Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Исидора Точанац Радовић

научни сарадник

 

e-mail: isidora.tocanac.radovic@iib.ac.rs

 


Биографија

 

Рођена 1972. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 1998. дипломским радом Парохије и парохијско свештенство у Карловачкој митрополији у 18. веку, а магистрирала радом Српски народно-црквени сабори од 1718. до 1735. године, 2005.  Докторску дисертацију под насловом Реформа Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији у време Марије Терезије и Јосифа II (1740-1790) одбранила 2014. У Историјском институту ради од 1999. године.

 

Област истраживања: српска историја у рано модерно доба (16-18. век), посебно друштвена и црквена историја Срба у Хабзбуршкој монархији у 18. веку.

 

Језици: енглески, руски, италијански, немачки, српскословенски и латински.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Српски народно-црквени сабори од 1718. до 1735. године – Београд : Историјски институт : 2008. – 304 стр. ; прилози, табеле. 

 

 

Чланци и расправе:

 

Прописи митрополита Мојсија Петровића за свештенике и парохијане, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 147-164.

Пет писама карловачког митрополита Вићентија Поповића из 1719. године, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 19-30.

Београдска и Карловачка митрополија. процес уједињења (1722-1731), у: Историјски часопис 55 (2007) 201-217.

Општенародни тутори, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 28 (2007) 2-20.

Проблем привилегија у Краљевини Србији, у: XVIII столеће 6 (Нови Сад 2007) 173-185.

Писма карловачког митрополита Вићентија Поповића из Беча (1719-1720), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 137-148.

Резолуција цара Карла VI из 1720. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 243-254.

Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: I – Карловачки генералат, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 183-197.

Бачка епархија у другој половини 18. века, у: Зборник МС за историју 87 (2013) 87-107.

Парохије и свештенство Горњокарловачке епархије 1772. године: II - Банска крајина, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 131-147.

Настанак и развој институције Српског народно-црквеног сабора у Карловачкој митрополији у 18. веку, у: Зборник радова са научног скупа „Три века Карловачке митрополије 1713-2013“, Сремски Карловци, 1. новембар 2013. - Сремски Карловци : Епархија сремска ; Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за историју : Мало историјско друштво, 2014, 127-144.

Захтеви и жалбе Горњокарловачке епархије на народно-црквеном сабору 1781. године, у: Зборник о Србима у Хрватској 9 (2015) 99–133.

Српски календар верских празника и терезијанска реформа, у: Зборник МС за историју 90 (2015) 7-38.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице:Висарион, архимандрит, 222; Висарион, игуман, 222; Висарион, јеромонах, игуман, 223; Георгије, јеромонах, преписивач, 649; Георгије, монах, 650; Георгијевић, Петар, 662; Главаш, Ђорђе, 689; Гладенов, Никола, 693; Грозов, Мартин, 820-821; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852-853; Грчић, Јован, 860 . 

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Данило, игуман, 95; Дмитар, 300-301; Доротеј, јеромонах, 354; Захарије, игуман, преписивач, 849; Захарије, јеромонах, преписивач, 849-850; Захарије, игуман, 850; Захарије, игуман, 850.

 

