Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Гордана Гарић Петровић

научни сарадник

 

e-mail: gordana.garic.petrovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1972. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 2000. дипломским радом Српска православна црква у северној Србији под аустријском управом (1718-1739), а магистрирала радом Београдска епископија од 1718. до 1739. године, 2009. Докторску дисертацију под насловом Пољопривреда Србије од 1878. до 1912. године одбранила 2016. У Историјском институту ради од 2005. године

 

Област истраживања: друштвена и привредна историја Срба у новом веку.

Језици: руски, енглески, српскословенски.

 

Библиографија:

 

Moнографије:

Земљорадња у Србији : (1878-1912). - Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2017. - 235 стр.

Чланци и расправе:

Постављање парохијалних свештеника: обавезе села, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 55-65.
Human capital and Serbian mining: historical perspective / G. Garić Petrović, VladetaPetrović, u: History of Mining in the Central Europe (Istorija rudarstva Srednje Evrope) :Proceedings  (zbornik radova) / Prva međunarodna konferencija - IRSE 2009, Fruška Gora, 27-29. 09. 2009. (First International Conference "History of Mining in the Central Europe" - IRSE 2009 ; editors (urednici) Miloš Grujić, Pavol Rybar. - Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2009, 140-145. - Апстракт: Људски капитал и српско рударство: историјска перспектива.
Демографске прилике и мрежа парохија у Београдској епархији од 1718. до 1739. године, у: Историјски часопис 59 (2010) 267-295.
Human capital and Serbian mining: historical perspective / G. Garić Petrović, VladetaPetrović, u: Mining in The Central Europe Through History. - Belgrade : University ogBelgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mining ; Košice : Tehnicaluniversity of Košice : BERG faculty : Institute of Geotourism, 2010, 31-39.
The Koznik District (Nâhiye) in Central Serbia in the Sixteenth Century: Settlements and Population Dinamics / Dragana Amedoski, Vladeta Petrović, G. Garić Petrović, u:International Journal of Turkish Studies vol. 17, Nos.1&2 (2011) 1-19.
Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године / Татјана Кaтић, Г. Гарић Петровић, у: Мешовита грађа 32 (2011) 157-190.
Прилог историји виноградарства и винарства у Србији у: Историјски часопис 60 (2011) 231-245.
Власи нахије Петруш у попису Влаха Смедеревског санџака из 1528. године / Драгана Амедоски, Г. Гарић Петровић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 113-141.
Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године / Татјана Катић, Г. Гарић Петровић, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 63-112.
Митрополитски намесници и придворни служитељи у Сервијској епархији (1718-1739), у: Наша прошлост 14 (Краљево 2013) 87-101.
Пољопривреда у областима ослобођеним 1912. и 1913. године према писањуТежака и Земљорадничке задруге, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 429-450.
Попис становника Старог Бечеја из 1744. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 103-119.
Становништво и насеља нахије Петрус у 16. веку / Г. Гарић Петровић, Драгана Амедоски, у: Историјски часопис 62 (2013) 117-137.
Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center. Case of Kruševac (Alaca Hisâr) / Dragana Amedoski, G. Garić Petrović, u: Contemporary research in Turkologie and Eurasion studies: a festschrift in honor of proffesor Tasin Gemil on the occasion of 70th birthday / Stoica Lascu, Melek Fetisleam (eds.). – Cluj : Babeş-Bolyai University The Institute of Turkology and Central-Asian Studies Presa Universitară Clujeană, 2013, 389-402.
Урбаријална регулација Сент Тимаша 1771. године, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 34 (2013) 121-129.
Атестатација пожаревачких грађана митрополиту Вићентију Јовановићу, у: Браничевски гласник 9 (2014) 73-80.
Zagrlata: from Serbian Župa to Ottoman Nâhiye / G. Garić Petrović, Dragana Amedoski, u: Journal of Oriental and African Studies 23 (2014) 101-126.
Сузбијање филоксере у Краљевини Србији, у: Међународни научни скуп Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју, 10-11. јун 2016, Сирогојно, Република Србија : апстракти / [уредници Срђан Рудић, Бранко Благојевић]. – Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2016, [25].
Развој живинарства у Краљевини Србији, у: Историјски часопис 65 (2016) 277-305.
Извештај Сретена Л. Поповића из 1886. године о Ратарској школи у Краљеву, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 37 (2016) 85–121.
Сузбијање филоксере у Краљевни Србији, у: Село Балкана,. Континуитети и промене кроз историју, Историјски институт Београд; Музеј на отвореном "Старо село" Сирогојно, 2017, 223-243.
Унапређење сточарства у Краљевини Србији: селекција, увођење нових сојева и  укрштање, у: Историјски часопис 66 (2017) 367 - 400.
Сер Едвард Браун о живинарству у Краљевини Србији, у: Држава и политике управљања (18-20.век). - Београд: Историјски институт, 2017, 213-226. 
Манастири у Београдској епархији од 1718. до 1739. године, у: 600 година манастира Павловац, - Младеновац : Градска општина Младеновац, 2017, 183-194.
Дужности особља управе Државног сточарског завода у Добричеву, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 38 (2017) 111-127.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице:Варлаам, архиепископ охридски, 52; Велимировић, Петар (Јован), кнез, 124;Висарион, епископ ћустендилски, 220-221; Вујовић, Мичета, војвода, ктитор, 382-383; Гаврило, архиепископ охридски, 566; Гаврило Житомислићанин, јеромонах, 573; Гвозденов, Димитрије, 638; Генадије, монах, 645; Георгијевић, Герасим (Георгије Ђорђе) / Хаџи Ђера, 655; Герасим, зограф, монах, 665; Герасим, игуман и проигуман, 666-667; Григорије, епископ ваљевско-жички, 809.

