Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

др Радомир Ј. Поповић

виши научни сарадник

 

e-mail: radomir.popovic@iib.ac.rs

 

 

Биографија

 

Рођен 1969. године. Основну школу похађао у Бадовинцима, а средњу у Богатићу и Београду. Студије историје на Филозофском факултету у Београду завршио 1995. На истом факултету магистрирао 2003. радом Тома Вучић-Перишић, а докторску дисертацију Аврам Петронијевић одбранио 2009. Радио је у основној школи "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници (1995/96), као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Србије на Филозофском факултету у Београду (1996), Архиву Српске академије наука и уметности (1997-2001). У Историјском институту ради од новембра 2001. године. Члан је Лексикографског одељења Матице српске, редакција више стручних часописа и новина. Био је научни секретар Енциклопедије српског народа. Учествовао је на више међународних и националних научних конференција. Члан је Српског научног центра, Друштва за привредну историју и Центра за аграрну историју.

 

Област истраживања: друштвена, привредна, политичка и културна историја Србије у 19. веку.

 

Језици: руски и енглески.

 

Библиографија:

 

Монографије:

 

Основна школа у Бадовинцима 1843-1998. - Бадовинци : Основна школа “Вук Караџић”, 1998. – 231 стр.

Toма Вучић Перишић. - Београд : Историјски институт : Службени гласник, 2003. – 349 стр.

Живот и прикљученија Карађорђа : о рођењу, животу, својствима душевним и тјелесним и прикљученијима Ђорђа Петровића, Црног Ђорђа (Кара Ђорђа) / Лазар Арсенијевић Баталака ; приредио Р. Ј. Поповић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. - 163 стр., XII листова с таблама.

Протокол и регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812. године / приредио Р. Ј. Поповић. - Београд : Историјски институт, 2010. - 336 стр.

Аврам Петронијевић 1791-1852. - Београд : Фреска, 2012. - 322 стр.

Харачки тефтер Капетаније Мачве из 1831. године / приредио и предговор написао Р. Ј. Поповић. – Београд : Историјски институт, 2014. – 360 стр.

Остружничка Основна школа „Карађорђе“ 1805-2015. – Остружница : Основна школа „Карађорђе“, 2015. – 267 стр.

 

 

Чланци и расправе:

 

Уставобранитељска генерација – Гарашанинова,  у: Српске политичке генерације 1788-1918 : чланци са Округлог стола 28-29. мај 1997. – Београд : Историјски институт САНУ, 1998, 87-98.

Политичке борбе уставобранитељског доба у мемоарима савременика, у: Перо и повест : српско друштво у сећањима : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 1999, 67-80.

Тома Вучић Перишић и исељавање Турака из Подриња, у: Рачански зборник 5 (Бајина Башта 2000).

Заоставштина Петра Добровића у Архиву САНУ у Београду, у: Архивска грађа као извор за историју : међународни научни скуп 15-16. маја 2000. – Београд : Архив Србије, 2000, 283-290.

Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001. – Београд : Министарство унутрашњих послова Републике Србије, 2002. - Поглавља : Од попечитељства до министарства : 1811-1862, 17-37; Цветко Рајовић,  223-224; Тома Вучић-Перишић,225-226; Стеван Петровић Книћанин, 232-233; Стеван Магазиновић, 234-235; Радован Дамјановић, 236-237. 

Анексија Босне и Херцеговине 1908. године – један незваничан став Николе Јовановића Американца, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 223-228.

Исповест Стефана Стефановића Тенке, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 21 (2003) 21-40.

Аутобиографска скица Лазара Арсенијевића Баталаке, у: Мешовита грађа(Miscellanea) 23 (2004) 63-87.

Владе Србије 1805-2005. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. -Поглавља: Привремено правленије 1942, Влада Аврама Петронијевића, 78-79; Централно правленије 1842-1843, Влада Аврама Петронијевића, 79-80; Привремено централно правленије 1843-1844, Влада Алексе Симића, 81-82; Централно правленије 1844-1852, Влада Аврама Петронијевића, 83-85; Централно правленије 1853-1855, Влада Алексе Симића, 89-90; Централно правленије 1855-1856, Влада Алексе Јанковића, 90-91; Привремено централно правленије 1856, Влада Стефана Марковића, 92-93; Централно правленије 1856-1857, Влада Алексе Симића, 93-94; Централно правленије 1857-1858, Влада Стефана Марковића, 94-95; Привремено централно правленије 1858-1859, Влада Стевана Магазиновића, 95-97.

