responsive site templates

Ирена Ћировић

истраживач сарадник
e-mail: irena.cirovic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена је у Београду (1976) где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2005. на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду, а 2008. одбранила мастер рад Женска побожност и визуелна култура у српским храмовима средине XIX века. На истом факултету уписала је докторске академске студије историје уметности и пријавила докторску дисертацију Представе жена у српској визуелној култури друге половине 19. века.
У Историјском институту ради од 2011. године. Од 2016. године, са пола радног времена, ради на Филозофском факултету у Београду.
Добитница је награде „Професор др Катарина Амброзић” за 2007. годину.

Област истраживања: српска уметност и визуелна култура 19. века, визуелна култура Балкана истог периода, црквена уметност, однос родне политике и визуелне културе. 

Расправе, чланци и прилози:

Свети Георгије, Свети Димитрије, Вазнесење пророка Илије, Свети Симеон Столпник : Црква Свете Тројице – Извор / И. Зарић // Иконопис Врањске епархије / прир. М. Тимотијевић, Н. Макуљевић. – Београд : Филозофски факултет, Катедра за историју уметности новог века ; Врање : Епархија Врањска Српске православне цркве, 2005, 188–189, 190–191, 192–193, 194–195.

Храм Свете Петке у селу Света Петка код Врања / И. Зарић // Лесковачки зборник 47 (2007) 103–120. – Summary.

Црква Вазнесења Господњег у селу Краље / И. Зарић, Милош Станковић // Милешевски записи 7 (2007) 177–198. – Summary.

Зидно сликарство Саборне цркве Свете Тројице у Врању/ И. Зарић // Саборни храм Свете Тројице у Врању : 1858–2008 / прир. Ненад Макуљевић. – Врање : Фонд „Свети Прохор Пчињски“ Православне епархије врањске, 2008, 111–157. – Summary.

Иконостас цркве Свете Тројице у Извору код Босилеграда / И. Зарић // Зборник МС за ликовне уметности 37 (2009) 221–247. – Summary.

Ризница икона цркве Светог Николе у Никољцу / И. Зарић // Милешевски записи 8 (2009) 211–228. – Summary.

У служби политичког аргумента : представа балканске жене у путопису Аделине Полине Ирби и Џорџине Мјур Мекензи / И. Зарић // Eвропска слика балканске жене / ур. Ђорђе С. Костић. – Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2009, 64–85. – Summary.

Женска припрата Николајевске цркве у Земуну // Саопштења. Републички завод за заштиту споменика културе 42 (2010) 299–318. – Summary.

Стара црква Рођења Пресвете Богородице у Неготину // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 136–153.

Црква Свете Тројице у Новој Вароши // Милешевски записи 9 (2012) 239–259. – Summary. – (Зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот / ур. Синиша Мишић)

Црква Свете Тројице у Поповици // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 178–184.

Црква Свете Тројице у Трњану // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Н. Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 261–270.

Црква Свете Тројице у Штубику // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 288–294. 

Црква Светог арханђела Михаила у Михајловцу // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 112–125.

Imagining the Forbidden : Representations of the Harem and Serbian Orientalism // Common Culture and Particular Identities : Christians, Jews and Muslims in the Ottoman Balkans / eds. E. Papo, N. Makuljević. – Beer-Sheva : Ben-Gurion University of the Negev : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture, 2013, 247–264.

Memory, Nation and a Heroine of the Modern Age : The Monument to Milica Stojadinović-Srpkinja // Acta Historiae Artis Slovenica 18/1 (Ljubljana 2013) 105–121. – Povzetek.

Религија и визуелна култура у време османских реформи XIX века : храм Светог Георгија у Лопижама // Милешевски записи 10 (2014) 77–90. – Summary.

Gender, War and Imagery of the Balkans // Europe and the Balkans. Decades of ‘Europeanization’? / eds. T. Zimmermann, A. Jakir. – Würzburg : Königshausen & Neumann, 2015, 171–186.

