Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Ненад Миленовић

истраживач сарадник

 

e-mail: nenad.milenovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1978. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 2003. дипломским радом Утицај Немачке на политику Аустро-Угарске према Србији 1906-1908. године. Уписао је докторске студије и пријавиодисертацију под насловом Царска Немачка (1871-1918) у светлости Sonderwegдебате. У Историјском институту ради од 2003. године.

 

Област истраживања: општа историја новог века.

 

Језици: енглески, немачки.

 

Библиографија:

 

Чланци и расправе:

 

Интернет и дигитализација у историјском истраживању / Александра Фостиков, Н. Миленовић, у: Историјски часопис 51 (2004) 187-203.

Problems Regarding the Application of Internet in the Historical Research / Aleksandra Fostikov, N. Milenović, у: Преглед Националног центра за дигитализацију 5 (2004) 67-73.

Порицање и одбрана историје : постмодернизам, постструктурализам и историјска наука / Ана Столић, Н. Миленовић, у: Историјски часопис 52 (2005) 347-376.

Чекић или наковањ : Немачка после прве мароканске кризе 1905/06, у: Историјски часопис 53 (2006) 263-300.

Србија и Друга конференција мира у Хагу 1907. г., у: Историјски часопис 57 (2008) 375-411.

Миленко Веснић на конференцији о болничким бродовима у Хагу 1904. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 119-134.

Делегација Србије на Првој конференцији мира 1899. године - упутства и извештаји, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 289-307.

Извештаји делегације Србије са Друге конференције мира у Хагу 1907. године, у:Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 507-528.

Србија, мировни покрет и идеје мира пре Првог светског рата: ограничења и домети, у: Токови историје 1 (2011) 7-31.

 

 

Прилози у енциклопедијама: 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивковић, Матија / В. Клеут, 89-90; Јелисавчић, Павле, 374; Јелисавчић, Радован, 374; Јовановић, Димитрије, 482; Јовановић, Константин Батут / Г. Петковић, Н. М., 537-538; Јовановић, Милан А. Баба, 558-560; Карађорђевић, Персида, 839.

.


.