Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Драгић М. Живојиновић
истраживач
сарадник

 

e-mail: dragic.zivojinovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1974. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 2000. дипломским радом Повеље Карејској келији Св. Саве – дипломатичка анализа. Уписао је докторске студије и пријавио дисертацијупод насловом Политички односи Другог бугарског царства и Српске државе (1186-1396). У Историјском институту ради од 2000. године. Преводи стручну литературу.

 

Област истраживања: односи Србије и Бугарске у развијеном средњем веку, српска средњовековна дипломатика, сфрагистика.

 

Језици: енглески, француски, немачки, латински, старогрчки, старословенски.

 

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Хрисовуља цара Стефана Душана келији светога Саве Јерусалимског у Кареји  (Хил. 30), у:  Стари српски архив 1 (2002) 69-78.

Kарејске хрисовуље Стефана Душана, у: Историјски часопис 50 (2003) 2004, 33-51.

Повеља братског сабора манастира Хиландара о аделфатима за карејску келију Светог Саве Јерусалимског, у: Стари српски архив 2 (2003) 41–54. 

Акт хиландарског братског сабора о давању келије Светог Саве Јерусалимског у Кареји царици Јелени, у: Стари српски архив 3 (2004) 89-105.

Хрисовуља Стефана Уроша II Милутина Карејској келији  светог Саве из 1317/1318. године и однос келија – манастир у светлу аделфата, у: Прилози за КЈИФ 68-69 (2002-2003) 2004, 111-121.

Акт архиепископа Никодима I за келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји, у: Стари српски архив 4 (2005) 23-50.

Калиник, игуман манастира Хиландара, у: Историјски часопис 52 (2005) 109-134.

Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију Светог Саве, у: Стари српски архив 5 (2006) 11-41.

Регеста грчких повеља српских владара, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 57-99.

Хрисовуља цара Стефана Душана за Хиландар о Лужачкој метохији, у: Стари српски архив 5 (2006) 99-113.

Хрисовуља краља Стефана Душана Хрусијском пиргу о поклону села Гаидарохора, у: Стари српски архив 6 (2007) 83-101.

Простагма цара Стефана Душана хиландарском игуману Калинику, у: Стари српски архив 6 (2007) 103-111.

Велика прилепска хрисовуља цара Стефана Душана Карејској келији Светог Саве, у: Стари српски архив 7 (2008) 71-90. 

Скопска хрисовуља цара Душана за келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји, у: Стари српски архив 7 (2008) 59-70.

Фалсификовани акт хиландарског братског сабора и игумана Саве о аделфатима за башту Андонија, у: Стари српски архив 8 (2009) 57-67.

Повеља краља Милутина Хиландару претходно приписивана његовом брату Драгутину : [око 1299], у: Стари српски архив 9 (2010) 3-17.

Простагма краља Душана кефалији Рајку : [септембар - децембар 1345], у: Стари српски архив 10 (2011) 29-36.

Акт Хиландарског братског сабора о продаји аделфата, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 39-49.

Архиепископ Никодим I, у: Историјски часопис 60 (2011) 97-112.

Повеља великог слуге Јована Оливера манастиру Светог Димитрија у Кочанима : [1332–1241] децембар 7, у: Стари српски архив 11 (2012) 25-32. 

Хоризма бугарског цара Јована Асена II Дубровнику, у: Иницијал : часопис за средњовековне студије 1 (2013) 229-239.

Das serbische Kanzleiwesen. Die Herausforderung der digitalen Diplomatik / D. Živojinović, Ž. Vujošević, N. Porčić, u: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde – Beiheft 14 : Digital Diplomatics. The Computer as a Tool for the Diplomatist?, eds. A. Ambrosio, S. Barret, G. Vogeler. – Köln ; Weimar ; Wien, 2014, 133-147, 311-312.

О цару Петру из повеља Светом Ђорђу Скопском, у: Историјски часопис 64 (2015) 43-53.

Хрисовуља бугарског цара Јована Александра манастиру Зографу (март 1342, индикт X), у: Иницијал : часопис за средњовековне студије  3 (2015) 185-195.

 

 

Преводи:

 

Историја средњовековне цркве / Џозеф Линч ; превели с енглеског Д. Живојиновић, Бранислав Танчић. - Београд : Clio, 1999. - 564 стр.

Словени у европској историји и цивилизацији / Френсис Дворник ; превели с енглеског Д. Живојиновић (I-XV), Небојша Порчић (XVI-XX). - Београд : Clio, 2001. - 844 стр.