Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Јована Шаљић

научни сарадник

 

e-mail: jovana.saljic@iib.ac.rs

 
jovana saljic

Биографија

Рођена је у Београду (1978) где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2004. турски језик и књижевност на Катедри за оријенталистику Филолошког факултета у Београду. Докторску дисертацију Од конфесије ка идентитету (муслиманско питање у Србији 1878–1912) одбранила је 2016. на истом факултету. У Историјском институту ради од 2005. године. Радила је као сарадник у настави Филолошког факултета Универзитета у Београду (2007–2012).
Област истраживања: национални идентитет, ислам и муслимани јужнословенског простора и српско-турски односи у 19. и почетком 20. века.


 

Библиографија:

 

Расправе, чланци и прилози:

Исламска епиграфика на подручју Горњег Полимља / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић // Милешевски записи 7 (2007) 247–263. – Summary.
Мост на Нишави у османско доба / Д. Амедоски, Ј. Шаљић // Нишки зборник 16–17 (2008) 145–154.
О једном сукобу Срба и Турака у Београду августа 1834. // Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 67–75. – Summary.
Османске џамије као део исламске баштине Горњег Полимља // Милешевски записи 8 (2009) 109–118. – Summary.
Кратак осврт на исламски мистицизам и појаву дервишких редова код нас // Исламобалканика 1 (Београд 2010) 59–69.
Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / Милић Милићевић, Ј.Шаљић // Војно-историјски гласник 1 (2011) 169–179.
Турска писма кнегињи Љубици / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 325–335. – Summary.
Османске џамије сјеничког краја // Милешевски записи 9 (Пријепоље 2012) 113–131. – Summary.
Исламска заједница Србије, првих десет година (1868–1877) // Историјски часопис 62 (2013) 345–359. – Summary.
Културна политика Турске : обнова величанственог столећа // Турска регионална сила. – Београд : Институт за европске студије, 2013, 46–55.
Муслимани у ослобођењу Србије 1912/1913: од мита до стварности // Први балкански рат 1912/1913. године. Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912) : међународни тематски зборник. 1 / ур. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2013, 325–339. – Summary.
Обнова београдске Бајракли џамије 1868. године // Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 219–232. – Summary. 
Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Ј. Шаљић, Милун Стијовић // Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205–221. – Summary.
Искендерпашина џамија у Новој Вароши // Милешевски записи 10 (2014) 91–98. – Summary.
„Краљевска српска основна школа Сијаринска (за арнаутску децу)“ // Историјски часопис 63 (2014) 101–115. – Summary.
Муслимани нових области Србије у српској војсци током Првог светског рата // Срби и Први светски рат 1914– 1918 – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 349–363. – Summary.
Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / Милун Стијовић, Ј. Шаљић // Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289–302. – Summary.
Relations between Italy and Serbia throughout History / Biljana Vučetić, J. Šaljić // Italian – Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (Edited by P. R. Andjus and P. Battinelli). – Belgrade : University of Belgrade : Italian Embassy Belgrade : Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, 2015, 163–165.
Песничка мисија браће Карабеговић // Оријенталистичко знамење : сећање на Марију Ђукановић (1923–1983) / прир. Анђелка Митровић. – Београд : Филолошки факултет, 2016, 299–311. – Summary.
Регрутација Албанаца у српску војску 1915. године : узроци и последице / Ј. Шаљић, Милун Стијовић // Век српске голготе (1915–2015) : [тематски зборник међународног значаја]. 1 : Историја / гл. ур. Урош Шуваковић ; ур. и прир. Далибор Елезовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2016, 455–470. – Summary.
Турска објава „светог рата“ 1914. године: последице и одјеци код муслиманског становништва Србије // Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења : међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934–2016), књ. 1 / прир. А. Растовић. – Ниш : Филозофски факултет, 2016, 153–168. – Summary.
From the Ottoman to the Serbian vassals: Muslim population prior to the First World War // Proceedings of the International Scientific Conference of the 9th International Population Exchange and Balkan Turkish Culture Studies Congress. – Samsun, 2016, 69–79. – Summary.
Књижевност у служби нације // Зборник МС за књижевност и језик 65, 1 (2017) 159–173. – Summary.