Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Милун Стијовић

истраживач сарадник

 

e-mail: milun.stijovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1978. године. Студије историје на Филозофском факултету  Универзитета у Приштини завршио 2004. дипломским радом Српски глас. Уписао је докторске студије и пријавио дисертацију под насловом Српски конзулат у Приштини. У Историјском институту ради од 2005. године.

 

Област истраживања: историја српског народа у 19. и 20. веку.

 

Језици: енглески, немачки.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Српски глас. – Сремски Карловци - Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића), 2004. – 486 стр. 

Предговор (студија о Српском гласу), 9-58. Српски глас, фототипија, бр. 1-32, 61-483. 

Српски свештеник : лист српско-православног свештенства у Босни и Херцеговини. – Сремски Карловци – Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010. – 105 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Српски глас о Босни и Херцеговини, у: Зборник за историју БиХ 5 (2008) 273-281.

Српски глас, у: Српска слободaрска мисао 9, 3 (Београд 2008) 188-234.

Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша / Рада Стијовић, М. Стијовић, у: Зборник радова са пројекта Истраживање српског језичког простора на Косову и Метохији 1. - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2008, 161-185.

Српско школство на Косову и Метохији према извештајима Српског конзулата у Приштини, у: Косовско-метохијски зборник 4 (2012) 99-112.

Косово и Метохија уочи Балканског рата, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 235-246.

О уређењу српских народних школа у Турској уочи Првог балканског рата, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 279-297.

Ономастика девет дечанских села / М. Стијовић, Рада Стијовић, у: Косовско-метохијски зборник 5 (2013) 235-271.

Скупљачи народног блага Ресаве / М. Стијовић, Рада Стијовић, у: Митолошки зборник 29. - Рача : Центар за митолошке студије Србије : Народна библиотека "Радоје Домановић" ; Деспотовац : Народна библиотека "Ресавска школа", 2013, 265-277. - ([Научни скуп ]Професор доктор Гордана Јовановић)

Извештаји школских надзорника о раду Сијаринске основне школе за албанску децу / Јована Шаљић, М. Стијовић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 205-221.

Одбор за ширење пропаганде народности српске (1899. године) / М. Стијовић, Јована Шаљић, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 289-302. 

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Исаковић, Александар, 196; Ичко, Наум, 206; Јанковић, Крсто Кењо, 289; Јовановић, Пахомије, 601; Јовшић, Григорије, 693-694; Јуришић, Гедеон Јосиф (Георгије), 763; Калуђеровић, Андрија, 798.

 

Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:Кусовац, Ђуро, 455; Кусовац, Јоко, 455; Кусовац, Филип Шкрњо, 455-456; Лукачевић, Јован, 651; Љешевић, Вук, 689.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Мијушковић, Сава Мркоје, 415; Мартиновић, Ђикан, 238–239.

.