Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Милић Ј. Милићевић

научни сарадник

 

e-mail: milic.milicevic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

 

Рођен 1964. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1991. дипломским радом Грб Србије – развој кроз историју. Магистрирао 1997. радом Реформа српске војске 1897-1900. године, а докторску дисертацијуАлбанска операција 1912-1913. године одбранио 2006. на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. У Историјском институту ради од 1993. године.

 

Област истраживања: историја српске војске у 19. и 20. веку.

 

Језици: енглески, немачки, бугарски

.

 

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Грб Србије : развој кроз историју. - Београд : Службени гласник, 1995. - 112 стр.

Министри војни Кнежевине и Краљевине Србије / Љубодраг Поповић, М. Милићевић. - Београд : Војноиздавачки завод, 1997. - 196 стр.

Реформа српске војске 1897-1900. - Београд : Војноиздавачки завод, 2002. - 188 стр.

Војничка кухиња : исхрана војске у Србији крајем XIX и почетком XX века. – Београд : Српски генеалошки центар : Етнографски музеј Србије, 2002. – 92 стр.

Моје успомене из Првог светског рата / Стеван Б. Скокнић ; приредио М. Милићевић. – Београд Историјски институт : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. - 118 стр.

Генерали војске Кнежевине и Краљевине Србије / М. Милићевић, Љубодраг Поповић. – Београд : Војноиздавачки завод, 2003. - 268 стр.  

Пруга ка Јадрану : кратка историја железничке кампање Србије за продор на Јадранско море. - Приштина ; Лепосавић : Институт за српску културу, 2007. - 172 стр.

Балкански рат у слици и речи / приредио М. Ј. Милићевић. - Београд : Репринт, 2008. - 640 стр.

Балкански ратови / фото-запис Самсон Чернов ; приредили Мирослав Перишић, М. Милићевић, Бранко Богдановић. - Београд : Архив Београда, 2011. - LXXVIII, 492 стр. : фотогр. - (Серија Визуелна историја ; 1)

Илустрована ратна кроника 1877-1878 / [приређивач, уредник, и писац уводне студије М. Ј. Милићевић]. - Београд : Српски генеалошки центар : Историјски институт, 2011. - 492 стр. - [Репринт]

Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године) / М. Милићевић, Здравко Петровић. - Београд : Службени гласник : Историјски институт, 2011. - 146 стр.

Рат за море : дејства српских трупа у северној Албанији и на Приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године. - Београд : Медија центар Одбрана, 2011. - 304 стр.

Питомци Војне академије : списак свршених питомаца 1-46 класе 1855-1914. године / Божица Младеновић, М. Ј. Милићевић. - Београд : Историјски институт, 2012. - 87 стр.

Балкански ратови. – Београд : Завод за уџбенике, 2014. – 127 стр.

На погрешној обали : пораз трупа Тимочке дивизије у бици код Чеврнтије (на Легету) 6. септембра 1914. године. – Београд : Завод за уџбенике, 2015. - 138 стр

 

 

Чланци и расправе:

 

