Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

мр Игор Стојић

истраживач сарадник

 

e-mail: igor.stojic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1969. године. Студије археологије на Филозофском факултету у Београду завршио 1999. дипломским радом Грачаница: црква и некропола, а магистарску тезу под насловом Антрополошка анализа масовне сахране на примеру гроба бр. 4924 са античког Виминацијума одбранио 2003. Пријавио је докторску дисертацију под насловом Скелетни показатељи физичке активности: средњовековна некропола у Гомолави. У Арехеолошком институту у Београду радио до 2003, а од 2006. године ради у Историјском институту.

 

Област истраживања: физичка антропологија, археологија, културна антропологија средњег века.

 

Језици: енглески, немачки.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Грачаница, црква и некропола код Ваљева. - Београд : Историјски институт,  2010. - 130 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Скелети из касноантичке гробнице у Дражњу, у: Годишњак града Београда 51 (2004) 31-39.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Суви Рид код Врања, у: Историјски часопис 54 (2007) 27-43.

Антрополошка анализа скелетних остатака са локалитета Манастирак код Рековца, у: Историјски часопис 57 (2008) 59-91.

Физичко-антрополошка анализа скелета из аварске некрополе са локалитета Старчево ливаде, у: Историјски часопис 58 (2009) 9-32.

Астрономија и катастрофизам кроз митове и старе текстове / Е. Бон, М. Ћирковић, И. Стојић, у: Развој Астрономије код Срба 6 (Београд 2011) 555-567.

Мотиви астрономских појава у хришћанској уметности / Е. Бон, М. Димитријевић, И. Стојић, В. Мијатовић, у: Развој Астрономије код Срба 6 (Београд 2011) 931-941.

Astronomy and catastrophes through myth and old texts / I. Stojić, E. Bon, M. Ćirković, N. Gavrilović, u: Memorie della Societa Astronomica Italiana, Supplements Vol. 15 (2011)219-223.