make your own website for free

Бењамин Хекић

истраживач приправник
e-mail: benajmin.hekic@iib.ac.rs

Mobirise

Рођен је у Петровцу на Млави (1991) где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2014. на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је 2015. стекао диплому мастер-историчар. Докторску дисертацију Печати српских средњовековних владара између западних и византијских узора пријавио је 2017. на истом факултету.
Био је ангажован као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у Историјском институту током 2017. и 2018. године. У Историјском институту ради од 2018. године

Област истраживања: перцепција и слика другог у позном средњем веку (православни хришћани Балкана у сведочанствима католика, Турци у сведочанствима хришћана), средњовековна српска лаичка књижевност, сфрагистика српских средњовековних земаља, генеалогија владара средњовековне Србије. 

Расправе, чланци и прилози:

Кьшандра госпогı̵а и Пебоушь богь – Одјеци топосâ вилинске љубавнице и вилинских дарова у јужнословенском Роману о Троји // Иницијал : часопис за средњовековне студије 6 (2018) 23–46. Summary. 

Benjamin Hekić
Junior Research Assistant
e-mail: benjamin.hekic@iib.ac.rs

Biography:

Born in 1984.
Graduated from the Department of History at the Faculty of Philosophy in Belgradewith the work Lord Palmerston and the Eastern Question (1821–1841) in 2008.
Ph. D. thesis (in progress): Great Britain and the Balkans (1827-1839).
Working in the Institute of History since 2011.
Field of Research: Great Britain and the Balkans in the first half of the 19th century; general history of 19th century.
Languages: English.


Articles and essays: 

Кьшандра госпогı̵а и Пебоушь богь – Одјеци топосâ вилинске љубавнице и вилинских дарова у јужнословенском Роману о Троји // Иницијал : часопис за средњовековне студије 6 (2018) 23–46. Summary. . 

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Mobirise