Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Биљана Вучетић

научни сарадник

 

e-mail: biljana.vucetic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођена 1971. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 1997. дипломским радом Србија и Британија 1903-1906. године у светлу савремене штампе. Магистрирала радом Богдан Раденковић 2006, а докторску дисертацију Амерички прогресивизам и Србија одбранила 2013. У Историјском институту ради од 1998. године.

 

Област истраживања: историја Балкана, Македонско питање, историја Срба у Турској, историја Србије у међународним односима; политичка и друштвена историја Сједињених Држава и однос Сједињених Држава и Србије крајем 19. и почетком 20. века.

 

Језици: енглески, руски, немачки.

 

Библиографија:

 

             Монографије:

       

              Наша ствар у Османском царству. - Београд : Историјски институт, 2012. -  

              180 стр. 

          

Чланци и расправе:

 

Насиље над историјом : Поводом књиге Ноела Малколма Косово. Кратка историја, Лондон 1998, у: Историјски записи 72, 1-2 (1999) 243-249.

Србија и Британија 1903-1906. очима савремене британске штампе, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 186-201.

Српска револуционарна организација у Османском царству на почетку XXвека, у: Историјски часопис 53 (2006) 359-374.

О нападу Бугара на село Рудник 1907. године, у: Весник. Војни музеј 53, 34 (Београд 2007) 112-116.

Писма Милана Решетара Владимиру Ћоровићу 1919-1924. године / Б. Вучетић, Срђан Рудић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 341-364.

Прилог биографији Антонија Тодоровића (1880-1971) : профил српског националног радника у XX веку, у: Историјски часопис 55 (2007) 265-277.

Примери економског бојкота као вида борбе "Српске одбране" у Османском царству, у: Баштина 23 (Приштина 2007) 235-245.

Сећања Антонија Тодоровића на револуционарну акцију српског народа у Турској 1904-1914. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 265-306.

Прилог за биографију Антонија Тодоровића (1880-1971), у: Историјски часопис 55 (2007) 265-277.

Богдан Раденковић и Милан Ракић, у: Историјски часопис 57 (2008) 413-426.

Извештаји обавештајца дипломати. Писма Богдана Раденковића Милану Ракићу (1907-1912), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 153-169.

О лажним династијама и витешким редовима / Срђан Рудић, Б. Вучетић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 143-162.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : I део (1908-1913) / Б. Вучетић, Срђан Рудић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 399-426.

Јавност Сједињених Америчких Држава о Црној Гори у Балканским ратовима, у: Историјски записи 83, 3 (2010) 79-95.

Погледи на организацију Српске одбране у Македонији у 1906. години, у: Весник. Војни музеј 37 (Београд 2010) 165–170.

Српска историографија о македонском питању, у: Македонскиот идентитет низ историјата. – Скопје : ИНИ, 2010, 293-305.

Школовање питомаца Министарства иностраних дела Краљевине Србије 1891. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 491-505.

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића : II део (1918-1921) / Срђан Рудић, Б. Вучетић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 561-579.

Писма из Цариграда Михаило Г. Ристић - Светиславу Симићу (1894), у:Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 337-348.

Американци о Србији у Балканским ратовима, у: Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 263-275.

Просветни рад Србије у Турској од 1820. до 1912. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 167-204.

Америчко јавно мњење о Србији у Првом светском рату, у: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 387-400.

An Overview of Serbian Historiography on Serbian-Italian Relations, u: Serbian-Italian Relations: History and Modern Times. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 299-309. – Резиме: Преглед српске историографије о односима Србије и Италије.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Одреднице: Авакумовић, Јован, 3; Веснић, Миленко, 168; Грујић, Јеврем, 257; Грујић, Сава, 257-258; Дневни лист, 292; Докић, Лазар, 296; Живановић Живан, 364; Митесер, Јозеф Паул, 671; Мићић, Јован, 675; Монастерлија, Јован, 692; Монден, Иполит, 692.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Јанковић, Глигорије, 273; Јовановић, Павле, адвокат, сенатор, градоначелник, 593-594.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Верковић, Стефан, 277;  Веселиновић, Милојко, 299.

.