Витални чиниоци развоја српске војске током 19. века, у: Војно-историјски гласник 1-2 (1993) 46-56.
Нови чинови у српској војсци 1897-1900, у: Даница  3 (1996) 136-141.
Социјално порекло официрског кадра школованог у Србији 1850-1900. године, у: Годишњак за друштвену историју 2 (1995) 194-202.
Исхрана војске у Србији крајем 19. и почетком 20. века, у: Годишњак за друштвену историју 3 (1996) 161-181.
Увођење нових чинова у време реформе српске војске 1897-1900, у: Даница 3 (1996) 136-141.
Бројно стање и губици српске и турске војске на Мишару, у: Даница 4 (1997) 400-405.
Делиградска линија – европско утврђење у: Од Делиграда до Делиграда 1806-1876 : зборник радова у част великих годишњица. – Алексинац : Скупштина општине ; Београд : Завичајни клуб Алексинчана, 1997, 63-71.
Снабдевање и исплата оружја и војне опреме током Првог српског устанка у: Гласник. Историјски архив Ваљево 31 (1997) 61-77.
Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20. века, у: Гласник. Историјски архива. Ваљево 32 (1998) 99-109.
Генерација 1903-1918, у: Српске политичке генерације : чланци са Округлог столa 28-29. мај 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 113-120.
Имена српских пукова, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 33 (1999) 115-121.
Аутомобил у Србији почетком 20. века, у: Годишњак за друштвену историју 2 (1999) 139-155.
Српски официри у мемоарским делима, у: Перо и повест : српско друштво у сећањима. - Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 183-189.
Војна академија почетком 20. века, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 34 (2000) 103-115.
Наоружавање војске Србије крајем 19. века, у: Гласник Историјског архива. Ваљево 35 (2001) 57-71.
Обука првих српских ваздухопловаца, у: Годишњак за друштвену историју 3 (2001) 233-246.
Генерали војске Србије, у: Даница 9 (2002) 136-145.
История на автомобилизма в Србия в началото на 20. век, у: Балканистичен форум 12, 1-3 (2003) 22-40.
Подофицирске школе у Краљевини Србији, у: Образовање код Срба кроз векове. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства : Друштво историчара Србије : Историјски институт, 2003, 181-198. 
Официрска задруга Краљевине Србије, у: Војно-историјски гласник 1-2 (2003) 106-120.
"Сгм" радови Живојина Мишића, у: Гласник. Историјски архив Ваљево 39 (2005) 106-131.
Знаменити Пожаревљани у војсци Кнежевине и Краљевине Србије, у: Браничево кроз војну и културну иторију Србије. 1, 1. - Пожаревац : Историјски архив, 2006, 203-212.
Приватни живот код Срба у деветнаестом веку : од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата. - Београд : Clio, 2006.  - Поглавље: Официри, 737-758.
Војска Краљевине Србије у опсади Скадра, у: Баштина 22 (Приштина 2007) 137-160.
Јеромонах Јосиф Цвијовић у ратовима 1912-1918. године, у: Мудри орач њиве господње : споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског. - Лепосавић : Центар за српску културу ; ЦетињеСветигора, 2007, 35-42.
Српска управа у северној Албанији и на приморју током Првог балканског рата, у: Баштина 23 (Приштина 2007) 255-278.
"Летећи одред за Сан Ђовани ди Медуа" и битка код Љеша, у: Весник. Војни музеј 54, 35 (Београд 2008) 53-63.
Транспортовање трупа Приморског кора и прва српска поморска битка 1913. године, у: Весник. Војни музеј 55, 36 (Београд 2009) 39-51.
Два документа о раду и питомцима Војне академије, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 209-214.
Историографија о Србима 19. века (1), у: Домети српске и европске историографије последње две деценије (1990-2009) : зборник радова са Семинара одржаног 23. и 24. јануара 2010. на Филозофском факултету у Београду. - Београд : Удружење настваника "Доситеј Обрадовић", 2010, 155-179.
Неверна Цаја или развод једног официрског брака, у: Историјски часопис 59 (2010) 341-363.
Официрска задруга у Краљевини Србији и СХС/Југославији и проблеми њене дистрибутивне мреже, у: Војно-историјски гласник 2 (2010) 79-87.
"BEOGRADSKE NOVINE" - оглед о паралелним друштвима у Србији 1915-1918. / Божица Младеновић / М. Милићевић, у: Историјски часопис 60 (2011) 541-554.
Казивања Радоша Николића о Топличком устанку  / Божица Младеновић, М. Милићевић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 553-560.
О боравку српске војске на Крфу 1916. године / Божица Младеновић, М. Милићевић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 543-552.
Познавање турског и албанског језика у војсци Србије концем XIX века / М. Милићевић, Јована Шаљић, у: Војно-историјски гласник 1 (2011) 169-179.
Балкански ратови у српској илустрованој периодици / М. Милићевић, Божица Младеновић, у: Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења. - Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2013, 425-448. 
Четничка акција непосредно пре објаве и током првих дана Српско-турског рата 1912. године, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 221-234.
Почеци и прве акције ваздухопловства Краљевине Србије (до 1914), у: Сто година српског ваздухопловства : зборник радова. Књ. 1, Историјски развој. – Београд : Медија центар „Одбрана“, 2014, 13-26.
Илустровани часописи као наративни извори о Балканским ратовима, у: Први Балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2015, 333–347.
Старешински кадар Војске Србије у бици на Чеврнтији (Легету) септембра 1914. године, у: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе. – Београд : Историјски институт : Институт за стратегијска истраживања, 2015, 291-301

.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Атанасијев, у: Српски биографски речник. 1. – Нови Сад : Матица српска, 2004, 295.

 

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Гојковић, Илија М., 733-734; Грубановић, Тодор, 824; Грујић, Данило, 829; Грујица, Јован, 852-853.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивановић, Атанасије, 50-51; Исајев, Иван Иванович, 192; Јанковић, Божидар М., 268-269; Јовановић, Антоније, капетан, устаник, 452; Јовановић, Станко, капетан Iкласе, 633-634; Капарис, Димитрије, 815; Катић, Сима Прекодринац, 902. 

 

Српска  енциклопедија. 1/1. - Нови Сад : Матица српска, 2010. - Одреднице:  Аганлија, 45; Алексић, Анђелко, 156; Алимпић, Ранко, 168; Аничић, Гаврило, 241-241; Апостоловић, Узун-Мирко, 277-278; Aрсенијевић, Ђорђе Емануел, 319; Аџић, Вуле, 422-423; Бабић, Ђорђе, 434; Барјакраревић, Илија, 604-605; Белички споразум (1815), 690. 

 

Српска  енциклопедија. 1/2. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:  Бинички, Стеван, 165; Бирчанин, Илија,185; Бирчанин, Маријан, 185; Божидаревић, Васа, 292; Бојиновић, Тодор, 314; Бошковић, Новак, 465.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Ванлић, Јован, 90; Ванлић, Михаило, 91; Варваринска битка, 99; Варешанин, Маријан, 104; Варјачић, Јован, 107-108; Васиљевац, 124; Веља Глава, 246-247; Војиновић, Ђорђе, 246-247; Војиновић, Емил, 702; Војска Србије, 714-717; Врангел, 744-745; Вранешевић, Адам, 746; Врбица, Блажо, 763; Вујић, Димитрије, 831; Вулићевић, Ђуша, 934.

 

Лексикон Првог светског рата у Србији. – Београд : Институт за савремену историју : Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“, 2015. – Одреднице: Битка код Чеврнтије (Легет), 61; Српско повлачење преко Албаније (Албанска Голгота), 193–195; Живојин Мишић, Радомир Путник, Степа Степановић, Петар Бојовић, 259–267; Министарство војно, 268–269; Врховна команда – историјат, 270.

 

 

Остало:

 

Карта Првог српског устанка, у: Војно-историјски гласник 3 (1994) без пагинације.