Историјски институт Београд

english

           

историјат ٠ управа ٠ пројекти ٠ издаваштво ٠ научна делатност ٠ библиотека ٠ сарадници

 

 

 

С А Р А Д Н И Ц И

Историјски институт Београд

 

 

Славица Мереник

управник библиотеке

 

e-mail: slavica.merenik@iib.ac.rs

 

 

Рођена 1965. године. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за историју 1990.радом Светоандрејска скупштина 1858/1859. године. У Библиотеци Историјског института ради од 1989. године; од 2005. у звању вишег библиотекара. Приређује персоналне и тематске библиографије.

 

Библиографија:

Библиографија Михаила Гавриловића, у: Историјски часопис 38 (1991) 313-324.

Библиографија објављених српских мемоара, аутобиографија, дневника, у: Перо и повест : српско друштво у сећањима. – Београд : Филозофски факултет, 1999, 191-233.

Допуна библиографије објављених српских мемоара, биографија, дневника : Библиографија необјављених мемоарских списа : Прилог библиографији објављене преписке, у: Писмо. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, 289-312.

Библиографија др Томе Поповића / С. Мереник, Маша Милорадовић, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 247-252.

Библиографија Вељана Атанасовског / С. Мереник, Маша Милорадовић, у: Историјски часопис 48 (2001) 2002, 253-254.

Библиографија Историјског часописа I - L (1949 – 2004) / С. Мереник, Маша Милорадовић, у : Историјски часопис 50 (2003) 2004, 205-286.

Из библиографије Реље Новаковића, у: Историјски часопис 50 (2003) 2004.

Библиографија др Душанке Бојанић (Шопова, Лукач), у: Историјски часопис 51 (2004) 241-247.

Библиографија радова о Српској револуцији. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. - 315 стр.

Прилог библиографији о владама Србије и Краљевине СХС/Југославије, у:Владе Србије 1805-2005. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005, 537-551.

Библиографија радова о Морави, у: Морава. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006, 740-752.

Библиографија радова Руже Ћук / С. Мереник, Александра Фостиков, Невен Исаиловић, у: Историјски часопис 56 (2008) 15-20.

Bibliografija [Milene Pavlović-Barilli], u: Milena Pavlović Barili Ex Post. / Lidija Merenik, Aleksandar Petrović, Magdalena Koh, - Beograd : Hesperiaedu, 2009.

Мемоари, у: Енциклопедија српског народа. - Београд : Завод за уџбенике, 2008, 639-640.

Српски биографски речник. 4. - Нови Сад : Матица српска, 2009. - Одреднице: Игњатовић, Симеон Сима, 107; Италинскиј, Андреј Јаковљевич, 206; Каулиције, Дамјан, 909-910.

Библиографија Мешовите грађе (Miscellanea) I-XXX, у: Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 162-175.

Библиографија академика Симе Ћирковића / С. Мереник, Невен Исаиловић, Властимир Ђокић. – Београд : Историјски институт, 2011. - 156 стр. 

Библиографија и регистар личних имена часописа Вардарски зборник 1-7, у: Вардарски зборник 8 (2011) 345-358.

Библиографија Милана Ђ. Милићевића / С. Мереник, Миле Станић, у: Дневник 1, (1. јануар 1869 – 22. Септембар 1872) / Милан Ђ. Милићевић ; приредио и предговор написао Петар В. Крестић. – Београд : Радио телевизија Србије : Завод за уџбенике, 2011, 499–535.

Лупулов/Лупа, Петар / М. Бујас, С. Мереник, у: Српски биографски речник. 5. - Нови Сад : Матица српска, 2011, 679.

Библиографија [Радмиле Тричковић] / Аница Лолић, С. Мереник, у:Београдски пашалук 1687-1739. / Радмила Тричковић. – Београд : Службени гласник, 2013, 525-530.

Библиографија Данице Милић / Аница Лолић, С. Мереник, у: Споменица др Данице Милић. - Београд : Историјски институт, 2013, 317-345.

Српска енциклопедија. II. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : САНУ : Завод за уџбенике, 2013. - Одреднице: Ваљевске новине, 87-88; Велика Србија / Д. Иванић, С. Мереник, 202; Велика Србија (La Grande Serbie), 202; Видело, 338-339; Видовдан (Видов дан), 346; Видовдан (Видов-дан), 346-347.

Библиографија радова академика Десанке Ковачевић-Којић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. – 45 стр.

Библиографија радова академика Милорада Екмечића. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2014. – 104 стр.

Српски биографски речник. 6. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - Одреднице:Марковић, Живојин, 154; Матић, Петар, правник, филолог, политичар, 302–303; Миловук, Јосиф, 576–577; Миодраговић, Константин, 744; Мирковић, Кирил / С. Мереник, З. Максимовић, 757; Мирковић, Теодор Ј., 766. 

Библиографија академика Десанке Ковачевић Којић, у: Зборник радова посвећен академику Десанки Ковачевић Којић. – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015, 37-64.

Библиографија Тибора Живковића / С. Мереник, Дејан Црнчевић, у: Споменица др Тибора Живковића. – Београд : Историјски институт, 2016, 11-16.

.