Гружани у Хаџи-Продановој буни, у: Врело 31 (Београд 2005) 24-29.

Мемоар Ђорђа Протића из 1854. године, у: Мешовита грађа  (Miscellanea) 24 (2005) 75-162.

Теодор Теша Поповић бадовиначки свештеник и устаник, у: Museum 6 (Шабац 2005) 123-130.

Узун-Мирко Апостоловић, у: Даница 13 (2005) 518-522.

Село на граници (Бадовинци у четвртој деценији XIX века), у: Museum 7 (Шабац 2006) 117-131.

Учитељи из Срема у школама Шабачког округа у четвртој и петој деценији XIXвека, у: Споменица Историјског архива "Срем" 5 (2006) 94-106.

Борба за Крагујевац, значај Крагујевца у политичким борбама у Србији 1839-1848, у: Крагујевац престоница Србије 1818-1841. : зборник радова са научног скупа одржаног 20. септембра 2006. године у Крагујевцу. - Крагујевац : Историјски архив Шумадије, 2007, 13-25.

Стојан Чупић у Срему 1813-1815. године, у: Споменица Историјског архива "Срем" 6 (2007) 56-65.

Црни Ђорђе или Кара Ђорђе (о надимку Ђорђа Петровића), у: Историјски часопис 55 (2007) 235-243.

Аврам Петронијевић и српски покрет у Војводини 1848-1849. године, у: Историјски часопис 57 (2008) 237-251.

Срем и Сремци у прошлости шабачког магистрата, у: Споменица Историјског архива Срем 7 (2008) 26-33.

Прилози за биографију Јелисеја Вукајловића, у: Споменица Историјског архива "Срем" 8 (2009) 102-116.

Историографија о Првом српском устанку, поводом двестагодишњице, у: Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29-30. маја 2008. у Нишу. -  Београд : Институт за новију историју Србије ; Ниш : Народни музеј, 2010, 308-319.

Мемоар Аврама Петронијевића из 1843. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 193-208.

Регистар Шабачког магистрата од 1808. до 1812, у: Museum 11 (Шабац 2010) 81-89.

Владарска и чиновничка заклетва у Србији у 19. веку, у: Историјски часопис 60(2011) 289-310.     

Војничка заклетва у Србији у XIX и почетком XX века, у: Војно-историјски гласник 1 (2011) 31-44.

Две белешке Илије Гарашанина о руским конзулима у Србији Данилевском и Левшину, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 337-347.

Димитрије Костић (Константиновић) – устанички писар и митровачки трговац, у: Споменица Историјског архива „Срем“ 10 (Сремска Митровица 2011) 45-54.  

Милорад Радевић (1935-2011), у: Историјски часопис 60 (2011) 585-587.

Принцеза Клеопатра Карађорђевић-Петронијевић, у: Даница 19 (2011) 352-363.

Белешка Стефана Радичевића о првој владавини кнеза Милоша, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 33 (2012) 267-278.

Српски гробови у цркви Свете Параскеве у истанбулском кварту Хаској / Р. Ј. Поповић, Срђан Катић, Мирослав Прцовић, у: Историјски часопис 61 (2012) 165-186.

Идеал независности и нужност аутономије. Настанак нововековне српске државе 1788/1804-1833, у: Два века модерне српске дипломатије / уредници Чедомир Попов, Драгољуб Р. Живојиновић, Слободан Г. Марковић. - Београд : Балканолошки институт САНУ : Институт за европске студије, 2013, 69-88.

Историјско у роману Хајдук Станко Јанка Веселиновића, у: Јанко Веселиновић : 1862-2012. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2013, 267-282. 

Пројект Устава Србије Матије Бана из 1846. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 34 (2013) 149-171.

Татомир Миловук, у: Споменица Историјског архива „Срем“ 12 (Сремска Митровица 2013) 13-34.

Шума Китог, у: Museum 14 (Шабац 2013) 67-84.

Задужбина Стевана Магазиновића, у: Српске студије 5, 5 (2014) 315-336.

Једна политичко-књижевна полемика пречана и уставобранитеља из 1841. и 1842. године, у: Споменица Историјског архива „Срем“ 13 (2014) 13-30.

Срби из јужне Угарске и обнова нововековне српске државе у првој половини 19. века, у: Летопис Матице српске 190, 493, 6 (јун 2014) 866-882.

Циркулар Исправничества шабачког среским капетанима о прикупљању ђурђевског пореза 1835. године, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 35 (2014) 81-92.

Знамења Другог српског устанка, у: Летопис Матице српске 191, 495, 3 (март 2015) 350-357.

