Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Милош Ивановић

научни сарадник

 

e-mail: milos.ivanovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1984. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 2008. дипломским радом Однос Лазаревића и Бранковића од Косовске битке до смрти деспота Стефана Лазаревића. На истом факултету одбранио је 2014. докторску дисертацију под називом Властела државе српских деспота. Радио је на Филозофском факултету у Београду. У Историјском институту ради од 2014. године.

 

Област истраживања:  историја српског народа у средњем веку.

 

Језици:  енглески, француски, старословенски.

 

 

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Писмо Дубровчана турском кадији у Глухавици, Дубровник : 1396, март 28., у: Стари српски архив 10 (2011) 117–122.

 

Писма Дубровчана Мари и Ђурђу Бранковићу : Дубровник, 1402, децембар 12., у: Стари српски архив 11 (2012) 115–121.

 

Повеља херцега Стефана Вукчића Дубровчанима : на Међуречју код Самобора, 1461, октобар 13., у: Грађа о прошлости Босне 5 (2012) 81–90.

 

Писмо Дубровчана челнику Миљану : Дубровник, 1406, фебруар 17., у: Стари српски архив 12 (2013) 111–119.

 

Средњовековни властеоски поседи у крушевачком крају, у:  Жупски зборник : часопис за историјска, културолошка и природњачка истраживања Жупе 8 (2013) 7– 22.

 

The Image of the Balkan Peninsula in Serbian History Textbooks for Middle School, u: ISHA Journal 3/2014: The selection of papers from the Autumn Seminar of International Students of History Association 24–30 September 2012, Zagreb, Croatia. - Zagreb 2014.

 

Развитак војне службекао основ формитања властеоског слоја у српској средњовековној држави, у: Војно-историјски гласник 1 (2014) 30-48.

 

Српске средњовековне медицинске установе, у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књ. 4 : зборник радова са V научно-стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2014, 133-139.

 

Структура властеоског слоја у држави кнеза Лазара, у: Власт и моћ : властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године : тематски зборник радова. – Крушевац : Народна библиотека ; Београд : Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета, 2014, 75-94.

 

Угрожавање црквених поседа од стране властеле у српској средњовековној држави, у: Српска теологија данас 2013 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2014, 143-150.

 

Хрисовуља краља Стефана Душана којом хиландарском пиргу у Хрусији поклања цркву Св. Богородице у Липљану : [1336/1337]-1343, у: Стари српски архив 13 (2014) 33-64.

 

The Danube in Serbian-Hungarian Relations in the 14th and 15th Centuries / M. Ivanović, Neven Isailović, u: Tibiscum, Serie nouă, Istorie - Arheologie 5 (2015) 377-393.

 

Два писма Дубровчана војводи Вукосаву, Љубиши Богданчићу и жупану Радосаву поводом заточења Рахца Богишића : (I) Дубровник, 1410, 30. април (II) Дубровник, 1410, 4. јун, у: Грађа о прошлости Босне 8 (2015) 31–40.

 

„Добри људи“ Новобрдског законика деспота Стефана Лазаревића, у: Историјски часопис 64 (2015) 159-187.

 

Лажна хрисовуља цара Стефана Душана о међама хиландарских поседа на Светој Гори : 26. април 1348. године, у: Стари српски архив 14 (2015) 33-64.

 

Reka Sava kao granica između Srbije i Ugarske u srednjem veku / M. Ivanović, Boris Stojkovski, u: Rijeka Sava u povijesti : zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013. – Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015, 77-103.

 

Slika srpske vlastele poznog srednjeg veka u narodnoj tradiciji, u: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. 3rd Conference for Young Slavists in Budapest. – Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities : Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2015, 93-96.

 

Уређење манастирског живота у српским властеоским задужбинама средњег века, у: Српска теологија данас 2014 : зборник радова. – Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2015, 197-203.

 

Чудесна излечења на гробовима српских светитеља у средњем веку, у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура. Књ. 6 : зборник радова са VII научно-стручног скупа одржаног 15-16. октобра 2015. у Зајечару. – Зајечар : Историјски архив „Тимочка крајина“, 2015, 183-191.

 

Властела у Житију деспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности : 7 научни скуп, Деспотовац-Манасија, 22-23. август 2015. - Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016, 41-56. - (Дани српскога духовног преображења ; 23)

 

The Marks of Nobility in the Archaeological Context / M. Ivanović, Uglješa Vojvodić, Byzantine Heritage and Serbian Art, I. Processes of Byzantinisation and Serbian Archaeology / eds. D. Vojvodić, V. Bikić. - Beograd 2016, 159-165.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Марин Бенешић, трговац, 51; Мароје Вучинић, дубровачки трговац, 231-232; Мартол Латиница, трговац, кнез, 252; Миклеуш, кнез, 422; Миливој Дивичић/Девичић, кнез, службеник босанског краља, 494; Милица, властелинка, 536; Милтош, војвода, властелин, 679; Миљан, челник, властелин, 711; Миотош, војвода, властелин, 747-748; Михаило, војвода, властелин, 833-834.