Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Биљана Стојић

научни сарадник

 

e-mail: biljana.stojic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1984. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 2008. дипломским радом  Србија и Француска у Јулској кризи 1914. године. Докторску дисертацију под насловом Француска и Балкански ратови (1912-1913) одбранила је 2015 . године. У Историјском институту ради од 2011. године.

 

Област истраживања: историја међународних односа, односи Србије и Француске у 19. и 20. веку.

 

Језици: француски, енглески. 

 

 

Библиографија:  

 

Чланци и расправе:

 

Помоћ белгијског Црвеног крста Краљевини Србији током Балканских ратова, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 529-542.

Гргур Јакшић и пропагандна активност Србије у Француској (1912-1913) / Б. Стојић, Александра Колаковић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 413-432.

Мисија Црвеног крста у Балканским ратовима (1912-1913), у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књига 4 : зборник радова са Vнаучно-стручног скупа одржаног 1. новембра 2013, у Зајечару. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2013, 153-163.

Први балкански рат у очима француског јавног мњења, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 341-355.

Балкан у спољној политици Француске у предвечерје Великог рата, у: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 87-108. 

Italy and France in the Austro-Serbian Crisis of July 1914 / B. Stojić, Giordano Merlicco, u: The First World War : Analysis and Interpretation, Vol. 2 / ed. by Antonello Biagini, Giovanna Motta. – Cambridge Scholars Publishing, 2015, 285-299.

Скопље од Кумановске битке до успостављања српске власти, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 303-319.

Француска и стварање албанске државе (1912–1914), у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 187–201.

Француске лекарске мисије у Србији 1915. године / Б. Стојић, Александра Колаковић, у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књига 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа одржаног 15-16. октобра 2015, у Зајечару. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 79-87.