Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Александар Растовић

научни саветник

 

e-mail: aleksandar.rastovic@iib.ac.rs

 


rastovic

Биографија

 

Рођен 1969. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1993. Магистрирао на истом факултету 1999. радом Велика Британија и Србија 18781889. Докторску дисертацију Велика Британија и Србија 19031914. одбранио 2003. године. У Историјском институту ради од 1994. са прекидом 2008–2014. када је био, прво доцент, а затим ванредни професор на Катедри за општу историју XX века Филозофског факултета у Нишу. Био је 2013–2014. посебни саветник министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије.

Област истраживања: општа историја новог века; историја Европе, XVIXX век; односи Велике Британије и Србије у XIX и XX веку (политички, економски, културни); историја дипломатије; историја  Балкана у XIX и XX веку; историја штампе.

Језици: енглески, италијански

.

Библиографија:

 

Монографије: 

 

Енглеско српски дечји дом. Дом ученика средњих школа Ниш 1926-2011. – Ниш : Студентски културни центар, 2012. – 83 стр. 
Велика Британија и македонско питање 1903-1908. – Београд : Историјски институт, 2011. – 247 стр.
Парламентарне странке у Краљевини СХС-Југославији. Настанак, развој и партијски системи, I / Драги Маликовић, А. Растовић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Београд : Трећи миленијум 2007. – 272 стр.
Парламентарне странке у Краљевини СХС-Југославији. Партијски програми, II / Драги Маликовић, А. Растовић, Урош Шуваковић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Београд : Трећи миленијум 2008. – 369 стр.
Велика Британија и Србија 1878-1889. – Београд : Службени лист СРЈ : Историјски институт САНУ, 2000. – 241 стр.
Велика Британија и Србија 1903-1914. – Београд : Историјски институт, 2005. – 519 стр.
Велика Британија и македонско питање 1903-1908. – Београд : Историјски институт, 2011. – 247 стр.
Енглеско-српски дечји дом Дом ученика средњих школа Ниш 1926-2011. – Ниш : Студентски културни центар, 2012. – 83 стр.
Велика Британија и Косовски вилајет 1877–1912. године. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 254 стр.
Енглези и Балкан 1837–1914. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. – 269 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Teze o obnovi Hrvatske pravoslavne crkve, u: Student 3 (Beograd 1993) 3839.
Veliki srpski diplomata Milovan Milovanović, u: Student 12 (Beograd 1994) 4041.
Istorija borbe Srba za naziv jezika u Hrvatskoj 1848-1914. godine, u: Student 7 (Beograd 1994) 3435.
Odlazak velikog srpskog pisca istorije: Radovan Samardzić (1922-1994) : (in memoriam), u: Student 8 (Beograd 1994) 40.
Uzimanje mere istoriji: (intervju), u: Borba (Beograd 17. oktobar 1996) 6.
Односи Србије и Велике Британије 1878-1886. : (према извештајима посланика из Београда и Лондона), у: Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. – Београд : Етнографски институт, 1998, 231263.
Посета делегације београдске општине Лондону 1884. године, у: Историјски часопис 45–46 (19981999) 2000, 177196.
Велика Британија и српско питање 80-их година XIX века, у: Европа и Источно питање (1878-1923). Политичке и цивилизацијске промене : међународни научни скуп 911. децембар 1998. – Београд : Историјски институт САНУ, 2001, 309319.
Velika Britanija o balkanskoj federaciji osamdesetih godina XIX veka, u: Smisao 13/14 (Beograd 2001) 139146.
Meri Daram o Albancima, u: Jugoslovenski istorijski časopis XXXIV, 12 (2001) 5363.
Британски краљ Едвард VII и дипломатски бојкот Србије 1903-1906, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 165185.
Британски путописци у Србији почетком XX века, у: Зборник МС за историју 6566 (2002) 103123.
Британски вицеконзул Бекер о положају Јевреја и муслимана у Нишу 1879. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 103120.
Велика Британија о Србији за време дипломатског штрајка 1903-1906, у: Настава и Историја I, 1 (2003) 722.
Погледи Велике Британије и Србије на проблем Македоније 1903-1908. године, у: Историјски часопис 49 (2002) 2003, 221242.
Британске новине о Мајском преврату, у: Настава и Историја 2 (Нови Сад 2004) 1832.         
