Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Ненад Урић

 

e-mail: nenad.uric@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1952. године. Студије историје на Филозофском факултету у Београдузавршио 1979, од када и ради у Историјском институту. Био је стручни консултант за представу Конак Милоша Црњанског, у режији Мире Траиловић, чија је премијера одржана у Народном позоришту у Београду 1986. године. Од 1987. до 1990. био је председник Савета читалаца Народне библиотеке Србије. Архив Историјског институте водио од 1988. до 2002. године. Члан је Лексикографског одбора Матице српске у Новом Саду.

 

Област истраживања: српско-хрватски односи и ставови Србије према Хрватској и Босни и Херцеговини у другој половини 19. и почетком 20 века; српски покрет у револуцији 1848-49. године. 

Језици: немачки, француски.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Петровац - 130 година новог имена (1860-1990) / приредио и предговор написао Н.Урић. -  Београд ; Петровац : Скупштина општине : Месна заједница "Петровац",1992. - 11, 8 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Рад Владана Ђорђевића у Бечу новембра 1912. године, у: Историјски часопис 29-30 (1982-1983) 1983, 445-455.

Политичка штампа Краљевине Србије током Првог свјетског рата, у: Научни скуп Србија 1918. године и стварање југословенске државе. – Београд : Историјски институт, 1989, 67-84.

Pomoć Čeha i Slovaka Srbiji u prvom balkanskom ratu, u: Zgodovinski časopis 4 (1989) 547-553.

Обнављање издавачке  дјелатности у Србији послије Првог свјетског рата, у:Научни скуп Србија на крају Првог светског рата. – Београд : Историјски институт, 1990, 187-199.

Издавачка дјелатност Србије у вријеме окупације 1916-1918. године, у: Историјски часопис 37 (1990) 1991, 149-168.

Јавно мњење у Србији о аустроугарској управи у Босни и Херцеговини (1878-1889), у: Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена. – Београд :Историјски институт САНУ ; Нови Сад : Православна реч,  1995, 394-403.

Добровољци из Србије и српски покрет у Угарској 1848-1849, у: Добровољци у ослободилачким ратовима Срба у Угарској. – Београд : Институт за савремену историју, 1996, 11-19.

Светозар Марковић о Босни и Херцеговини, у: Живот и дело Светозара Марковића: зборник радова са Научног скупа одржаног октобра 1996. године у Српској академији наука и уметности. - Београд : САНУ, 1997, 261-272.

Босна и Херцеговина у национално-политичким плановима Васе Пелагића (до 1875), у: Живот и дело Васе Пелагића : зборник радова. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 221-234.

Историјске представе о револуцији 1848-1849. године у Србији у другој половини 19. века, у: Српски покрет у револуцији 1848-1849. године. – Нови Сад : САНУ, Огранак у Новом Саду : Архив Војводине, 2000, 319-354.

Српска мемоарска литература и усмено предање о учешћу кнеза Петра Карађорђевића у устанку у Босни 1875-1878, у: Нововековне српске динаастије у мемоаристици : [зборник радова са међународног научног скупа одржаног маја 2007. у Београду]. - Београд : Историјски институт, 2007, 223-259.

Српска школа у Вишеграду (1865-1875), у: Историјски часопис 57 (2008) 253-282.

Србија и устанак у Босни пре и на почетку Првог српско-турског рата (1876), у: Зборник за историју БиХ 6 (2009) 101-158.

Српско-црногорски односи и питање устанка у Турској с посебним освртом на извештаје Николе Јовановића Окана (1860-1866), у: Историјски часопис 59 (2010) 387-420.

Српска штампа у Солуну 1916.1918. године, у: Вардарски зборник 8 (2011) 135-164.

Андрија Раденић (1913-2012) : [in memoriam], у: Историјски часопис 61 (2012) 259-261.

Питање реформи и устанка у Турској с посебним освртом на делатност српско-босанског одбора и руских словенофила (1860-1861), у: Зборник МС за историју 84(2012) 7-46.

Прилог за повест породице Глигорија Јефтановића у турско доба, у: Зборник за историју БиХ 7 (2012) 191-237.

Доситеј Обрадовић и реформа српских школа у Угарској 70-их и 80-их година XVIII века, у: Међународни научни скуп Доситеј у српској историји и култури : зборник радова. - Београд : Задужбина "Доситеј Обрадовић", 2013, 311-339. 

Покушај Аустроугарске да склопи царински савез са Србијом на почетку Првог балканског рата, у: Међународни тематски зборник Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912). Књига I. - Ниш : Филозофски факултет, 2013, 247-274.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Енциклопедија српске историографије. - Београд, Knowledge, 1997. - Одреднице: Архив Историјског института Српске академије наука и уметности, 160-161;Miscellanea (Мешовита грађа), 37-38; Казимировић Василије, 422.

