Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Марица Маловић-Ђукић

виши научни сарадник

 

e-mail: marica.malovic.djukic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођена 1949. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршила 1973. дипломским радом Длугошев списак српских градова за који је  добила Октобарску награду града Београда. Магистрирала радом Стефан Дечански 1977, а докторску дисертацију Котор у XIII и XIV вијеку одбранила 1988. У Историјском институту СР Црне Горе у Титограду радила од 1975, а од 1988. ради у Историјском институту. 

 

Област истраживања: економска и друштвена историја приморских комуна у средњем веку, са посебним освртом на Котор и Дубровник.

 

Језици: италијански, енглески,  латински, старословенски.

 

Библиографија:

Чланци и расправе:

 

Стефан Дечански и Зета, у: Историјски записи  4 (1979) 5-69.

Константин, син краља Милутина, у: Историјски записи 3-4  (1985) 69-75.

Обрада средњовековне историје на страницама “Записа” - “Историјских записа”, у Историјски записи 2 (1985) 164-169.

Ispaša na kotorskoj teritoriji u XIII i XIV vijeku, u: Acta historico-oeconomica Jugoslaviae 14 (1987) 65-68.

Комарница - жупа и нахија у средњем вијеку, у: Дурмиторски зборник 1 : На извору Вукова језика. – Титоград : Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 185-189.

Пива у средњем веку, у: Четиристо година Манастира Пива. – Титоград : Историјски институт Црне Горе, 1991, 43-50.

Пилот у средњем вијеку, у: Становништво словенског поријекла у Албанији. – Титоград : Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 207-220.

Средњовековна историја на страницама Годишњака Поморског музеја у Котору, у: Историјски записи 1-2 (1991) 205-209.

Привредне везе Улциња и Дубровника крајем XIV и почетком XV века, у: Историјски часопис 40-41 (1993-1994) 1995, 57-70.

Српски приморски градови и Медитеран у средњем веку, у: Европа и Срби : међународни научни скуп 13-15. децембра 1995. - Београд : Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч, 1996, 135-142.

Белешке са историјско-географских истраживања средњег Полимља, у: Историјски часопис 42-43 (1995-1996) 1997, 517-518.

Дробњаци у караванској трговини Полимља у средњем веку, у: Милешевски записи 2 (1996) 1997, 25-33.

Посебни приходи цркве Светог Луке у Котору у средњем веку, у: Научни скуп Црква Светог Луке кроз векове : научни скуп поводом 800-годишњице цркве Светог Луке у Котору. – Котор : Српска православна општина Котор, 1997, 139-147.

Територије Црнојевића између Венеције и Турске, у: Ислам, Балкан и велике силе (XIV-XX век) : међународни научни скуп 11-13. децембар 1996. – Београд : Историјски институт САНУ, 1997, 175-189.

Делатност Стефана Маринова у другој половини 14. века, у: Историјски часопис 44 (1997) 1998, 103-111.

Комуне у Зетском приморју, у: Средњовековна историја Црне Горе као поље истраживања : зборник радова са округлог стола Историјског института. – Подгорица : Историјски институт Републике Црне Горе, 1999, 141-151.

Прилог историји Дробњака у средњем веку, у: Гласник Завичајног музеја 1 (Пљевља 1999) 145-155.

Црна Гора у време Црнојевића у делу Јована Томића, у: Историјски записи 1-2 (1999) 83-93.

Дробњаци под турском влашћу у 15. веку, у: Гласник Завичајног музеја 2 (. Пљевља  2001) 117-127.

Дробњаци у време Косача, у: Српска проза данас : Косаче оснивачи Херцеговине / Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи. Научни скуп историчара у Гацку / [приређивач Радослав Братић]. – Билећа : Просвјета ; Гацко : Просвјета ; Београд : Фонд “Светозар и Владимир Ћоровић”, 2002, 452-463.

Которски властелин Тома Павла Тома, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 59-72

Кнез Павле Раденовић и Котор, у: Земља Павловића : средњи вијек и период турске владавине : зборник радова са научног скупа Рогатица, 27-29. јуна 2002. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2003, 203-210. 

Поклад жупана Десе, у : Краљ Владислав и Србија XIII века : научни скуп 15-16. новембар 2000. – Београд : Историјски институт, 2003, 31-39.