 

Српски биографски речник 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице:Диомидије, игуман,  298; Дионисије, 299; Дионисије, митрополит дабро-босански, 299-300; Захарије, архиепископ охридски, 849; Захарије Дечанац, 850-851;Зеговић, Ананије, 866-867. 

 

Српски биографски речник 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице:Игњатовић, Јован, сенатор, 105; Иларион, игуман, 113; Иларион, митрополит београдско-сремски, 113; Исаија, монах, 187; Јанићије, архимандрит, 259; Јоаким, игуман, 411; Јоасаф, архиепископ охридски, 420; Јован Косача, 435; Јовановић, Нестор (Никола), епископ арадски, 566; Јовановић, Тимотеј, проигуман, 640-641.

 

Српски биографски речник 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:Кнежевић, Никанор, игуман, 97; Костић, Никола, оборкнез, свештеник, 291;Кресојевић, Атанасије, војвода, 346; Кузмановић, Петар, прота, саборски посланик, 412; Кујунџић, Коста-бег, војвода, 420; Кујунџић, Мијушко, капетан, старешина граничара, 422; Лазаревић, Ђуричко, трговац, ктитор, 487; Лазаревић, Марко, митрополијски експедитор, 520; Леонтије, игуман, 580; Лонгиновић, Антоније, протопрезвитер, саборски посланик, 623-624; Макарије, митрополит нишки, 756;Максим, игуман, архимандрит, 765; Максимовић Вукосављевић, Никифор, епископ ужички, 793-794; Манојловић, Мојсеј, архимандрит, 843-844.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице:Марковић, Станоје, 213; Методије, архимандрит, 385; Миловановић, Сава, 572;Миоковић, Мојсије, 746-747.

 

 

Остало:

 

Правац наступања Шумадијско-албанског одреда : [карта], у: Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године / Милић Милићевић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011, 62.

Правац наступања Дринско-албанског одреда : [карта], у: Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године / Милић Милићевић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011, 71.

Terrestrial Communications in Late Antiquity in the Western Balkans : [карта], u: The World of the Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11thCenturies A.D.). -  Belgrade : Institute of History, 2013.