Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Милица Јованчићевић

библиотекар

 

e-mail: milica.jovancicevic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођена 1965. године. Филозофски факултет у Београду , Одсек за историју уписла 1984. Дипломирала на тему Сердар Јован Мицић. У Историјском институту ради од 2003. године као библиотекар.

 

Библиографија:

 

Библиографија чланака и прилога у часопису "Српска правна мисао" (1994-2005), У: Српска правна мисао. Бања Лука 13, 1-4 (2005) 293-323.