Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Дејан Булић

научни сарадник

 

e-mail: dejan.bulic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1972. године. Студије археологије на Филозофском факултету у Београду завршио 2001. дипломским радом Резултати археолошких истраживања манастира Давидовица, а магистрирао радом Жупа Брвеник - средњовековна археолошка налазишта 2007. године. Докторску дисертацију под насловом Земља Моравице - насеља и становништво (XIV - почетак XVI века) одбранио 2014. У Заводу за заштиту споменика културе у Краљеву био запослен 2002, а од  децембраисте године ради у Историјском институту.

 

Област истраживања: средњовековна археологија.

 

Језици: енглески.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Прилог проучавању манастира Дренча / Гордана Тошић, Д. Булић, у: Гласник Друштва конзерватора Србије 27 (2003) 74-76.

Трагови средњевековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици, у : Историјски часопис 50 (2003) 2004, 153-204.

Манастир Илиње код Овчар бање рановизантијско и средњовековно утврђење, у: Историјски часопис 53 (2006) 53-92 : илустр.

Нови прилози проучавању манастира Дренча / Г. Тошић, Д. Булић, у: Александровачки зборник 1 (2006) 45-64.

Археолошка истраживања Хаџи-Проданове пећине код Ивањице, Археолошки преглед 1 (2003) 2007, 55-57. На адреси: www.areports.com 

Градина Казновиће, резултати археолошких истраживања, у: Историјски часопис 55 (2007) 45-62.

Једина могућа остава из предграђа града Брвеника, у: Наша прошлост 8 (Краљево 2007) 17-28.

Рановизантијско утврђење Градина – Лисина на Западном Копаонику, у: Историјски часопис 54 (2007) 43-62.

Извештај са сондажних истраживања локалитета Велика Градина у селу Замчања  Т. Живковић, В. Иванишевић, Д. Булић, В. Петровић, у: Археолошки преглед 1 (2003) 2007, 47-49. На адреси: www.areports.com        

Заштитно ископавање у улици 29. новембра у Новом Пазару / Д. Булић, Александар Матовић, у: Археолошки преглед 4 (2006) 2008, 194-195.

Извештај са археолошких истраживања града Брвеника, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 101-103.

Извештај са археолошких истраживања манастира Илиње, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 106-107.

Извештај са истраживања локалитета Градина у селу Кончулић, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 78-79.

Извештај са сондажних археолошких истраживања локалитета Градина - Лисина, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 80-81.

Извештај са сондажних истраживања Богут града, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 72-73.

Извештај са сондажног истраживања локалитета Градина - Казновићи, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 108-110.

Истраживање манастира Дренча 2005. године / Гордана Тошић, Д. Булић, у: Археолошки преглед 2/3 (2004/5) 2008, 104-105.

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке, у: Историјски часопис 57 (2008) 29-58

Проблем убикације средњовековног Рудника / Владета Петровић, Д. Булић, у: Историјски часопис 58 (2009) 43-62.

Звук и грађење: примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица / Д. Булић, Дејан Црнчевић, у: Историјски часопис 59 (2010) 103-130.

Убикација средњовековног утврђења Неваде / Д. Булић, Владета Петровић, у: Војно-историјски гласник 1 (2010) 105-110. 

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања, у: Историјски часопис 60 (2011) 57-96.

Надгробни епитаф из манастира Грачаница код Ваљева / Д. Булић, Милоје Николић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 37-56.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице, Д. Булић, Дејан Црнчевић, у: Историјски часопис 61 (2012) 67-103.

Градина старијег гвозденог доба Вито из Брезовице код Ваљева / Д. Булић, Р. Арсић, В. Пецикоза, у: Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама. - Београд : Српско археолошко друштво, 2013, 125-131. 

Културно наслеђе северозападне Србије: локалитети типа "обровац" четрдесет година касније / Д. Булић, Б. Трипковић, М. Церовић, у: Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама. - Београд : Српско археолошко друштво, 2013, 45-56. 

The Fortifications of the Late Antiquity and the Early Byzantine Period on the Later Territory of the South-Slavic Principalities, and their re-occupation, u: The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas andArcheological Evidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 345-368.

Црква у Шумнику : нови поглед на датовање, у: Историјски часопис 62 (2013) 47-78.

Прилог проучавању властеоске сахране у Моравској Србији / Дејан Радичевић, Д. Булић, у: Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године / уредник Синиша Мишић. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2014, 113-135.

Неки примери средњовековне импортоване керамике са запада, у: Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 99-107.

Црква у Радошићима, у: Историјски часопис 64 (2015) 85-133.

Градина Ерчеге, средњовековни град на Јавору / Д. Булић, Срђан Катић, у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 243-271.