Збирка икона манастира Светог Прохора Пчињског // Манастир Свети Прохор Пчињски / ур. Ненад Макуљевић. – Врање : Епархија врањска, Српски православни манастир Свети Прохор Пчињски; Београд : Филозофски факултет Универзитета, Центар за визуелну културу Балкана, 2015, 433–457. – Summary.

Зографске радионице и зидно сликарство XIX века у храмовима Врањске епархије // Проблеми на изкуството 4 (София 2015) 25–37.

Иконостас цркве Светог Прохора Пчињског // Манастир Свети Прохор Пчињски / ур. Ненад Макуљевић. – Врање : Епархија врањска : Српски православни манастир Свети Прохор Пчињски ; Београд : Центар за визуелну културу Балкана Филозофског факултета у Београду, 2015, 387–431. – Summary.

Између моде и нације: национални костим и репрезентација кнегиња и краљица у Србији 19. века // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 279–301. – Summary. – (Зборник радова ; 33). 

Ottoman Woman, Agency and Power: Melek Hanim in Belgrade 1847-1848, in: Belgrade 1521-1867 // Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : The Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü, Turkish Cultural Centre, 2018, 363-382. – Özet. – Резиме: Османска жена, деловање и моћ: Мелек Ханум у Београду 1847-1848.

Прилози у енциклопедијама:

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Константиновић, Анастас, 203–204; Лазовић, Алексије, 531–532; Лазовић, Лазар, 534–535; Лазовић, Симеон, 535–536.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вено зограф, 263-264; Вранић (црква), 747-748; Вукановић, Бета, 863; Вукомановић, Мина, 912-913.

Гргетег // Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013, 574-576.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Одреднице: Николић, Ана, 404; Нићифор (Ћор-Нићифор), 515; Оберкнежевић, Илија, 587-588.

Irena Ćirović
Research Assistant
e-mail: irena.cirovic@iib.ac.rs


Biography:

Born in 1976.
Graduated from the Department of History of Art at the Faculty of Philosophy in Belgrade with the work Iconostasis of the Church of Saint Trinity in Izvor near Bosilegrad.
Master's degree: Female piety and the visual culture in Serbian temples of the mid-19th century.
Ph.D thesis (in progress): Representations of women in Serbian visual Culture of the second half of the 19th century.
Working in the Institute of History since 2011.
Field of Research: Serbian art and visual culture of the 19th century.
Languages: English.


Articles and essays: 

Свети Георгије, Свети Димитрије, Вазнесење пророка Илије, Свети Симеон Столпник : Црква Свете Тројице – Извор / И. Зарић // Иконопис Врањске епархије / прир. М. Тимотијевић, Н. Макуљевић. – Београд : Филозофски факултет, Катедра за историју уметности новог века ; Врање : Епархија Врањска Српске православне цркве, 2005, 188–189, 190–191, 192–193, 194–195.

Храм Свете Петке у селу Света Петка код Врања / И. Зарић // Лесковачки зборник 47 (2007) 103–120. – Summary.

Црква Вазнесења Господњег у селу Краље / И. Зарић, Милош Станковић // Милешевски записи 7 (2007) 177–198. – Summary.

Зидно сликарство Саборне цркве Свете Тројице у Врању/ И. Зарић // Саборни храм Свете Тројице у Врању : 1858–2008 / прир. Ненад Макуљевић. – Врање : Фонд „Свети Прохор Пчињски“ Православне епархије врањске, 2008, 111–157. – Summary.

Иконостас цркве Свете Тројице у Извору код Босилеграда / И. Зарић // Зборник МС за ликовне уметности 37 (2009) 221–247. – Summary.

Ризница икона цркве Светог Николе у Никољцу / И. Зарић // Милешевски записи 8 (2009) 211–228. – Summary.

У служби политичког аргумента : представа балканске жене у путопису Аделине Полине Ирби и Џорџине Мјур Мекензи / И. Зарић // Eвропска слика балканске жене / ур. Ђорђе С. Костић. – Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2009, 64–85. – Summary.

