Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници ٠ јавне набавке

 

 

 

Ј А В Н Е  Н А Б А В К Е

 


 

ЈНМВ 4/18 -  децембар 2018
 

Претходне јавне набавке:

test

ЈНМВ 3/18 -  септембар 2018

ЈНМВ 2/18 -  јун 2018

ЈНМВ 1/18 -  март 2018

ЈНМВ 3/17 -  новембар 2017

ЈНМВ 1/17 -  август 2017

ЈНМВ 1/17 -  јун 2017

ЈНМВ 3/16 -  новембар 2016

ЈНМВ 2/16 -  јул 2016

ЈНМВ 1/16 -  фебруар  2016

План Јавних набавки за 2016. годину - .pdf


ЈНМВ 4/15 - новембар 2015

ЈНМВ 3/15 - октобар 2015

JНМВ 2/15 - јун 2015

ЈНМВ 1/15 - март 2015

ЈНМВ 3/14 - новембар 2014

ЈНМВ 2/14 - август 2014

ЈНМВ 1/14 - фебруар 2014