Почеци исламизације у нахији Комарници у XV веку, у: Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља  2003) 47-53.

Село - град у Зетском приморју у средњем веку, у: Српско село : могућности и даљи правци истраживања. - Београд : Историјски институт ; Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село", 2003, 31-39.

Прилог о додељивању которског грађанства у средњем веку, у: Историјски часопис 50 (2003) 2004, 53-66.

Додељивање которског грађанства Николи Квистићу, у : Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2004) 117– 122.

Которски кумерак солски у средњем веку, у: Зборник радова Византолошког института 41 (2004) 453-468.

Павле Томе Драго, у: Истраживања 16 (Нови Сад 2005) 171-178.

Прилог настанку нахије Пива, у: Историјски часопис 53 (2006) 165-172.

Тестамент Симона Миха Мекше, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 101-104.

Улога Дробњака у привредном животу пљеваљског краја у позном средњем веку, у: Гласник Завичајног музеја 5 (Пљевља  2006) 25-28.

Biste de Primutis, которски властелин, у: Историјски часопис 55 (2007) 73-82.

Которска породица Мекша у средњем веку, у: Историјски часопис 56 (2008) 211-239.

Петар Катена, которски трговац (14. век), у: Историјски часопис 58 (2009) 79-91. 

Прилог историји збора у средњем веку, у: Средњовековно право у Срба у огледалу историјских извора : зборник радова са научног скупа одржаног 19-21. марта 2009. - Београд : САНУ, 2009, 233-250.

Прилог историји мираза у Котору у првој половини 15. века, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 34-43.

Још једном о настанку нахије Пива, у: Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове : зборник радова са научног скупа (Плужине, 24-25. септембар 2006). - Беране : Свевиђе - манастир Заграђе, 2010, 151-158.

Porodica Zagurović u Kotoru (XIV-XV vek), u Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998). - Sarajevo : Filozofski fakultet, 2010, 243-256.

Прилог о наслеђивању у Грбљу у средњем веку, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 7-22.

Тома Бугон, которски властелин и трговац (14. век), у: Историјски часаопис 59 (2010) 141-153.

Брата, удовица Пашка Бугонова (Бугона), у: Историјски часопис 60 (2011) 113-122.

Deforis (de goris) у Котору у средњем веку (15. век), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 87-100.

Још једном о породици Загуровић у средњем веку, у: Историјски записи 1-2 (2011) 7-15.

Котор и подела Грбља у средњем веку, у: Просторно планирање у Југоисточној Европи : (до Другог светског рата). - Београд : Историјски институт : Балканолошки институт САНУ : Географски факултет Универзитета у Београду, 2011, 285-304.

Породица Кимо-Климо из Улциња у средњем веку (14-15. век), у: Споменица академика Симе Ћирковића. - Београд : Историјски институт, 2011, 399-407.

Прилог титули "dominus" у Котору (14-15. век), у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 9-20.

Делатност улцињског трговца Ника Рога у Котору у тридесетим годинама 15. века, у: Историјски часопис 61 (2012) 105-114.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Енциклопедија српске историографије. -  Београд : Knowledge, 1997. - Одреднице: Драгићевић Ристо, 357; Записи, 79-80; Историјски записи, 87; Јовановић Јагош, 411; Ковијанић Ристо, 443; Миковић Дионисије, 500; Накићеновић Сава, 526-527; Пејовић Ђорђије - Ђоко, 564; Радичевић Филип, 603; Црногорчевић Младен, 709.

Лексикон српског средњег века. – Београд : Knowledge, 1999. - Одреднице: Комора, 311-312; Коморник, 312; Кораб, 316; Кумерк, 344-346; Маслине, 384-385; Нотар, 450-451; Опатија, 470-471; Патрицијат, 502-503; Поклад, 537-538; Пук, 604; Пургари, 604-605; Сиротиште, 671; Солила, 682-683; Стратиот, 716-717.

Енциклопедија православља 3. - Београд : Савремена администрација, 2002. - Одредница: Црнојевићи, 2080-2084.

Српски биографски речник 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одредница: Драго Тома, 372-373.

 

 

Остало:

 

Регистар збирке “Старе српске повеље и писма” Љубомира Стојановића / М. Маловић [и члан редакционог одбора] и др., [из збирке део књ. 2, 458-493]. – Београд : Историјски институт САНУ, 1992. - 66 стр.