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Одреднице: Београдски мир, 92; Београдски сабор, 93; Буна Пере Сегединца, 149; Великокикиндски дистрикт, 164; Веселиновић, Рајко, 168; Гомирје, 238; Жумберак, 371; Илирска дворска депутација (канцеларија), 407; Исаија Ђаковић, 422; Историјски институт у Београду, 425; Јовановићи, браћа Каменко и Павле, 453; Јосиф (Илија) Рајачић, 465; Карловачки мир, 489; Крушедолски сабор, 556; Петровић, Димитрије - Мита, 828; Пожаревачки мир, 854; Пожунски мир, 854; Потиски дистрикт, 879; Ракоцијев устанак, 929; Рачки, Фрањо, 938-939; Рашковићи из Старог Влаха, 941; Сабор, нар.-цркв. с. Срба у Јужној Угарској, 971-972; Сентандреја / С. П., 998-999; Сланкаменска битка, 1015; Слијепчевић, Ђоко, 1015; Текелија, Сава, 1121; Урбари, 1181; Унијаћење, 1179; Шајкаши, 1262; Шупљикац, Стеван, 1278.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивачковић, Софроније, 74-75; Иларион, игуман, 114; Илић, Севатијан (Самуило), 161-162; Исаија, игуман, 187; Исаија, архимандрит, 187; Исаија, игуман, 188; Исаија, игуман, 188; Исаијевић, Атанасије, 190; Јагодић, Павле, 213; Јаковљевић, Миљко, 224-225; Јанош, Јевгеније, 314-315; Јовановић, Антоније, кнез, велики биров, 452; Јовановић, Григорије Глиша, 481; Јовановић, Исаија, 510; Јовановић, Никола, капетан милиције, 587; Јураец, Гаврило, 761-762.

 

Српска енциклопедија. I/1. - Нови Сад, : Матица српска , 2010. - Одреднице: Балентић, Стеван, 485; Балентић, Тодор, 485-486.

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2010. - Одреднице: Кенигсег-Ерпс, Карл Фердинанд, 39; Кентерион, архимандрит, 39-40;  Кирил Морачанин, игуман, 58-59; Кирион, игуман, 61; Киро, игуман, 64; Клинток, Jован, 80-81; Кнежевић, Василије, 87; Ковачевић, Миливој, 134; Коловрат-Краковски, Фердинанд Алојз, 183; Крижанић, Јурај,  351-352; Крушевац, Тодор, 401-402; Лазаревић-Цукић, Петар, 515; Ловчански, Георгије, 610-611; Максим,  јеромонах, 762; Максим, игуман, 762; Максим, игуман, 764; Маленовић, Софроније, 799-800;Мали Јанко, 806.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Валис, Оливије, 72-73; Видаковић, Ђуро, 335.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марго, Георгије/Ђорђе, 38; Мардарије, митрополит Хиландара, 39-40; Маријан, коњички капетан из Јенове, 48; Маринковић, Милош, 76; Марјановић, Кузман, 110; Марко, харамбаша, учесник Сабора, 123-124; Марков, Георгије, 125; Марковић, хаџи Димитрије, 144; Марковић, Јефто, 161; Марковић, Кирил/Ћирил, 165; Марковић, Константин, 166; Марковић, Никола, кнез, учесник Сабора, 191-192; Марковић, Павле, 195-196; Мартиновић, Игњат, 239-240; Матеј, игуман, 273; Матић, Стефан, 308; Матолај, Јован, 315-316; Мелентије, архимандрит, 363; Миковић, Григорије, 423-424; Миладиновић, Максим, 430; Милаковић, Авакум / Н. С. Шулетић, И. Точанац Радовић, 433-434; Миленковић, Данил од Жабара, 466; Милисављевић, Марко, 510; Милисавчевић, Урош, 513; Милковић/Мирковић, Огњан, 543-544; Милорад, 606-607; Милошевић, Рафаило, 674; Милутиновић, Бранко Обрен, 683; Милутиновић, Иван, 690; Миоковић/Миљковић, Аврам, 745; Мириловић, Јован, 748-749; Мисаило, архимандрит, 775; Михаило, игуман, ман. Троноша, 835; Михаило, игуман, ман. Крушедол, 835; Михаило, архимандрит, 837; Михаило, занатлија, саборски посланик, 837-838; Михаило, игуман, 838; Михаиловић, Игњат, 865; Михаиловић, Јанко, 866; Михајло, капетан, учесник сабора, 888; Михајло, протопоп, учесник сабора, 888; Михајлов(ски), Петар, 900; Михаљевић, Радоје, 906; Мишић, Јанко, 925.