Italians in Serbia in the First Half of the 19th Century, u: Serbian-Italian Relations: History and Modern Times. – Belgrade : The Institute of History : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015, 5-16.  Резиме: Италијани у Србији у првој половини 19. века.

Симо Катић Прекодринац, у: Глас САНУ CDXXV, Одељење историјских наука 17 (2015) 277–284. 

Српска револуција 1804–1815. Године, у: Казивања о Србима кроз векове од Светог Стефана Немање и Светог Саве до данас / приредио Богдан М. Златар. – Београд : Драслар партнер, 2015, 131–151.

Букурешки мир, кнез Милош и аутономија Србије, у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског. – Београд : Историјски институт ; Чачак : Међуопштински историјски архив, 2016, 111-127.

Јеврем, у КОД 21 : часопис за културу и уметност 2, 2 (Шабац 2016) 27-34.

 

 

Прилози у енциклопедијама:

 

Српски биографски речник. 1. - Нови Сад : Матица српска, 2004. - Одреднице: Алексић, Станко, 119; Алија Ђеврлић (Кучук Алија), 123; Андрејић, Стеван Палалија, 170; Антонијевић, Атанасије,  218; 

Банић, Милутин, 406; Берисављевић, Михаило, 495-496; Бибић, Павле, 526; Богдановић, Ђорђе, 604; Богићевић, Антоније, 621; Богићевић, Богосав Бојо, 622; Божиновић, Ђорђе Ефендијица, 649; Бојанић, Тодор, 675; Бошковић, Новак, 746; Бранковић, Аврам, 779; Брзаковић, Димитрије, 818.

 

Српски биографски речник 2. - Нови Сад : Матица српска, 2006. - Одреднице: Велимировић, Веса, 114; Вељковић, Јован, 138-139; Вићентијевић, Јован, 236; Влашкалин, Милорад, 280; Војводић, Симо, 286; Волић, Урош, 305-306; Врета из Колара, 327-328; Вујадиновић, Јован, 335; Вујовић, Владислав, 380; Вукашиновић, Милоје, 419; Вукићевић, Никола, 429; Вучић Перишић, Тома, 530-532; Вучковић, Јован, 543; Гарашанин, Лука, 624; Гарашанин, Милован, 624; Гарашанин, Милутин Савић, 628; Гарашанин, Светозар, 628-629; Гашић, Гаврило Ј., 636-637; Главаш, Станоје Стаматовић, 689-690; Глигоријевић, Јован (Зека Буљубаша), 698; Глигоријевић, Хаџи Продан, 700-701; Глумац, Дамњан, 715-716; Головић, Абазовић Митар, 740-741; Горуновић, Драгић, 756; Грбовић, Лука Р., 784-785; Грбовић, Милован, 785; Грбовић, Никола, 785; Грбовић, Радован, 785-786; Грујовић, Божидар (Филиповић, Теодор), 855; Гуцоњић, Живан Ј., 876; Гушанац, Алија, 880-881.

 

Српски биографски речник 3. - Нови Сад : Матица српска, 2007. - Одреднице: Дабић, Гаврило Гаја,  31-32; Дабић, Живко, 32; Давичо, Хаим, 59; Дамјановић, Радован Раја, 85-86; Даниловић, Иван Кузмић, 105; Даниловић, Павле / Р. Ј. Поповић, М. Ж. Николић, 106; Дели-Георгијевић, Никола / Р. Ј. Поповић, С. Гавриловић, 147-148; Димитријевић Добрача, Јован, 265; Добрњац Тодоровић, Петар, 317-318; Добрњац Тодоровић, Стеван, 318-319; Дољанчевић, Радован, 344-345; Дукић, Милан Д., 440-441; Душманић Бгдановић, Павле, 472; Ђаковић, Јоаким, 481; Ђорђевић, Богдан/Татар Богдан, 520; Ђорђевић, Димитрије, 533; Ђорђевић, Иван, 548; Ђорђевић, Милисав Црноречанин, 568-569; Ђурђевић, Јанко, 634; Ђурић, Михаило, 656; Ђурић Димитријевић, Јанићије, 660-661; Ђурковић, Михајло, 680-681; Ерић, Петар, 712; Живановић, Григорије Глиша, 742; Живановић, Даница, 742; Живковић, Марица, 778; Живковић, Милан, 778; Живковић, Стефан Нишлија, 793-794; Живковић, Стефан Телемек, 794-795; Загла, Ђорђе, 829; Здравковић, Милија, 859-860; Здравковић, Милосав Ресавац, 860-861; Зујаловић, Милован, 926.