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Авакумовић/Хаџиавакумовић, Видак, 40-41; Авакумовић/Хаџиавакумовић, Глигорије Глиша, 42-43; Авакумовић, Мићо, 45-46; Авдаловић, Гавро, 47; Авировић, Ђорђе Ђуро, 49; Амброзовић, Иван Непомук, 135-136; Андрејевић/Андрејић, Петар, 164-165; Антић, Јован, 212; Антић, Милан Р., 214; Антић, Таса, 215; Арачић, Миливоје В., 254-255; Арнаутовић/Јовановић, хаџи Дамјан, 260-261; Арнаутовић/Арнаут/Радић Арнаутовић, хаџи Јован, 262-263; Арсеновић/Арсенијевић, Атанасије Радослав, 282; Атанацковић, Станко Бојаџија, 310; Бабић, Миле Миленџа, 330-331; Бајагић, Марко Шундо, 343; Бајић, Јаков, 354; Баковић, Стеван, 378; Бачић, Миленко, 450-451; Берић, Јован А., 498; Беровић, Јаков, 503; Бесаровић, Јован Ђ., 509; Бесаровић, Нико (Хаџи Нико), 510; Бесаровић, Никола Нико Ђ., 510; Бесаровић, Никола Нико М., 510-511; Бесаровић, Петар Н., 510-511; Билбија, Петра Петронија, 541; Бобаревић, Ђорђо, 584; Богдановић, Христифор Ристо, 617-618; Божичковић, Александар, 665; Бончић, Михаило П., 703-704; Брујић, Јован С., 835-836; Бубић, Стеван, 840; Бугариновић, Ана,  840; Бугариновић, Милан, 841; Будимир, Симо Ђ., 852-853; Будимлија, Никола, 855; Будимлић, Димитрије, 855-856; Будимлић, Ђорђе Д. (Георгије, Ђорђије), 856; Будимлић, Јован, 856-857; Будимлић, Петар, 857; Будимлић, Ристо (Христо), 857-858; Будимлић, Ристо (Христо, Христофор), 858; Будимлић, Стефан (Стиепо, Стјепан), 858.

 

Српски биографски речник. 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Васић, Конрад, , 89-90; Видаковић, Стеван П., 187-188; Видовић, Васо, 191-194; Видовић, Зарија, 194-195; Влајинац, Јанко Јања, 253-254; Влајић, Петар К., 259-260; Вранешевић, Адам, 313-314; Врањеш/Врањешевић, Петар, 315-316; Врањешевић, Ђорђе Георгије / Н. Урић, З. Пејашиновић, 316-317; Вујасиновић, Славко, 340; Вукановић, Саво, 410; Вуковић, Ђуро, 452-453; Вуковић, Јован, 453-454; Вуковић хаџи Јован, 454; Вуковић/Марић, Станко, 461-462; Вуковић, Тома, 462-463; Вуксан, Симо, 490-491; Вурдеља, Гедеон Д. Гено, 515; Гашић, Гаврило Гавро, 636; Гвозденчевић, Андрија, 642; Глишић, Светозар, 711-712.

 

Српски биографски речник. 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Дамјановић/Хаџидамјановић, Ристо, 86-87; Даниловић, Живко Ј., 104-105, Деспић, Александар Ацо Ј., 177-178; Деспић, Александар Ацо М., 178; Деспић, Јефтан, 178-179; Деспић, Максим/хаџи Максо, 179; Деспић, Мића, 179-180; Деспић, Ранко, 180-181; Димитријевић, Јован, 236-237; Димитријевић, Гавро, 268; Димитријевић, Јосиф, 270; Драганчић, Станислав, 362-366; Дучић Витковић, хаџи Јован, 467-468; Ђенадија, Марко, 486-487; Ђерић, Душан, 489-490; Ђоговић/Ђого, Симо, 502-503; Ђорђевић, Мита, 573-574; Ђуран, Милош, 622-623; Ђурковић, Максимилијан Макс/Максо, 680; Живановић, Јован, 750-751; Живковић, Радослав Т., 791; Живковић, Симо П., 793; Зега, Михаило, 865.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Јакшић, Васо, 230; Јанковић, Душан Н., 281-282; Јеремић, Тодор, 392-393; Јефтановић, Глигорије, 399-400; Јефтановић, Димитрије, 401-402; Јефрановић, Душан, 402; Јечинац, Атанасије, 406; Ковановић, Симо, 623; Јовановић Окан, Никола / Д. Петровић, 655-656; Калуђерчић, Славко, 800-801.

 

Босанска Крајина, у: Српска енциклопедија. I/2. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2011, 392-394.

 

Српски биографски речник 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице: Кебељић, Бранко, 31-32; Кецмановић, Војислав Ђедо, 45-46; Кецмановић, Илија, 47-48; Клаић, Михо, 72-73; Кнежевић, Никола, 98-99; Коњевић, Петар, 219-220; Костић, Милан А., 284-285; Котур, Василије Васо, 304-305; Котур, Симо, 307-308; Краљевић, Васо, 326-327; Крекић, Панто, 344-345; Крстић, Богдан, 369-370; Крстић, Симо, 392; Кујунџић, Павле, 424-425.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маринковић, Дионизије, 65-66; Мехмедбашић, Мухамед, 388-390; Милетић, Крста Љ., 483-484; Милић, Ристо, 520; Милутиновић, Јовета, 692.

 

 

Остало:

 

Библиографија Андрије Раденића, у: Историјски часопис 64 (2015) 535-548

.