Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Александар Узелац

научни сарадник

 

e-mail: aleksandar.uzelac@iib.ac.rs

 

 

Биографија

Рођен је 1981. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио je 2005. године. На истом факултету магистрирао je 2008. године.Докторску дисертацију Србија, Бугарска и Татари у другој половини XIII векаодбранио је 2013. године. Био је стипендиста Министарства науке Републике Србије (2006-08, 2009-10) и Републике Бугарске (2007); учествовао је на бројним научним скуповима, углавном у Бугарској и Русији; био је предавач на летњој школи Ма­ђа­р­ска башти­на (Magyar Örökség) у Бароту, Румунија (2015). Чла­­н је редак­ц­и­је часописаЗолотоордын­ск­о­е обоз­ре­­­ни­е који издаје Институт Марџани из Казања. У Историјском институту ради од 2010. године.

 

Област истраживања: позносредњовековни номади у југоисточној Европи, Улус Џучида ("Златна хорда"), средњовековни путници, средњовековна Србија, српско-бугарски односи.

 

Језици: енглески, италијански, бугарски, руски, латински, старословенски.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Под сенком пса : Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века. – Београд : Утопија, 2015. – 321 + 12 стр. колор илустрација

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, А. Узелац ; критичко издање и превод Драгана Кунчер. - Београд : Историјски институт, 2013. - 221 стр.

Милион / Марко Поло; превела Р. Мандић ; предговор, редакција превода и коментари А. Узелац. - Београд : Утопија 2011. - 264 стр.

Бродоломи / Алвар Нуњес Кабеса де Вака ; превео В. Нинковић; предговор и коментари А. Узелац. - Београд : Утопија 2007. - 153 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Атламиш – кумански цар из Српске Александриде, у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 221-228.

Монгольская империя и татары в Дубровницкой летописи Джакомо Лукари, у:Золотоордынское обозрение 1 (2016) 26-38.

Источна и југоисточна Европа у делу Анонимног тосканског географа, у: Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012), ур. С. Мишић. -Београд : Филозофски факултет, Центар за историјску географију и демографију, 2015, 237-248.

Камиле у српским средњовековним земљама, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 3 (2015) 23–34.

Latin Empire of Constantinople, the Jochids and Crimea in the Mid-Thirteenth Century,у: Золотоордынское обозрение 3 (2015) 62-76.

Foreign Soldiers in the Nemanjić State – a Critical Overview, у: Београдски историјски гласник 6 (2015) 69-89.

War and Peace in the Pontic Steppes (1300-1302) у: Золотоордынское обозрение 2 (2015) 65-80.

Сербские письменные источники о татарах и Золотой Орде (первая половина XIVв.), у: Золотоордынское обозрение 1[3] (2014) 101–118.

Цртице за историју Браничева у XIV веку, у: Власт и моћ. Властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, ур. Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију Филозофског факултета2014, 305–318.

Папа Бонифације VIII, Magnus Miles Симон Роси и краљ Стефан Урош II Милутин,у: Београдски историјски гласник 5 (2014) 93-103.

О српској принцези и бугарској царици Ани (прилог познавању бракова краља Милутина), у: Историјски часопис 63 (2014) 29-46.

Српске војске у ратовима у Европи и Малој Азији (XII-XIV век), у: Војно-историјски гласник 1 (2014) 9-29.

Крым, Латинская империя и Улус Джучи (Золотая Oрда) в середине XIII в., у: Vнаучные чтения памяти У. Боданинского. Международная научная конференция – Тезисы докладов и сообщений. – Симферополь 2013, 70–71.

Србија и Мамелучки Египат током XIII и XIV века, у: Београдски историјски гласник 4 (2013) 23-37.

Георгије Вернадски и његова Кијевска Русија, у: Кијевска Русија / Г. Вернадски. - Београд : Утопија, 2013, 419-422.

Почеци Ногајеве власти у западној степи и на Доњем Дунаву, у: Историјски часопис 62 (2013) 11-34.

Црквена и световна политика краља Милутина према западним силама - неколико нових запажања / А. Узелац, Бојана Радовановић, у: Свети цар Константин и хришћанство : међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта, ур. Д. Бојовић. - Ниш : Центар за црквене студије, 2013, 593-608.

