Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Дејан Црнчевић

истраживач сарадник

 

e-mail: dejan.crncevic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1972. године. Студије историје уметности на Филозофском факултету у Београду завршио 2005. дипломским радом Архитектура цркве Успења Богородичиног у Смедереву. Пријавио је докторску дисертацију под насловомСмедерево деспота Ђурђа Бранковића : урбана структура, црквена архитектура и сакрална топографија престонице. У Историјском институту ради од 2006. године.

 

Област истраживања: историја византијске и српске архитектуре средњег века; сакрална топографија и значењска структура средњовековног града.  

 

Језици: енглески и италијански.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

О могућој првобитној функцији цркве Успења Пресвете Богородице у Смедереву,у: Историјски часопис 54 (2007) 63-91.

О сакралној топографији последње српске средњовековне престонице – утврђеног града Смедерева, у: Моравска Србија : историја, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 21. и 22. септембра 2007. године у Крушевцу. - Крушевац : Историјски архив, 2007, 249-263.

Градитељско дело, контекст, значење: приступи проучавању на примеру архитектуре моравске Србије, у: Историјски часопис 57 (2008) 93-106.

Звук и грађење: примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица / Дејан Булић, Д. Црнчевић, у: Историјски часопис 59 (2010) 103-130.

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице, Дејан Булић, Д. Црнчевић, у: Историјски часопис 61 (2012) 67-103.

Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th - 11th Centuries), u: The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and ArcheologicalEvidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 37-136.

Камени ступчић олтарске преграде из манастира Светог Архангела Михаила на Превлаци, у: Старинар 63 (2013) 153-171.

Ђурине ћелије на Руднику: прелиминарни резултати археолошких истраживања у 2014. и 2015. години / Дејан Радичевић, Владан Миливојевић, Д. Црнчевић, у: Гласник Српског археолошког друштва 31 (2015) 2016, 233–255.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2010. - Одреднице: Арача, 306; Баношор, 576.

 

Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011. - Одреднице: Беркасово, 98-99; Богородичина црква у Бистрици, 275-276.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вишеградски мост (Мост Мехмед-паше Соколовића), 475-476; Војновића мост, 705-706.

 

 

Остало:

 

Библиографија Тибора Живковића / Славица Мереник, Д. Црнчевић, у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 11-16.