Женска припрата Николајевске цркве у Земуну // Саопштења. Републички завод за заштиту споменика културе 42 (2010) 299–318. – Summary.

Стара црква Рођења Пресвете Богородице у Неготину // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 136–153.

Црква Свете Тројице у Новој Вароши // Милешевски записи 9 (2012) 239–259. – Summary. – (Зборник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот / ур. Синиша Мишић)

Црква Свете Тројице у Поповици // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 178–184.

Црква Свете Тројице у Трњану // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Н. Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 261–270.

Црква Свете Тројице у Штубику // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 288–294.

Црква Светог арханђела Михаила у Михајловцу // Сакрална топографија Неготинске Крајине / прир. Ненад Макуљевић. – Неготин : Музеј Крајине, 2012, 112–125.

Imagining the Forbidden : Representations of the Harem and Serbian Orientalism // Common Culture and Particular Identities : Christians, Jews and Muslims in the Ottoman Balkans / eds. E. Papo, N. Makuljević. – Beer-Sheva : Ben-Gurion University of the Negev : Moshe David Gaon Center for Ladino Culture, 2013, 247–264.

Memory, Nation and a Heroine of the Modern Age : The Monument to Milica Stojadinović-Srpkinja // Acta Historiae Artis Slovenica 18/1 (Ljubljana 2013) 105–121. – Povzetek.

Религија и визуелна култура у време османских реформи XIX века : храм Светог Георгија у Лопижама // Милешевски записи 10 (2014) 77–90. – Summary.

Gender, War and Imagery of the Balkans // Europe and the Balkans. Decades of ‘Europeanization’? / eds. T. Zimmermann, A. Jakir. – Würzburg : Königshausen & Neumann, 2015, 171–186.

Збирка икона манастира Светог Прохора Пчињског // Манастир Свети Прохор Пчињски / ур. Ненад Макуљевић. – Врање : Епархија врањска, Српски православни манастир Свети Прохор Пчињски; Београд : Филозофски факултет Универзитета, Центар за визуелну културу Балкана, 2015, 433–457. – Summary.

Зографске радионице и зидно сликарство XIX века у храмовима Врањске епархије // Проблеми на изкуството 4 (София 2015) 25–37.

Иконостас цркве Светог Прохора Пчињског // Манастир Свети Прохор Пчињски / ур. Ненад Макуљевић. – Врање : Епархија врањска : Српски православни манастир Свети Прохор Пчињски ; Београд : Центар за визуелну културу Балкана Филозофског факултета у Београду, 2015, 387–431. – Summary.

Између моде и нације: национални костим и репрезентација кнегиња и краљица у Србији 19. века // Држава и политике управљања (18–20. век) / ур. изд. Петар В. Крестић ; одг. ур. Срђан Рудић. – Београд : Историјски институт, 2017, 279–301. – Summary. – (Зборник радова ; 33).  

Ottoman Woman, Agency and Power: Melek Hanim in Belgrade 1847-1848 // Belgrade 1521-1867 / Eds. in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş ; Ed. Dragana Amedoski. – Belgrade : The Institute of History : Yunus Emre Enstitüsü, Turkish Cultural Centre, 2018, 363-382. – Özet: Osmanlı kadını, temsilcilik iktidar: Melek Hanim Belgrad'da (1847-1848).

Encyclopedic entries:

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Entries: Константиновић, Анастас, 203–204; Лазовић, Алексије, 531–532; Лазовић, Лазар, 534–535; Лазовић, Симеон, 535–536.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Entries: Вено зограф, 263-264; Вранић (црква), 747-748; Вукановић, Бета, 863; Вукомановић, Мина, 912-913.

Гргетег // Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013, 574-576.

Српски биографски речник. 7. - Нови Сад : Матица српска, 2018. - Entries: Николић, Ана, 404; Нићифор (Ћор-Нићифор), 515; Оберкнежевић, Илија, 587-588.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise