Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Ивана Коматина

научни сарадник

 

e-mail: ivana.komatina@iib.ac.rs

 

 

Биографија

Рођена је 1984. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 2009. дипломским радом Политичке и верске прилике у српским земљама крајем XII и почетком ΧΙΙΙ века. Докторску дисертацију под називом Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века одбранила је 2013. г. Радила је на Филозофском факултету у Београду. У Историјском институту ради од 2014. године.

 Област истраживања: историја српског народа у средњем веку.

 Језици: енглески, француски, италијански.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 
Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века. – Београд : Историјски институт, 2016. – 446 стр.

  

Чланци и расправе:

 
Писмо барског епископа Гргура сплитском канонику Гвалтерију. Прилог датирању Немањиног напада на градове у Дукљи, у: Стари српски архив 10 (2011) 183–190.

 Уговор хумског кнеза Мирослава и Дубровчана : Дубровник, 17. јун 1190. године, у: Стари српски архив 11 (2012) 11–23.

 Две исправе упућене у Дубровник поводом измирења краља Остоје и Павла Клешића : Високи, 1404, 6. јануар. Јањићи, 1404, 8. јануар, у: Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 39–48. 

 Две повеље хумског кнеза Андреја Дубровчанима : [1214-1235] (I) [1247-1249] (II), у: Стари српски архив 12 (2013) 9–19.

Ана Дандоло – прва српска краљица, у: Зборник МС за историју 89 (2014) 7-22.

Историјска подлога чудâ Св. Симеона у Житију Симеоновом од Стефана Првовенчаног, у: Зборник радова Византолошког института 51 (2014) 111-134.

Повеља цара Стефана Душана манастиру Хиландару : Радовиште, [1349-1353], новембар 15., у: Стари српски архив 13 (2014) 207-218. - (Споменица у част професора Андрије Веселиновића)

Срби на путу крсташа, у: Историјски часопис 64 (2015) 55-83.

Српски владари у Алексијади - хронолошки оквири деловања, у: Зборник радова Византолошког института 52 (2015) 173-194.

 

Прилози у енциклопедијама:

 Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марија де Шор, племкиња, сестра српске краљице Јелене, 45; Марко, бискуп Улциња, 119; Марко, бискуп Котора, 120; Матеј, јеретик, 272; Матеј Нинослав, бан Босне, 274; Мирослав, кнез, 772-773; Мирослав, кнез, Улцињ, 773; Михаило, велики кнез, 832.