Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Драгана Кунчер
истраживач сарадник

 

e-mail: dragana.kuncer@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1976. године. Дипломирала 2001. на Одељењу за Класичне науке Филозофског факултета у Београду радом Земљотреси у антици. Уписала је докторске студије и пријавила дисертацију под насловом Збирка писама папе Григорија I као извор за утврђивање форми латинофоне комуникације крајем 6. века у римској провинцији Далмацији. У Историјском институту ради од 2002. године.

 

Област истраживања:  средњовековни латински извори (VI-XV век).

 

Језици: француски, енглески, латински, грчки, немачки и италијански.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Gesta Regum Sclavorum. Том I : критичко издање и превод / издање приредила и текст превела Д. Кунчер. – Београд : Историјски институт ; [Никшић] : Манастир Острог, 2009. – 192 стр.

Anonymi Descriptio Europae Оrientalis = Анонимов опис Источне Европе / Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац; критичко издање и превод Д. Кунчер. - Београд : Историјски институт, 2013. - 221 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Roger - The Forgotten Archbishop of Bar / Tibor Živković, D. Kunčer, у: Историјски часопис 56 (2008) 191-209.

Профил далматинског епископа у 6. веку, у: Историјски часопис 60 (2011) 13-24 .

Религијска пракса становника космајских рудника у доба царства, у: Историјски часопис 64 (2015) 13-32.

 

 

Преводи:

 

Statut Opus Dei,  u: Opus Dei: Novi krstaški pohod Vatikana / Smilja Avramov. - Veternik : LDIJ, 2000, 213–257.

Докторска дисертација О оружаном пропагирању вере Јованa СтефановaБалевићa, Хале на Зали, Хилигер, 1752, у: Шћепан Мали: загонетка је решена / Растислав В. Петровић. – Београд : Стручна књига, 2001, 106–167.

Биографија Атанасија Николића верно својом руком написана / (приредили Милоје Сарић и Александар Петровић) ; превод са латинског Д. Кунчер, у: Флогистон 11(2001) 238–240.

Seneka Lucije Anej, O kratkoći života ; prevod i komentar D. Kunčer, u: Dijalozi / Lucije Anej Seneka. - Beograd : Mono : Manana, 2002, 45-95.

Земљотреси у Антици (Метеорологика II, 7 – 8) / Аристотел, у: Крајина II, 6 (Бања Лука 2003) 195–200.

Istorijski izveštaj o Požarevačkom miru od Vendramina Bjankija sekretara Senata /urednik: M. Đorđević, prevod sа italijanskog Zoran Radosavljević, Predrag Bojanić; prevod sa latinskog D. Kunčer ; komentar Jovan Pešalj. – Požarevac : Narodni muzej : Fondacija "Požarevački mir 1718", 2008. – 292 str.