Косовски вилајет у делима Мери Дарам, у: Косово и Метохија у светлу етнологије : зборник радова. – Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини : Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne, 2004, 417435.
Британски путописци у Босни и Херцеговини у другој половини XIX и почетком XX века, у: Зборник за историју БиХ 4 (2004) 273296.
Мери Дарам о Србима, у: Историјски часопис 51 (2004) 129157.
Србија у огледалу британске штампе током Балканских ратова, у: Историјски часопис 50 (2003) 2004, 131153.
Британске новине о Србији за време анексије, у: Зборник МС за историју 7172 (2005) 101117.
Србија на Лондонској изложби 1907. године, у: Историјски часопис 52 (2005) 317347.
Тридесет осма глава књиге Владана Ђорђевића, председника општине Београдске, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 223254.
Srpski intelektualci i tradicija, Intelektualci i društvena stvarnost, u: Beogradski forum 14  (2005) 121132.
Балкански комитет о Македонији, у: Историјски часопис 53 (2006) 217235.    
Британци о Косовском вилајету 1903-1913, у: Косово и Метохија. Прошлост, садашњост, будућност : зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду 16–18. марта 2006. године – Београд : САНУ, 2007, 95–107.
Енигма Извољски: Дипломатско маневрисање у питању анексије, у: Зборник МС за историју  73 (2006) 79–88.
Енглеска јавност о устанку у Македонији 1903. године, у: Историјски часопис 54 (2007) 215–227.        
Неауторизоване магнетоскопске белешке: Зборник докумената грађе: Зборник радова са међународног научног скупа, књ. 1, 2, XXX седница Председништва Централног комитета Савеза комуниста Србије, Београд 18-19. септембар 1987. године. – 1. [фототипско] изд. / уредили и приредили Жарко Обрадовић, А. Растовић. – Београд 2007. 
Обреновићи у мемоарима српских дипломата из Лондона, у: Нововековне српске династије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду]. – Београд : Историјски институт, 2007, 99120.  
Велика Британија према српским акцијама у Македонији 1903-1907, у: Историјски часопис 57 (2008) 355373.
Два британска погледа на Србију у Првом балканском рату, у: Зборник МС за историју 77–78 (2008) 101–113. 
Британска политика према анексији Босне и Херцеговине, у: Зборник радова Стогодишњица анексије Босне и Херцеговине, Академија наука и умјетности Републике Српске, научни скупови, књига XVI, одјељење друштвених наука, Књига 21. – Бања Лука 2009, 291–311.   
Енглези о умешаности Србије у Сарајевски атентат, у: Зборник за историју БиХ 5 (2008) 261–271.
Осма седница Савеза комуниста Србије историјски угао, у: Зборник радова Осма седница ЦК СКС – Двадесет година после, Београд 24. септембар 2007. – Београд 2009, 167–181.
Реформски пакет Едварда Греја за Македонију 1908. године, у: Историјски часопис 58 (2009) 261–274.
Formiranje i uspešnost političkih partija u prvim godinama postojanja Kraljevine SHS, Jugoslavia v času. Devedeset let od nastanka prve jugoslovanske države, u: Historia : Znanstvena zbirka oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 15 (2009) 119133.
Британска научна мисао о Србији на почетку двадесетог века-историјски осврт, у: Медији и култура мира на Балкану : [зборник радова]. – Ниш : Филозофски факултет 2010, 197–211.  
Британске дипломате о Косовском вилајету 1878-1912, у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима : међународни тематски зборник. Књ. 3, Историја ; Историја уметности. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, 275–293.
Британске дипломате у Београду о односима Србије и Црне Горе 1878–1910. године, у: Историјски записи LXXXIII, 1 (2010) 127–143.
The English about Belgrade in the 19th and the Beginning of the 20th Century, у: Београдски историјски гласник 1 (2010) 169–179.
Македонско питање у британском Парламенту 1903–1908, у: Историјски часопис 59 (2010) 365–387.  
Неколико забелешки британских путница о баштини Косова и Метохије у другој половини XIX и у XX веку, у: Научни скуп Kултурно наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Лепосавић 15. децембар 2009. – Приштина, Лепосавић :  Институт за српску културу, 2010, 131–147.
