоје Домановић“ ; Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 265–277. – Резюме. – (Научни скуп „Професор доктор Гордана Јовановић“) 

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Јована Шаљић, М. Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / М. Стијовић, Јована Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary.

Григорије Божовић као сарадник дневног листа Политика 1924. године // Поетика Григорија Божовића : (тематски зборник водећег националног значаја) / ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини ; Ниш : Филозофски факултет ; Зубин Поток : Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 493–504. – Summary.

Менталитет Срба на Косову и Метохији уочи ослобођења од турске владавине // Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја. 2 : Историја / гл. и одг. ур. Срђан Словић. – Приштина, Лепосавић : Институт за српску културу, 2016, 121–131. – Summary.

Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Јована Шаљић, М. Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary. 

Рашко-призренски митрополити и Српски конзулат у Приштини // Црквене студије 15 (Ниш 2018) 569-580.


Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Исаковић, Александар, 196; Ичко, Наум, 206; Јанковић, Крсто Кењо, 289; Јовановић, Пахомије, 601; Јовшић, Григорије, 693-694; Јуришић, Гедеон Јосиф (Георгије), 763; Калуђеровић, Андрија, 798.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Кусовац, Ђуро, 455; Кусовац, Јоко, 455; Кусовац, Филип Шкрњо, 455-456; Лукачевић, Јован, 651; Љешевић, Вук, 689.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мијушковић, Сава Мркоје, 415; Мартиновић, Ђикан, 238–239.

Milun Stijović
Research Assistant
e-mail: milun.stijovic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1978.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Priština in 2004 with the work Srpski glas.
Ph. D. thesis (in progress): Serbian Consulate in Priština.
Working in the Institute of History since 2005.
Field of Research: Serbian history of the 19th and the 20th centuries.
Languages: English, German.

Monographs:

Српски глас. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2004. – 486 стр. – (Фототипско издање). – Предговор, 9–58.

Српски свештеник : лист српско-православног свештенства у Босни и Херцеговини. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2012. – 105 стр.

Articles and Essays:

Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша / Рада Стијовић, М. Стијовић // Зборник радова са пројекта Истраживање српског језичког простора на Косову и Метохији. 1. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2008, 161–185. – Summary.

Српски глас // Српска слободaрска мисао 9, 3 (Београд 2008) 188–234.

Српски глас о Босни и Херцеговини // Зборник за историју БиХ 5 (2008) 273–281.

Српско школство на Косову и Метохији према извештајима Српског конзулата у Приштини // Косовско-метохијски зборник 4 (2012) 99–112. – Summary.

Косово и Метохија уочи Балканског рата // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. Александар Растовић. – Ниш: Филозофски факултет, 2013, 235–246. – Summary.

О уређењу српских народних школа у Турској уочи Првог балканског рата // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 279–297. – Summary.

Ономастика девет дечанских села / М. Стијовић, Рада Стијовић // Косовско-метохијски зборник 5 (2013) 235–271. – Summary.

Скупљачи народног блага Ресаве / Рада Стијовић, М. Стијовић // Митолошки зборник 29 / ур. Миодраг Стојановић. – Рача : Центар за митолошке студије Србије : Народна библиотека „Радоје Домановић“ ; Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 2013, 265–277. – Резюме. – (Научни скуп „Професор доктор Гордана Јовановић“)

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Јована Шаљић, М. Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / М. Стијовић, Јована Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary.

Григорије Божовић као сарадник дневног листа Политика 1924. године // Поетика Григорија Божовића : (тематски зборник водећег националног значаја) / ур. и прир. Даница Андрејевић, Александра Костић Тмушић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини ; Ниш : Филозофски факултет ; Зубин Поток : Културни центар „Стари Колашин“, 2016, 493–504. – Summary.

Менталитет Срба на Косову и Метохији уочи ослобођења од турске владавине // Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава : тематски зборник од водећег националног значаја. 2 : Историја / гл. и одг. ур. Срђан Словић. – Приштина, Лепосавић : Институт за српску културу, 2016, 121–131. – Summary.

Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Јована Шаљић, М. Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary.

Рашко-призренски митрополити и Српски конзулат у Приштини // Црквене студије 15 (Ниш 2018) 569-580.


Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Entries: Исаковић, Александар, 196; Ичко, Наум, 206; Јанковић, Крсто Кењо, 289; Јовановић, Пахомије, 601; Јовшић, Григорије, 693-694; Јуришић, Гедеон Јосиф (Георгије), 763; Калуђеровић, Андрија, 798.

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Кусовац, Ђуро, 455; Кусовац, Јоко, 455; Кусовац, Филип Шкрњо, 455-456; Лукачевић, Јован, 651; Љешевић, Вук, 689.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Entries: Мијушковић, Сава Мркоје, 415; Мартиновић, Ђикан, 238–239.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise