Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Ирена Цвијановић
научни сарадник

 

e-mail: irena.cvijanovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1967. године. Дипломирала арапски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду 1992. Завршила студије археологије на Филозофском факултету у Београду 2000. радом Урбанизација у римским провинцијама на тлу Југославије. Магистрирала радом Урбанизација у римским провинцијама на тлу Србије и Црне Горе 2004, а докторску дисертацију Средоземље у делима арапских географа : (IX-XII век) одбранила 2011. на Одељењу за историју. Од новембра 2002. године ради у Историјском институту. Преводи арапске изворе о историји Словена и Византије.

 

Област истраживања: арапски извори 9-12. век; ранохришћанска археологија, историја урбанизације, раносредњовековна историја и археологија.

 

Језици: енглески, арапски, турски и француски.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Ранохришћанске крстионице Јустинијанске епохе (527-565), у: Историјски часопис 51 (2004) 21-41.

Типологија рановизантијских цркви Салонитанске митрополије од IV до VI века, у: Историјски часопис 53 (2006) 23-52.

Путопис Харун ибн Јахје, у: Историјски часопис 55 (2007) 31-43.

Арапски писани извори  о трговачким путевима и градовима  у словенским земљама од IX до XII века, у: Архаика 2 (Београд 2008) 2009, 229-238.

Абу Хамид о муслиманима у земљи Словена и јужној Угарској, у: Рад музеја Војводине 54 (Нови Сад 2012) 119-130.

Description of the Earth in the Works of Arabic Geographers from IX to XII century, u: Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (2012), 371-375 (POBeo Homepage), Poster.

Оријентално прстење из збирке Етнографског музеја у Београду / Мирјана Маринковић, И. Цвијановић, у: Гласник Етнографског музеја у Београду 76 (2012) 2013, 293-301.

The Typology of Early Medieval Settlements in Bohemia, Poland and Russia, u: The World of the Slavs : Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD). - Belgrade : Institut of History, 2013, 289-344.

Норманска Сицилија у делима Идрисија и Ибн Ђубаира, арапских путописаца изXII века, у: Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 9-28.

Француска, нова домовина Срба у годинама избеглиштва од 1916-1918. године, у: Велики прасак : сто година атентата у Сарајеву : зборник радова са научног скупа одржаног 28. јуна 2014. у Центру за културу у Пожаревцу / уредник за Средњи век Владета Петровић ; уредник за Нови век Момчило Исић. – Пожаревац : Центар за културу, 2015, 221-234.

Свет Словена и Византинаца у делима арапских путописаца од IX до  XII века, Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 167-184.

Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима од IX до XIIвека, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : VII научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 105-123.