Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Нино Делић

истраживач сарадник

 

e-mail: nino.delic@iib.ac.rs

 

Биографија

 

Рођен 1983. године. На Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду дипломирао 2011. године радом „Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Табеле за статистику Аустријске Царевине) 1828 ̶̶̶̶1848 као извор за историју српског народа у Хабзбуршкој монархији. Мастер рад Српско становништво у Хабзбуршкој монархији и Кнежевини Србији 1821̶̶̶̶1851: упоредна демографско- историјска анализа одбранио 2012. године, такође на Филозофском факултету у Београду. Уписао докторске студије на истом факултету. У Историјском институту ради од 2014. године.

 
Област истраживања: историја српскoг народа у Хабзбуршкој монархији у 19. и почетком 20. века. Друштвена и привредна историја српског народа у новом веку.

 

Језици: енглески, немачки, италијански, словачки, чешки.

.

 

Библиографија:

 

 

Чланци и расправе:

 

Брошура „Мађаризација и помађаривање, са посебним освртом на наше градовеˮ Густава Бекшича, у: Споменица Историјског архива „Сремˮ 10 (2011) 207 ̶̶̶̶ 260.

 

„Tafeln zur Statistik der Oesterreichischen Monarchieˮ (Табеле за статистику Аустријске Царевине) 1828 ̶̶̶1848, као извор за историју српског народа у Хабзбуршкој монархији, у: Српске студије 2 (2011) 181 ̶̶̶̶ 208.

 

Православно становништво Далмације према пописима Српске православне цркве (1835 ̶̶̶̶1850), у: Зборник МС за историју 87 (2013) 109 ̶̶̶̶ 128.

 

Попис Банатске војне границе 1819. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 67–79.

 

Српско православно становништво Далмације и Војне крајине (1828-1848) - број, наталитет, морталитет, нупцијалитет, природни и механички прираштај, у: Српске студије 5 (2014) 55–77.

 

Становништво Војне крајине 1831. године. Верска структура, наталитет, морталитет, нупцијалитет, у: Зборник МС за историју 90 (2014) 55–69.

 

Инструкција за полицијске службенике војних комунитета из 1833. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 36 (2015) 119-139.

 

Slobodné kráľovské mesto Nový Sad 1748-1918. Od hraničiarskej usadlosti k modernému ekonomickému, kultúrnemu a politickému centru, u: Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. Studia Historica 72 (2015) / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 94-105.

 

Аустријска штампа о Србији 1815-1833, у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 129-150.