Један опис Београда и југоисточне Европе у енглеској књижевности XV века / А. Узелац, Бојана Радовановић, у: Београдски историјски гласник 3 (2012) 255-265. 

Балдуин од Еноа и номaдска дипломатија Латинског царства, у: Историјски часопис 61 (2012) 45-65.

Барон Унгерн: живот, пад, легенда, у: Кюстендилски четения 2010 – Провалите в историята, съст. Х. Беров – В. Станев. Кюстендил : РИМ – София : Исторически факултет 2012, 197-215.

Тигрови на доњем Дунаву – мали прилог проучавању мегафауне средњовековног Балкана, у: Браничевски гласник 8 (2012) 7-23.

Tatars and Serbs at the end of the Thirteenth Century, u: Revista de Istorie Militară 5-6 (2011) 9-20.

Најамничке војске краља Стефана Уроша II Милутина, у: Војно-историјски гласник 2 (2011) 9-27.

Чувај се Белијалових синова и отровних стрела! - Поморавље у другој половиниXII века, у: Стефан Немања и Топлица (тематски зборник), ур. Д. Бојовић. - Ниш :Центар за црквене студије, 2011, 97-107.

Скитски разбојници у Бугарској пустињи – поглед једног ходочасника на Поморавље средином XI века, у: Историјски часопис 59 (2010) 59-75.

Европа виђена очима једног несторијанског путника с краја XIII века, у: Црквене студије 7 (2010) 307-321. (Скраћена верзија: Europe as seen through the Eyes of aLate Thirteenth Century Nestorian Travеler, у: Кюстендилски четения 2007 – Заедно или разделени: Европа на съюзите, личностите, регионите, Кюстендил : РИМ – София : Исторически факултет, 2012, 34-39)

Историја српске средњовековне цркве у делима Миодрага Пурковића, у: Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, прир. С. Мишић. - Пожаревац 2010, 35-42.

Друга Европа – источна и југоисточна Европа у савременој британској и англо-америчкој медиевистици”, у: Домети српске и европске историографије, прир. С. Мишић, М. Радојевић. - Београд : Филозофски факултет 2010, 43-61.

Кан Ногај, краљ Милутин и српско-татарски сукоби крајем XIII века, у: Војно-историјски гласник 1 (2009) 9-31.

Ко је спалио Жичу?, у: Браничевски гласник 6 (2009) 1-12.

Куманите в средновековна Сърбия, у: Анамнеза 6 (2008) 163-179. (допуњена верзија на српском: Кумани у средњовековној Србији у: Гласник. Историјски архив Ваљево 43 (2009) 5-17.)

Браничево и околне земље пре и после монголске инвазије (1241-1242), у:Браничево у историји Србије : зборник радова са међународног научног скупа, прир. Ј. Николић. - Пожаревац 2008, 167-180.

Од Енглеске до Константинопоља у Књизи чудеса света Јована Мандевила, у:Моравска Србија : Историја, култура, уметност, прир. С. Мишић. - Крушевац : Историјски архив ; Београд : Одељење за историју Филозофског факултета, 2007, 197-211.

Источњачки најамници у Србији почетком XIV века, у: Весник Војног музеја 34 (2007) 29-37.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља / редактор С. Мишић. – Београд : Завод за уџбенике, 2010 – Одреднице: Галич, 80; Дебрц, 94; Јањево, 123-124; Копривац, 140; Лесковац, 165; Паракинов брод, 209-210; Равно, 234-235; Соко, 274; Стон, 288-291; Хлапова пољана, 310.

Прилози за Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, у:Београдски историјски гласник 1 (2010).  Одреднице: Бељин, 181-182; Вишесав, 183; Зајача, 183-184; Крупањ, 184-186; Устиколина, 186-187; Црнча, 187-188.

 

 

Преводи:

 

Џ. Б. Бјури, Варварска инвазија на Европу. Германи и Римско царство 375-575 /превео и приредио А. Узелац. – Београд : Утопија 2010. – 214 стр.

.