Неколико нових података о Миодрагу Пурковићу, у: Миодраг Ал. Пурковић живот и дело : зборник радова са научног скупа одржаног 26. септембра 2009. у Пожаревцу. – Пожаревац : Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине : Центар за културу : Град Пожаревац, 2010, 111–121.
Политика Велике Британије према Балкану крајем XIX и почетком XX века, у:  Историјски записи LXXXIII, 4 (2010) 89–101.
Реферат Јована Јовановића о односу Србије према реформској акцији у Солунском, Битољском и Косовском вилајету, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 355–385.
Британска политика на Балкану у радовима Богумила Храбака, у: Живот и дело академика Богумила Храбака : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2011, 399–412.
Британска балканска русофобија осамдесетих година XIX века, у: Српско-руски односи од почетка XVIII до краја XX века : међународни научни скуп, 23–25. септембар 2010, Београд. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2011, 163–174.
Европска искуства у модернизацији Београда осамдестих година XIX века, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). – Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 569–589.
Енглеске дипломате о прогону истакнутих Срба у Косовском вилајету 1880–1888. године, у: Косовско-метохијски зборник 4 (2011) 67–76.
Извештаји британских дипломата о упада Албанаца у Србију 1878-1897. године, у: Историјски часопис 60 (2011) 419–433. 
The Married Couple Dickinson-Berry on Serbia, у: Београдски историјски гласник 2 (2011) 221–230.
Ustasa Ideology and Genocide against Serbs, The Fifth international Conference on the Systems of Concentration Camps and Execution Sites of the Croatian State for the Extermination of Serbs, u: Jews and Gypsies in WWII, Banja Luka, 24th and 25th May 2011. – Banja Luka 2011, 257270. 
Британска дипломатија о стању у Косовском вилајету после Берлинског конгреса, у: Историјски часопис 61 (2012) 187–203.
Британская пресса о Балканских войнах, у: Сборник Модернизация vs. Война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1912). – Москва : Институт славяноведения Росийской академии наук, 2012, 412–430.
Britanski putopisci o Beogradu u 19. i 20. veku, u: Limes plus 12 (Beograd 2012) 2535.
Британско-српски односи 1837-1914. године, u: Teme XXXVI 4 (Niš, oktobar decembar 2012) 1913–1929.
British Diplomats about Russian Influence in Serbia in the Nineteenth Century, u: Power and Influence in South-Eastern Europe 16th 19th Century. – Sofia 2012, 375380.  
Edward Grey and The First Balkan War, Journal of Social Sciences, u: SDU 27, Special Issue on Balkans, Isparta 2012, 162168.
Енглези о Србима и Србији у XIX и почетком XX века, у: Други о Србима – Срби о другима : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног 11. и 12. децембра 2009. На Филозофском факултету у Нишу]. – Ниш : Филозофски факултет, 2012, 11–25. 
Енглези, Пашић и Косово и Метохија 1912–1913. године, у: Косово и Метохија 1912–2012. године : међународни тематски зборник. – Косовска Митровица : Филозофски факултет у Косовској Митровици, 2012, 637–649.
Један опис Босне и Херцеговине Виљема Милера из 1898. године, у: Зборник за историју БиХ 7 (2012) 257–266.
Политичке прилике у Ибарском Колашину од 1878. до 2000. године, у: Стари Колашин : (тематски зборник). – Зубин Поток : Стари Колашин, 2012, 117–138.
Прилике у западном делу Рашке области почетком двадесетог века (политичко-дипломатски извештаји, у: Милешевски записи 9 (Пријепоље 2012) 167–182.
Ребека Вест о југословенству и Хрватима, у: Глас САНУ CDXX, Одељење историјских наука 16 (2012) 439-447.  
Россия и Балканьі б XIX веке-Британское восприятие, у: Россија и Балканы втечение последних 300 лет : Јубилейное издание, посвјушенное трехсотлетоју черногорско-русских отношений 1711–2011. г. : международнаја научнаја конференција, Бар, 17–18. октјабрја 2011. года. – Подгорица : Историјски институт Црне Горе : Москва : Фонд Поддержки Публичной дипломатии имени А. М. Горчакова : Институт Российской истории ран : Институт Славјановеденија РАН, 2012, 159–169.
Russia and Great Britain in the 19th Centurythe Balkan Pattern, у: Сборник статей XIV международной конференции РОССИЯ И ЗАПАД: ДИАЛОГ КУЛТУР, 24–26. ноября 2011 года. Посвящается 300-летию со бня пождения Михаила Васильевича Ломоносова. – Москва 2012, 396–403.
