Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Јована Блажић Пејић

истраживач сарадник

 

e-mail: jovana.blazic@iib.ac.rs

 

Биографија

Рођена 1986. године. На Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду дипломирала 2009. Године, на Катедри за општу историју новог века, темом Руски словенофили и почетак Велике источне кризе (1875-1876). Мастер рад Руски панслависти и Балкан (1875-1878) одбранила 2010. године, такође на Филозофском факултету у Београду. Уписала је докторске студије и пријавила дисертацију под насловом Московски словенски комитет и српско питање (1858-1875). У Историјском институту ради од 2012. године.

Област истраживања: историја српскo-руских односа у 19. и почетком 20. века,  историја Балкана, историја политичких идеја, нарочито у Русији, у 19. и почетком 20. века.

 

Језици: енглески, руски.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Руски словенофили и балкански одметници: Почетак Велике источне кризе (1875-1876), u: Sborník Konference mladých slavistů Slovanský areál a Evropa“ / editori Vaclav Čermak a Marek Příhoda. - Praha 2010, 191-203.

Московски словенски комитет и школовање српских и бугарских питомица (1876-1877), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 301-314.

Преписка митрополита Михаила и грофице Блудове о догађајима у Србији 1868,године / Ј. Блажић, Јекатерина Владимировна Блудова, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 34 (2013) 193-218.

Писма митрополита Михаила грофици А. Д. Блудовој: прилог проучавању руско-српских односа (1871-1874) / Ј. Блажић Пејић, Јекатерина Владимировна Иванова, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 121-138.

Предлог о оснивању Словенског друштва узајамне помоћи у Москви из 1889. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 275-288.

Руска словенска добротворна друштва и Српско подворје у Москви (1874-1917), у: Историјски часопис 64 (2015) 337-361