make a site

Јелена Радосављевић

истраживач сарадник
e-mail: jelena.radosavljevic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођена je у Ужицу 1989. године.
Oсновну школу завршила је у Косјерићу, а гимназију у Пожеги.
Дипломирала је 2012. на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Докторску дисертацију Кнежевина Србија и бугарска Егзархија 1870–1878. одбранила је 2020. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду.
Радила је као истраживач сарадник Балканолошког института САНУ, била је преводилац за персијски језик, а у Историјском институту ради од 2018.

Област истраживања: Историја Православне цркве у 19. веку; Бугарска егзархија и помесне православне цркве; Историја Балкана у 19. веку.

Расправе, чланци и прилози:

Црква Грачаница у сећањима проте Богољуба Н. Милошевића, Гласник Историјског архива Ваљевa 45, Ваљево 2011, 117–124.

Демографске прилике у селу Ченеј од 1779. до 1800. године, Српске студије 5, Београд 2014, 35–53.

Богослужбена књига, даривање и откуп у српским земљама под османском влашћу (1788–1830), Српске студије 6, Београд 2015, 163 –180.

Митрополит Евстатије и успостављање српске црквене управе у Нишавској митрополији 1878, Историјски часопис 67, Београд 2018, 247–269.

Грчки културни утицај на Србе крајем 18. и почетком 19. века, Српске студије 9, Београд 2018, 38–49.

Нишавска митрополија од ослобођења од османске власти до Берлинског конгреса, Зборник радова са научног скупа Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја, Пирот 2018, 108–115.
 

Jelena Radosavljević
Research Assistant
e-mail: jelena.radosavljevic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1989.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Novi Sad. 
Master thesis;  Богослужбена књига, даривање и откуп на прелазу векова (18–19. век) у епархијама под јурисдикцијом Васељенске патријаршије, 2013.
Worked in Institute for Balkan Studies SASA and as a translator from Persian language
Working in the Institute of History since 2018.
Field of Research: History of Orthodox church in 19th century; history of Balkans in 19th century.
Languages: English, Persian, Greek, Russian and Bulgraian


Articles and essays: 

Црква Грачаница у сећањима проте Богољуба Н. Милошевића, Гласник Историјског архива Ваљевa 45, Ваљево 2011, 117–124.

Демографске прилике у селу Ченеј од 1779. до 1800. године, Српске студије 5, Београд 2014, 35–53.

Богослужбена књига, даривање и откуп у српским земљама под османском влашћу (1788–1830), Српске студије 6, Београд 2015, 163 –180.

Митрополит Евстатије и успостављање српске црквене управе у Нишавској митрополији 1878, Историјски часопис 67, Београд 2018, 247–269.

Грчки културни утицај на Србе крајем 18. и почетком 19. века, Српске студије 9, Београд 2018, 38–49.

Нишавска митрополија од ослобођења од османске власти до Берлинског конгреса, Зборник радова са научног скупа Пирот – од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја, Пирот 2018, 108–115.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise