Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Јована Шаљић

истраживач сарадник

 

e-mail: jovana.saljic@iib.ac.rs

 

 

jovana saljic

Биографија

 

Рођена 1978. године. Дипломирала 2004. на Филолошком факултету у Београду, на групи за турски језик и књижевност, где је 2007–2012. била сарадник у настави на предмету Увод у османски и турски језик I и II. Докторску дисертацију под насловом Од конфесије ка идентитету (Муслиманско питање у Србији 1878-1912) одбранила 2015. У Историјском институту ради од 2005. године.

 

Област истраживања: српско-турски односи у 19. и почетком 20. века, национални идентитет, ислам и муслимани јужнословенског простора.

 

Језици: турски, енглески и руски.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Исламска епиграфија на подручју Горњег Полимља / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић, у: Милешевски записи 7 (Пријепоље 2007) 247-263.

О једном сукобу Срба и Турака у Београду августа 1834., у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 67-75.

Мост на Нишави у османско доба  Д. Амедоски, Ј. Шаљић, у: Нишки зборник 16-17 (2008) 145-154.

Османске џамије као део исламске баштине Горњег Полимља, у:  Милешевски  записи 8 ( Пријепоље 2009) 109-118.

Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / Милић Милићевић, Ј.Шаљић, у: Војно-историјски гласник 1 (2011) 169-179.

Турска писма кнегињи Љубици / Мирјана Маринковић, Ј. Шаљић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 325-335.

Османске џамије сјеничког краја, у: Милешевски  записи 9 (Пријепоље 2012, 113-131. борник радова са међународног научног скупа Средње Полимље и Пештер од антике до новог века - друштвени, економски и духовни живот 16-17. децембра 2011. у Београду.)

Исламска заједница Србије, првих десет година (1868-1877), у: Историјски часопис 62 (2013) 345-359.

Културна политика Турске : обнова величанственог столећа, у: Турска регионална сила?. - Београд : Институт за европске студије, 2013, 46-55.

Муслимани у ослобођењу Србије 1912/1913: од мита до стварности, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 325-339.

Обнова београдске Бајракли џамије 1868. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 219-232.

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Ј. Шаљић, Милун Стијовић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205-221.

Искендер-пашина џамија у Новој Вароши, у: Милешевски записи 10 (2014) 91-98.

„Краљевска српска основна школа Сијаринска (за арнаутску децу)“, у: Историјски часопис 63 (2014) 101-115.

Муслимани нових области Србије у српској војсци током Првог светског рата, у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 349–363.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / Милун Стијовић, Ј. Шаљић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289-302.