Седамдесетгодишњица битке на Козари, у: Козара : споменик нашег памћења. – Београд :  Свет књиге : Представништво Републике Српске у Србији, 2012, 7–52.
Times о устанку у Македонији 1903. године, у: Београдски историјски гласник 3 (2012) 223–242.
Британска политика према Србији у Првом балканском рату, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао : (поводом стогодишњиве ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 73–87.  
Британска штампа о успесима српске војске у Првом балканском рату, у: Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 253–262. 
Драма једне цивилизације, у: Летопис Матице српске 189, 491, 4 (април 2013) 550–556.
Енглези о бунама у Кнежевини Србији 1842–1844. године, у: Историјски часопис 62 (2013) 229–243.    
Engleske humanitarne misije u Srbiji tokom i posle završetka Prvog svetskog rata, u: Along Clios Ways…Topical Problems of Modern Historical Science. – Koper : Faculty of Education, University of Primorska, 2013, 117135.
Историја 19. и 20. века у новим уџбеницима основних и средњих школа, у: Хуманизација Универзитета : тематски зборник радова. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 366–375. 
Мери Дарам и Ребека Вест о културној баштини Косова и Метохије, у: Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине на Косову и Метохији и изазови будућности : Зборник I. – Косовска Митровица : Филозофски факултет у Приштини : Универзитет у Приштини ; Београд : Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије 2013, 415–424.
Оснивање и рад енглеско-српског дечјег дома у Нишу између два светска рата, у: Братство 16 (Београд 2013) 191–206.
Прогони професора Призренске богословије у извештајима енглеских конзула, у: Историја и значај Призренске богословије (поводом 140. годишњице од оснивања) : [зборник радова са научног скупа одржаног од 31. октобра до 1. новембра 2011. године у Нишу]. – Ниш : Филозофски факултет : Призренска богословија Св. Кирила и Методија : Центар за црквене студије, 2013, 67–75.
Просвета и култура као фактор повезивања Србије и Републике Српске, у: Политеа 6 (Бањалука 2013) 113–120.
Transposition of Teaching of Modern European History at Universities in Serbia-New Methodological Approach, u: A. Temizer, Balkan Rarihi Araştirmalarina Metodolojik Yaklaşimlar, Istanbul 2014, 8597.
Британска јавност о Србији у Првом балканском рату, у: Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука 17 (2015) 277–284.
Британско-српски односи у 19. и 20. веку, у: Казивања о Србима кроз векове од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / приредио Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 231–247.
Одјек Првог Балканског рата у британском парламенту, у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 212–224.
Полемика између Роберта Ситона-Вотсона и Мери Дарам око одговорности за рат 1914–1918, у: Срби и Први светски рат 1914–1918 : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13–15. jуна 2014. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 635–646.
Ратни дневник Нинка Петровића о приликама на Косову и Метохији 1915. године, у: Међународна научна конференција „Век српске голготе (1915–2015), 18–20. септембар 2015, Косовска Митровица, Србија : Зборник резимеа. – Косовска Митровица ; Приштина : Филозофски факултет Универзитета, 2015, 203–204.
Robert Seton-Watson – Mary Edith Durham Polemics on the Responsibility for the Great War, u: The Serbs and the First World War 1914–1918 : Proceedings of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, June 13–15, 2014. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 435–445.
Савремена тумачења Великог рата у англосаксонској историографији, у: Први светски рат : зборник радова. – Нови Сад : Матица српска, 2015, 225–235.
Ситуација у Македонији 1907. године на страницама „Times“-а, у: Вардарски зборник 10 (2015) 239–249.
Срби, Руси и Први светски рат – један пример ревизије историје, у: Историјски часопис 64 (2015) 363–374.
Уместо предговора : Чедомир Попов (1836–2012), у: Од Версаја до Данцига / Чедомир Попов. – Београд : Завод за уџбенике, 2015, 9–33.