 

Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008. - Одреднице: Ада Кале, 7;   Анастасијевић, Миша, 22-23;  Андрејевић, Сима Игуманов, 25; антифашизам, 29.  Антонијевић, Атанасије, 31;   Арсенијевић, Лазар-Баталака, 40;  Архив за прав. и друш. науке, 41-42;  архиви, 42-44;   архивистика, 44;  аустријско-турски ратови, 51; Бан, Матија, 66;  Барјактаревић, Илија, 75-76;   Бечки конгрес, 99; Бирчанин, Илија, 104; Буе, Ами, 146-147; Варваринска битка, 154-155; војвода, 191; Вулићевић, Вујица, 214; Вучић Перишић, Тома, 215; Гавриловић, Јован, 219; Гавриловић, Михаило, 219; Главаш (Стаматовић) Станоје, 230; Грбовићи, 253; Грујовић, Божидар/Филиповић, Теодор, 258; дахије, 270; Други српски устанак, 313-314; Дурковић Јакшић, Љубомир, 322; Ђакова буна, 326; Иванковачка битка, 400; Ичков мир, 428; Јанковић, Паун Баћа, 439-440; Југовић, Иван / Савић, Јован, 466; Калемегдан, 477; Каменица, битка, 479; Карапанџићи, 486; Кедић, Милић, 493; Кнежевић, Иван, 501; Куниберт, Бартоломео Силвестре, 563; Курцбекова штампарија, 564; Марашли Али-паша, 616; Марковић, Илија, 621-622; Мачва, 633; Миловановић, Младен, 656 ; Милосављевић, Илија Коларац, 657; нахија, 729; Ненадовићи, 742; Петровић, Стеван Книћанин, 506-507; Петровић, Хајдук Вељко, 827; Петронијевић, Аврам, 835; Петронијевић, Милан,835; Преображенска ступштина, 889; Протић, Ђорђе, 905; Протић, Стојан, 906; Светоандрејска скупштина, 990; Сеча кнезова, 1002; Синђелић, Стеван, 1006; Стојановић, Исидор, 1099; Стојковић, Миленко, 1103; Ћурчија, Ђорђе, 1164; Устав 1838, 1182; уставобранитељи, 1185; Хаџи-Проданова буна 1814, 1210; Чардаклија, Петар Новаковић, 1249; Чарториски, Адам, 1249.

 

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Ивко, 82; Игњатовић, Крста, 106; Илић, Лазар Јабучанин, 144-145; Илић, Петар Пекета, 157; Јакшић, Гргур, 232-233; Јанчић, Јован Сарајлија, 316; Јевтић, Стеван, 345; Јејић, Ристо, 351; Јеремић Ракарац, Петар, 393; Јован, Карађорђев деда, 430; Јовановић, Сава, самоуки лекар, 618; Јоргаћ, Ђорђе Олимпи 720- 721; Југовић, Иван / Савић, Јован, 753-754; Карапанџа, Илија, 859; Карапанџа, Станко, 860; Караџић, Ана, 862; Караџић, Вук Стефановић / Н. Милошевић-Ђорђевић, М. Пижурица, Р. Ј. Поповић, 862-872.

 

Српски биографски речник 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011. - Одреднице:Константиновић, Анка, 204; Константиновић Блазнавац Богићевић, Катарина, 211; Магазиновић, Константин Коста, 721-722; Магазиновић, Стеван, 723-724; Малопарац, Живко, 811.

 

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Вукићевић, Миленко, 878; Вукићевић, Никола, 878; Вуловић, Љубомир, 937; Вучетић, Антоније, 946; Вучнић, Радо, 951; Вучковић, Војислав, 965-966.

 

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице: Маринковић, Димитрије, 64-65; Маринковић, Тихомир, 83; Мариновић, Јован, 86-88; Маринковић, Чедомир, 92; Марковић, Илија, пуковник, 156-157; Марковић, Маринко, 171; Марковић, Милутин Ј., 183; матић, Димитрије, 291-292;Миловановић, Ђорђе Ђоша, 552-553; Милојевић, Ђорђе, 587; Милојевић, Милан, правник, дипломата, народни посланик, 589-590; Милојевић, Светозар, 599; Милосављевић, Коларац Илија, 636-637; Милош Обреновић, 640-647; Милошевић, Михаил Рафајлович, 667; Милошевић, Петар, 671.

 

 

Остало:

 

Развој поштанског, телеграфског и телефонског саобраћаја : [географска карта] / Радош Љушић, Р. Поповић, у: Писмо : зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001.