Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Јелена Илић Мандић

научни сарадник

 

e-mail: jelena.ilic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођена 1981. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београдузавршила 2005. дипломским радом Руднички дистрикт Краљевине Србије под аустријском влашћу (1718-1739), а магистрирала радом Земун (1739-1787),2008. Докторску дисертацију Банатска војна крајина у другој половини XVIIIвека одбранила 2014. У Историјском институту ради од 2007. године.

 

Област истраживања: историја српског народа 16-18. век, посебно осторијаразвоја насеља, становништва и привреде у областима под војном управом у Хабзбуршкој монархији у 18 веку.

 

Језици: енглески, немачки, српскословенски, латински.

 

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Земунско становништво према попису из 1776. г., у: Историјски часопис 57 (2008) 151-174. 

Два надгробна натписа из Грабовице на Руднику из 1739. године / Ј. Илић, Невен Исаиловић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 81-95.

The Role of Central and Local Governments in Spatial Organization of the Military Community of Zemun in the Secomd Half of 18th Century, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 305-323.

Официри Банатске земаљске милиције 1757. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 289-310.

Расподела земље граничарима у Банату – примери насеља Идвор 1769. и Ковин 1771. године, у: Српске студије 3 (2012) 183-205.

Тестаменти и инвентари оставине земунских трговаца с почетка 19. века / Бојана Миљковић-Катић, Ј. Илић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 231-266.

Урбар насеља Ковин (1771. година), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 199-229.

„Црква звана манастир“ Дејановац и питање школовања православне деце у Градишкој регименти половином 18. века, у: Зборник МС за историју 88 (2013) 25-45.

Насељавање потиских и поморишких граничара у Банат (1751-1753), у: Зборник МС за историју 89 (2014) 35-51. 

Попис православних свештеника Петроварадинске регименте из 1760. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 73-93.

Славонско-сремска војна граница половином XVIII века, у: Зборник о Србима у Хрватској 9 (2015) 57–98.

Банатска војна крајина у 18. и 19. веку, у: Усмена традиција Банатске војне границе : зборник радова. – Нови Сад : Матица српска, 2015, 17-33.

 Последице рата и куге у Панчевачком дистрикту (1737-1739), у: Зборник МС за историју 92 (2015) 9-18. 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице:Димитрије, Србин, преводилац, 204; Диомидије, митрополит руднички, 298; Ђинами, Бартоломео, штампар, 500; Ђинами, Марко, штампар, 500-501;Загуровић, Јеролим, штампар, 831-832. 

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Илијевић, Мојсеј, 116; Илић, Алекса, учитељ, правник, 118; Исаија, игуман, 186; Јаковљевић, Спасоје Добро, 225-226; Јоаникије, јерођакон, 414; Јоаникије, архимандрит, 415; Јован, игуман, 428;  Јовановић, Анатолије, 450; Јовановић, Павле, учитељ, писац, 594; Јовановић, Тодор, 641; Јовшић, Марко, 694;  Јојкић, Трифун, 698-699; Јосиф, архиепископ, 733; Јосифовић, Симеон, 743; Калабић, Радосав, 784. 

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:Кирица, Јован, 61; Кириловић, Генадије, 59; Кириловић, Григорије, 59; Кнежевић, Иван, 91; Колер, Франц Хадер од Нађ-Мања, 181-182; Колонић, Леополд Карл фон, 185-186; Крагић, Ђорђе, 319; Крагић, Петар, 320; Крестић, Димитрије, 346; Курцбек, Јозеф Ритер фон, 454-455; Лазаревић, Василије, 481; Лазаревић, Софроније, 513; Лацковић, Тома, 559; Леополд I, 580-581; Лепир, Теодор, 583; Мајсторовић, Антоније, 748; Мајсторовић, Ранко, 752-753; Макарије, јерођакон, 756; Максимовић, Михаило, 785-786; Малаћ, Ђорђе, 795; Маленица, Јосиф, 797-798; Маленица, Петар, 799; Мамула, Божо, 815; Мамула, Јосиф, 816; Мамула, Харалампије, 817-818; Мамула, Максим, 817; Мамула, Серафим, 817; Манџарли, Георгије, 852; Мануиловић, Максим, 853.                            

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маргетић, Павле, 37; Мардарије, игуман, 39; Марија Терезија (Maria Theresia)Хабзбург / Војин С. Дабић, Ј. Илић, 46-48; Марковић, Периша, 196; Матић, Јовица, 296; Мединац, Александар, 353; Мерси, Клаудије Флоримунд (Mercy, Claude Florimond de), 372-373; Милаковић, Миливоје, 435; Милетић, Лазар, 484-485; Миливојин, Јован, 500; Милиновић, Марко, 507; Миловановић, Василије, 548; Миловук, Татомир, 578-579; Милутиновић, Аксентије, 681-682;Милутиновић Маринко, 696; Милутиновић, Пајсије, 700-701; Миљковић, Гаврило, 723-724; Миљковић, Јоаникије, 724-725; Миоковић, Аврам, 745; Миоковић, Живан, 745; Миоковић, Иван, 745-746; Миоковић, Игњат, 746; Мириловић, Максим, 749; Мирковић, Риста, 764; Мирковић, Филип, 767; Михаил, 831; Михаиловић, Георгије, официр, посланик на народно-црквеном сабору, 850; Михаиловић, Димитрије, официр, 852; Михаиловић, Михаило, 876; Михајловић, Ликоген, 895